Înapoi la listă

FUNCŢIA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acest sistem permite diminuarea consumului de carburant şi a emisiei de gaze cu efect de seră.

La pornirea vehiculului, sistemul se activează automat. În mers, sistemul opreşte motorul (punere în starea de veghe) în cazul opririi vehiculului (ambuteiaj, oprire la semafor...).

Condiţii de punere în stare de veghe

Vehiculul a rulat de la ultima sa oprire.

Pentru cutie de viteze automată:

- cutia de viteze este în poziţia D, M sau N;

şi

- pedala de frână este apăsată. În funcţie de vehicul, dacă martorul luminos clipeşte şi mesajul „Apăsați pedala de frână” apare pe tabloul de bord, acestea indică faptul că pedala de frână nu este apăsată suficient;

şi

- pedala de acceleraţie nu este apăsată;

şi

- viteza este zero.

Punerea în stare de veghe a motorului este menţinută dacă poziţia P este cuplată sau dacă poziţia N este cuplată, cu frâna de parcare trasă şi cu pedala de frână eliberată.

Pentru cutie de viteze manuală:

- cutia de viteze este în poziţie neutră (punct mort);

şi

- pedala de ambreiaj este eliberată. În funcţie de vehicul, dacă martorul luminos clipeşte şi mesajul „Eliberați pedala De ambreiaj” apare pe tabloul de bord, acestea indică faptul că pedala de ambreiaj nu este eliberată suficient;

şi

- viteza vehiculului este zero.

Pentru toate vehiculele:

Martorul luminos rămâne aprins pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la punerea în stare de veghe a motorului. Echipamentele vehiculului rămân în funcţiune pe parcursul duratei opririi motorului.

Atunci când motorul trece în starea de veghe, este posibil ca direcţia asistată să nu mai fie funcţională.

În acest caz, aceasta intră din nou în funcţiune atunci când motorul nu se mai află în starea de veghe sau când viteza depăşeşte aproximativ 1 km/h (la vale, în pantă etc.).

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul TREBUIE să fie oprit (nu trecut în stare de veghe) PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie.

Nu lăsaţi vehiculul să ruleze dacă motorul se află în stare de veghe (martorul luminos este aprins pe tabloul de bord).

Împiedicarea punerii în stare de veghe a motorului

În anumite situaţii, cum ar fi intrarea într-o intersecţie, dacă sistemul este activat, puteţi să menţineţi motorul pornit pentru o pornire rapidă.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată:

Menţineţi vehiculul staţionat apăsând uşor pedala de frână.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze manuală:

Menţineţi pedala de ambreiaj apăsată.

Ieşirea din starea de veghe a motorului

Pentru cutie de viteze automată:

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

- atunci când centura de securitate a şoferului este decuplată;

- în modul manual, paletele de schimbare a rapoartelor sunt activate;

- pedala de frână este eliberată, poziţia D sau M este cuplată;

- pedala de frână este eliberată în poziţia de raport N cu frâna de mână decuplată;

- pedala de frână este apăsată din nou în poziţia de raport P sau N cuplat cu frâna de mână trasă;

- vehiculul este în poziţia de raport R;

- pedala de acceleraţie nu este apăsată.

Pentru cutie de viteze manuală:

- la deschiderea uşii şoferului, fără niciun raport cuplat şi cu pedala de ambreiaj eliberată;

- la decuplarea centurii de securitate a şoferului, fără niciun raport cuplat şi cu pedala de ambreiaj eliberată;

- cutia de viteze este în poziţie neutră şi pedala de ambreiaj este apăsată uşor;

- viteza cuplată şi pedala de ambreiaj apăsată complet.

Particularitate: în funcţie de vehicul, dacă întrerupeţi contactul atunci când motorul este în starea de veghe, martorul luminos Ä se afişează timp de câteva secunde pe tabloul de bord.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze mecanică

Repornirea poate fi întreruptă dacă pedala de ambreiaj este eliberată prea rapid în timp ce un raport este cuplat.

În caz de oprire bruscă a motorului, dacă sistemul este în funcţiune, apăsarea până la capăt a pedalei de ambreiaj reporneşte motorul.

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie oprit (şi nu numai în stare de veghe în cazul vehiculelor echipate cu funcţia Stop and Start): trebuie să întrerupeţi contactul RODAJ, CONTACTOR DEMARAJ: vehicul cu cheie, REZERVOR CARBURANT.

Risc de incendiu.

Condiţii de ne-punere în stare de veghe a motorului

Anumite condiţii nu permit sistemului punerea în stare de veghe a motorului, în special:

Pentru toate vehiculele:

- uşa şoferului nu este închisă;

- centura de securitate a şoferului nu este cuplată sau nu a fost cuplată la începutul rulajului;

- marşarierul a fost cuplat;

- asistenţa la parcare este în curs de funcţionare;

- nu este blocată capota motorului;

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- diferenţa dintre temperatura interioară a vehiculului şi de cea stabilită a climatizării automate este extrem de importantă;

- altitudinea este prea mare;

- panta este prea abruptă pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată;

- funcţia „Vedere clară” este activată AER CONDIŢIONAT AUTOMAT ;

- temperatura motorului este insuficientă;

- sistemul de depoluare este în curs de regenerare;

-...

În funcţie de vehicul, pe tabloul de bord apare martorul luminos pentru a semnala faptul că motorul nu poate fi adus în stare de veghe. Martorul luminos poate apărea pe tabloul de bord, însoţit de un mesaj:

- „Optimizare încărcare baterie” pentru a acorda prioritate încărcării bateriei;

- „Prioritate confort încălzire” pentru a acorda prioritate climatizării;

- „Prioritate funcţionare motor” pentru a acorda prioritate funcţiilor motorului.

Dezactivaţi funcţia Stop and Start pentru orice intervenţie în compartimentul motorului.

Particularitate de repornire automată a motorului

În anumite condiţii, motorul poate reporni fără intervenţie pentru a garanta securitatea şi confortul dumneavoastră.

Acest lucru se poate întâmpla în special atunci când:

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- funcţia „Vedere clară” este activată AER CONDIŢIONAT AUTOMAT;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- viteza vehiculului este mai mare de 5 km/h (la coborâre...);

- apăsarea repetată a pedalei de frână sau necesitatea sistemului de frânare;

-...

În funcţie de vehicul, martorul luminos apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la pornirea automată a motorului.

În funcţie de vehicul, martorul luminos poate fi însoţit de un mesaj pe tabloul de bord:

- „Optimizare încărcare baterie” pentru a acorda prioritate încărcării bateriei;

- „Prioritate confort încălzire” pentru a acorda prioritate climatizării;

- „Prioritate funcţionare motor” pentru a acorda prioritate funcţiilor motorului.

Dezactivare, activare funcţie

Apăsaţi pe contactorul 1 pentru a dezactiva funcţia. Mesajul „Stop & Start fcț. dezactivată” va apărea pe tabloul de bord, iar martorul luminos integrat 2 al contactorului 1 se va aprinde.

O nouă apăsare reactivează sistemul. Mesajul „Stop & Start fcț. activată” apare pe tabloul de bord, iar martorul luminos integrat 2 al contactorului 1 se stinge.

Sistemul se reactivează automat la fiecare pornire a vehiculului cu ajutorul butonului de pornire PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie.

Anomalii de funcţionare

Aunci când mesajul „Verifică Stop & Start” apare pe tabloul de bord, acompaniat de aprinderea martorului luminos integrat 2 al contactorului 1, sistemul este dezactivat.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Particularitate: cu motorul în stare de veghe, apăsaţi pe contactorul 1 pentru a reporni automat motorul.

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul TREBUIE să fie oprit (nu trecut în stare de veghe). PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie.