Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT AUTOMAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

(în funcţie de vehicul)

1 Reglare viteză de ventilare.

2 Funcţia „Vedere clară”.

3 Reglare temperatură aer.

4 Punere în funcţiune a modului automat.

5 Comandă aer condiţionat.

6 Repartizare aer în habitaclu.

7 Reciclare aer.

8 Dezgheţare/dezaburire a lunetei spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

Mod automat

Climatizarea comandată automat este un sistem ce garantează (cu excepţia cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

AUTO: permite optimizarea atingerii nivelului de confort ales, în funcţie de condiţiile exterioare. Apăsaţi butonul 4.

Reglare viteză de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Puteţi în continuare să ajustaţi viteza de ventilare rotind comanda 1 pentru a creşte sau scădea viteza de ventilare.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 3 în funcţie de temperatura dorită.

Cu cât butonul este poziţionat spre dreapta, cu atât temperatura este mai ridicată.

Particularitate: setările maxime şi minime permit sistemului să producă niveluri maxime de temperatură ridicată sau redusă („16,5°C” şi „25,5°C”).

Orice acţiune asupra unui buton diferit de butonul AUTO declanşează dezactivarea modului automat.

Funcţie „vedere clară”

Apăsaţi butonul 2: martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi a lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei spate.

Apăsaţi pe tasta 8 pentru a opri funcţionarea lunetei spate cu dezgheţare, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi pe tasta 2 sau 4.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Rotiţi comanda 6. Martorul luminos integrat în tasta selectată se aprinde.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

Fluxul de aer este repartizat între dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi picioarele pasagerilor.

Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord, spre picioarele ocupanţilor pe locul din faţă şi, în funcţie de vehicul, ale ocupanţilor scaunelor din al doilea rând.

Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Unele taste dispun de un martor luminos de funcţionare care indică starea funcţiei.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi pe tasta 8, martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite o dezaburire rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor cu dezgheţare (pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 8. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Apăsaţi pe butonul 5 pentru a forţa oprirea climatizării. Martorul luminos integrat se stinge.

Vehicule echipate cu modul ECO (contactorul 9): atunci când este activat, modul ECO poate reduce performanţa climatizării automate RECOMANDĂRI DE CONDUCERE, CONDUCERE ECO.

Nu deschideţi circuitul de fluid frigorific. Acesta este periculos pentru ochi şi pentru piele.

Punere în funcţiune a reciclării aerului (izolare habitaclu)

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi să o activaţi manual. În acest caz, punerea în funcţiune este confirmată prin aprinderea martorului luminos integrat în tasta 7.

Utilizare manuală

Apăsaţi butonul 7: martorul luminos integrat se aprinde.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Pentru a evita acest lucru, recircularea aerului este dezactivată automat după un anumit timp.

Oprire sistem

Rotiţi comanda 1 la „OFF” pentru a opri sistemul. Pentru a-l porni, rotiţi din nou comanda 1 pentru a regla viteza de ventilare sau apăsaţi pe tasta 4.

Utilizarea funcţiei de dezaburire/dezgheţare va dezactiva recircularea aerului.

Funcţionarea aerului condiţionat antrenează o creştere a consumului de carburant (opriţil atunci când nu vă mai este util).