REZERVOR CARBURANT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Capacitate utilizabilă a rezervorului: 80 litri aproximativ.

Deschideţi uşa stânga faţă pentru a deschide uşiţa A.

În timpul umplerii, utilizaţi portbuşonul 2 pe uşiţa A pentru a suspenda buşonul 1.

Calitate carburant

Utilizaţi carburant de bună calitate, care respectă legislaţia în vigoare din fiecare ţară. Acesta trebuie să respecte specificaţiile indicate pe eticheta de pe capacul rezervorului de carburant A CARACTERISTICI MOTOR.

Umplere cu carburant

Cu contactul întrerupt, introduceţi pistoletul şi aduceţi-l până la tampon înainte de a-l declanşa pentru a umple rezervorul (risc de împroşcări).

Menţineţi-l în această poziţie pe întreaga perioadă a operaţiei de umplere.

Ca urmare a primei opriri automate la sfârşitul umplerii, este posibil să faceţi maxim alte două declanşări pentru a păstra un volum de expansiune.

În momentul umplerii, aveţi grijă să nu pătrundă apă. Uşiţa A şi conturul său trebuie să rămână curate.

După umplere, verificaţi închiderea buşonului şi a uşiţei.

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie oprit (şi nu numai în stare de veghe în cazul vehiculelor echipate cu funcţia Stop and Start): trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie, FUNCŢIA STOP AND START.

Risc de incendiu.

Nu amestecaţi benzină (fără plumb sau E85) cu motorină, chiar şi în cantitate mică.

Nu utilizaţi carburant pe bază de etanol dacă vehiculul dumneavoastră nu este adaptat.

Nu adăugaţi reactiv la carburant - în caz contrar, riscaţi deteriorarea motorului REZERVOR DE REACTIV.

Dacă doriţi să adăugaţi un aditiv la carburant, utilizaţi un produs aprobat de departamentul nostru tehnic.

Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Pană de carburant versiune Diesel

Vehicule cu cheie/telecomandă

- Treceţi cheia de contact la poziţia „Pornit” M RODAJ, CONTACTOR DEMARAJ: vehicul cu cheie şi aşteptaţi câteva minute înainte de a permite amorsarea circuitului de carburant;

- rotiţi cheia în poziţia D. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi procedura;

- dacă, după mai multe încercări, motorul tot nu porneşte, contactaţi un reprezentant autorizat.

Tipurile de carburant conforme normelor europene cu care sunt compatibile motoarele vehiculelor comercializate în Europa CARACTERISTICI MOTOR.

Nu amestecaţi benzină (fără plumb sau E85) cu motorină, chiar şi în cantitate mică.

Nu utilizaţi carburant pe bază de etanol dacă vehiculul dumneavoastră nu este adaptat.

Nu adăugaţi reactiv la carburant - în caz contrar, riscaţi deteriorarea motorului REZERVOR DE REACTIV.

Dacă doriţi să adăugaţi un aditiv la carburant, utilizaţi un produs aprobat de departamentul nostru tehnic.

Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Orice intervenţie sau modificare asupra sistemului de alimentare cu carburant (unităţi de control electronic, cablaje, circuit de carburant, injectoare, capote de protecţie…) este strict interzisă datorită riscurilor la care poate fi supusă securitatea dumneavoastră (excepţie face personalul calificat din Reţeaua mărcii).

În momentul intervenţiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice moment. Martorul luminos din compartimentul motor vă reaminteşte acest lucru.

Risc de rănire

Buşon de umplere : este specific.

Dacă trebuie să-l înlocuiţi, asiguraţi-vă că este identic cu buşonul original. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Nu manevraţi buşonul în apropierea unei flăcări sau a unei surse de căldură.

Nu spălaţi zona de umplere cu curăţitorul de înaltă presiune.

Vehicule cu cartelă

Cu cartela în habitaclu, apăsaţi butonul de pornire 3 fără a acţiona pedalele. Aşteptaţi câteva minute înainte de a porni. Aceasta permite reamorsarea circuitului de carburant. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi procedura.

Miros persistent de carburant

În cazul apariţiei unui miros persistent de carburant, aveţi grijă să:

- procedaţi la oprirea vehiculului compatibilă cu condiţiile de circulaţie şi întrerupeţi contactul ;

- anclanşaţi semnalul de avarie, evacuaţi toţi pasagerii din vehicul şi ţineţii departe de zona de circulaţie ;

- apelaţi la un Reprezentant al mărcii.