RECOMANDĂRI DE CONDUCERE, CONDUCERE ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Consumul de carburant este omologat conform unei metode standard, reglementare. Identică pentru toţi constructorii, aceasta permite compararea vehiculelor între ele. În condiţii reale de utilizare, consumul depinde de condiţiile de utilizare a vehiculului, de dotări şi de stilul de conducere. Pentru optimizarea consumului, consultaţi recomandările de mai jos.

În funcţie de vehicul, dispuneţi de diferite funcţii care vă pot ajuta să reduceţi consumul de carburant:

- turometrul;

- funcţia „mers liber”;

- mod de performanţă;

- indicator de schimbare a vitezei;

- indicatorul stilului de conducere;

- bilanţul traseului şi recomandările privind condusul economic pe ecranul multifuncţional;

- Modul ECO activat de la butonul ECO sau DRIVE MODE;

- funcţia Stop and Start FUNCŢIA STOP AND START.

Dacă vehiculul este echipat cu acesta, sistemul de navigare completează aceste informaţii.

Funcţia „mers liber”

În funcţie de vehicul, la vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată şi cu modul ECO activat, în fazele de decelerare (cu piciorul şoferului ridicat complet de pe pedala de acceleraţie), trecerea în modul de mers liber (neutru automat) vă permite să înaintaţi fără a accelera, pentru a economisi carburant.

Indicatorul luminos este afişat pe tabloul de bord cu verde (sau alb, în funcţie de vehicul) când vehiculul este în mers liber (neutru automat).

Notă: funcţia „mers liber” este dezactivată la apăsarea pedalei de frână sau la apăsarea pedalei de acceleraţie.

Recomandări de conducere şi conducere ECO

Dacă vehiculul dvs. este echipat şi dacă conduceţi cu sarcină, funcţia „Mod performanţă” vă permite să limitaţi sub-turaţia, acordă prioritate frânării de motor atunci când deceleraţi şi permite o funcţionare mai dinamică a motorului.

Notă: modul de performanţă este disponibil numai pentru vehiculele echipate cu cutie de viteze automată CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ.

Activare, dezactivare a modului de performanţă

Apăsaţi butonul 1 până când activarea este confirmată de mesajul „Perfo” afişat în zona 2 de pe tabloul de bord.

Apăsaţi 1 din nou de câte ori este necesar pentru a reveni la modul „normal”. Indicatorul luminos „Perfo” se stinge pentru a confirma dezactivarea.

De fiecare dată când motorul este oprit, modul de performanţă va fi dezactivat şi va fi necesar să îl selectaţi din nou.

Modul de performanţă poate fi utilizat la fel de bine în mod automat ca şi în mod manual.

Indicatorul de schimbare a vitezei 3

În funcţie de vehicul, pentru a optimiza consumul, un martor luminos de pe tabloul de bord vă informează cu privire la momentul cel mai potrivit pentru a cupla raportul superior sau raportul inferior:

Š cuplaţi raportul superior;

cuplaţi raportul inferior.

Indicatorul stilului de conducere 4

Vă informează în timp real cu privire la stilul de conducere adoptat. Veţi fi informat cu privire la dimensiunea indicatorului luminos 4.

- Mare: conducere regulată, economică;

- Mediu: un stil de conducere destul de regulat;

- Mic: conducere la viteză prea mare.

Pentru a activa/dezactiva indicatorului stilului de conducere, consultaţi instrucţiunile de utilizare a sistemului multimedia.

ModECO

Modul ECO este o funcţie care optimizează consumul de carburant. Acesta afectează anumite operaţii de conducere (accelerare, schimbare raporturi, regulator de viteză, decelerare etc.).

Limitarea accelerării permite un condus urban şi periurban cu consum redus.

Activare funcţie

Apăsaţi comutatorul 5 până când activarea este confirmată de lampa de avertizare 6 afişată pe tabloul de bord.

În timpul deplasării, puteţi să părăsiţi temporar modul ECO pentru a îmbunătăţi performanţele motorului.

Pentru aceasta, apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie.

Modul ECO se reactivează de îndată ce eliberaţi presiunea de pe pedala de acceleraţie.

Dezactivare funcţie

Apăsaţi comutatorul 5 de câte ori este necesar pentru a reveni la modul normal. Martorul luminos 6 se stinge pe tabloul de bord pentru a confirma dezactivarea.

Notă: la vehiculele echipate cu cutie de viteze automată, de fiecare dată când motorul este oprit modul ECO va fi dezactivat şi va fi necesar să îl activaţi din nou.

Recomandări de conducere şi conducere ECO

Comportament

- În loc să încălziţi motorul în staţionare, conduceţi moderat până când acesta a atins temperatura normală de funcţionare.

- Conducerea dinamică, care implică accelerări şi frânări puternice şi dese, conduce la un consum mare de carburant raportat la timpul câştigat.

- Vitezele ridicate afectează în mod semnificativ consumul de carburant al vehiculului. Exemple (la viteză stabilizată):

- reducerea vitezei de la 130 km/h la 110 km/h economiseşte carburantul în raport de până la aproximativ 20%;

- reducerea vitezei de la 90 km/h la 80 km/h economiseşte carburantul în raport de până la aproximativ 10%.

- Nu supraturaţi motorul în raporturi intermediare. Utilizaţi deci întotdeauna cel mai mare raport de viteză posibil.

- Evitaţi accelerările brutale.

- Frânaţi cât mai puţin posibil. Apreciind corect dinainte obstacolul sau virajul, va fi suficient să ridicaţi piciorul.

- În pantă, decât să încercaţi să vă menţineţi viteza, nu acceleraţi mai tare decât pe un teren plan. Păstraţi de preferinţă aceeaşi poziţie a piciorului pe pedala de acceleraţie.

- Debreierea dublă şi accelerarea înainte de oprirea motorului au devenit inutile pe vehiculele moderne.

- Intemperii, drumuri inundate:

Nu rulaţi pe o şosea dacă nivelul apei depăşeşte marginea inferioară a jantelor.

Confortul termic

Este normal să observaţi o creştere a consumului de carburant al vehiculului la utilizarea încălzirii (în special atunci când temperatura exterioară scade sub zero) sau a climatizării.

Incomodare la condus

Pe partea şoferului, nu utilizaţi decât covoraşe adaptate vehiculului, care se prind peste elementele preinstalate şi verificaţi regulat fixarea lor. Nu suprapuneţi mai multe covoraşe.

Risc de blocare a pedalelor.

Pneuri

- O presiune insuficientă măreşte consumul.

- Utilizarea de pneuri nerecomandate poate mări consumul.

Recomandări de utilizare

- Optaţi pentru modul ECO.

- Electricitatea „înseamnă petrol”, stingeţi orice aparat electric atunci când nu vă este cu adevărat util. Totuşi (siguranţa mai întâi), păstraţi luminile aprinse de îndată ce vizibilitatea o cere („pentru a vedea şi pentru a fi văzut”).

- Utilizaţi de preferinţă aeratoarele. Rulajul cu geamurile deschise la 100 km/h creşte consumul de carburant cu 4%.

- Evitaţi plinul de carburant la maximum, pentru a evita orice revărsare.

- La vehiculele echipate cu climatizare necomandată automat, întrerupeţi climatizarea atunci când nu este necesară.

Recomandări pentru a minimiza consumul şi deci a ajuta la protejarea mediului înconjurător:

Dacă vehiculul a rămas staţionat în plină căldură sau în plin soare, aveţi grijă să îl aerisiţi câteva minute pentru a evacua aerul cald înainte de a porni.

- Nu păstraţi un cadru portbagaj pavilion gol.

- Pentru transportul obiectelor voluminoase, utilizaţi de preferinţă o remorcă.

- Când tractaţi o rulotă, aveţi grijă să utilizaţi un deflector agreat şi nu uitaţi să-l reglaţi.

- Evitaţi utilizarea de tipul „din aproape în aproape”, (pe trasee scurte, cu opriri prelungite), motorul nu atinge niciodată temperatura sa ideală.