Înapoi la listă

CALCULATOR DE BORD: parametri de călătorie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afişarea informaţiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ŞI DE ŢARĂ.

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

101778 km

a) Kilometraj general şi parţial.

112.4 km

Mediu

b) Parametri de drum:

Consum mediu.

Valoarea este afişată după ce aţi parcurs cel puţin 400 metri de la ultima Resetare.

5.8 L/100

Instant

Consum instantaneu.

Valoare afişată după atingerea vitezei de 20 km/h, în funcţie de vehicul.

7.4 L/100

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

Autonomie

b) Parametri de drum (continuare):

Autonomie estimată cu carburantul rămas.

Valoare afişată după ce aţi parcurs 400 metri.

541 km

Distanţă

Distanţă parcursă de la ultima resetare.

522 km

Mediu

Viteză medie de la ultima resetare.

Valoare afişată după ce aţi parcurs 400 metri.

123.4 km/h

90 km/h

c) Viteză curentă (în funcţie de vehicul).

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

Computer de bord cu mesajul de autonomie de revizie

d) Autonomie până la revizie.

Cu contactul pus, motorul oprit şi afişajul setat la „Intervale Service”, apăsaţi pe butonul 2 sau 3 timp de aproximativ 5 secunde pentru a afişa kilometrajul până la revizie (distanţa sau timpul până la următoarea revizie). Atunci când se apropie termenul de revizie, apar mai multe situaţii:

- autonomie mai mică de 1.500 km sau o lună: mesajul „Service prevăzut în” este afişat însoţit de cel mai apropiat termen (distanţă sau timp);

- interval egal cu 0 km sau dată de revizie atinsă: se afişează mesajul „Service obligatoriu” însoţit de martorul luminos ©.

Vehiculul necesită atunci o revizie cât mai rapid posibil.

INTERVALE SERVICE

Service în luni

30 000 Km / 12 luni

Service prevăzut în

300 Km / 24 zile

Service obligatoriu

Reiniţializare: pentru a reiniţializa distanţa până la următoarea revizie, menţineţi apăsat butonul 2 sau 3 timp de aproximativ 10 s până când afişajul indică permanent kilometrajul până la revizie.

Notă: dacă o revizie este efectuată fără schimb de ulei motor, atunci trebuie reiniţializată numai autonomia de revizie. În cazul unui schimb de ulei motor, trebuie să reiniţializaţi simultan autonomia de revizie şi de schimb de ulei.

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

Computer de bord cu mesajul de autonomie de revizie (continuare)

d) Autonomie de revizie

Cu contactul pus, motorul oprit şi cu indicaţia „Intervale Service” pe afişaj, apăsaţi pe butonul 2 sau 3 timp de aproximativ 5 secunde pentru afişarea kilometrajului până la revizie, apoi apăsaţi pe butonul 2 pentru a vizualiza intervalul rămas până la următorul schimb de ulei (distanţa sau timpul până la următoarea revizie). Atunci când se apropie termenul de revizie, apar mai multe situaţii:

- autonomie mai mică de 1.500 km sau o lună: mesajul „Service prevăzut în” este afişat însoţit de cel mai apropiat termen (distanţă sau timp);

- interval egal cu 0 km sau dată schimb de ulei atinsă: se afişează mesajul „Service obligatoriu” însoţit de martorul luminos ©.

Vehiculul necesită atunci un schimb de ulei cât mai rapid posibil.

INTERVALE SERVICE

Schimb ulei în luni

30 000 Km / 12 luni

Service prevăzut în

300 Km / 24 zile

Service obligatoriu

În funcţie de vehicul, autonomia până la schimbul de ulei se adaptează stilului de conducere (rulaj frecvent cu viteze reduse, din aproape în aproape, rulaj prelungit la ralanti, tractarea unei remorci...). Distanţa rămasă de parcurs până la următorul schimb de ulei poate deci, în unele cazuri, să scadă mai repede decât distanţa parcursă efectiv.

Reiniţializare: pentru a reiniţializa distanţa până la următoarea revizie, menţineţi apăsat butonul 2 sau 3 timp de aproximativ 10 s până când afişajul indică permanent kilometrajul până la schimbul de ulei.

Notă: dacă o revizie este efectuată fără schimb de ulei motor, atunci trebuie reiniţializată numai autonomia de revizie. În cazul unui schimb de ulei motor, trebuie să reiniţializaţi simultan autonomia de revizie şi de schimb de ulei.

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

e) reiniţializarea presiunii pneurilor.

AVERTIZARE DE PIERDE PRESIUNE PNEURI.

Presiune pneuri iniț. apasă lung

f) Jurnal de bord.

Afişare succesivă:

- mesaje de informare (ESC dezactivat/activat, STOP and START activat etc.);

- mesaje referitoare la defecte de funcţionare (control sistem de injecţie, control airbag etc.).

Niciun mesaj memorat

g) Autonomie estimată cu reactivul rămas.

REZERVOR DE REACTIV.

Prevedeţi AdBlue în urm. 2400 km

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

h) Temperatură lichid de răcire motor.

i) Oră şi temperatură exterioară.

Reglaje

(apăsare lungă)

j) Setări generale.

Apăsaţi pe butonul 2 sau 3 timp de aproximativ 5 secunde pentru a selecta limba de afişare.

Indică faptul că, pentru a avea acces la meniul „Setări generale”, trebuie să opriţi vehiculul.

Reglaje

accesare cu vehiculul oprit

EASY LINK - NAVIGARE