REZERVOR DE REACTIV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Respectaţi întotdeauna legislaţia în vigoare din ţara în care vă aflaţi. Nerespectarea reglementărilor în vigoare poate duce la urmărirea în justiţie a proprietarului vehiculului.

Principiu de funcţionare

Reactivul este destinat motoarelor diesel echipate cu sistemul SCR (reducere catalitică selectivă).

Utilizarea unui reactiv reduce cantitatea de oxizi de azot din gazele de eşapament.

În condiţii reale de utilizare, consumul de reactiv depinde de condiţiile de utilizare a vehiculului, de dotări şi de stilul de conducere.

Calitate reactiv

Utilizaţi numai reactivi care se conformează standardului ISO 22241 şi sunt în conformitate cu marcajul de pe buşonul de umplere al rezervorului.

Reactivul nu trebuie să intre în contact cu ochii sau cu pielea. Dacă un astfel de contact survine, spălaţi-vă cu apă din abundenţă. Dacă este nevoie, consultaţi un medic.

Umplere

Capacitate utilizabilă a rezervorului: 17 litri aproximativ.

Cu contactul oprit, deschideţi capacul A, apoi desfaceţi buşonul 1.

Portbuşonul 2 este echipat pe trapa de umplere pentru a menţine buşonul în timpul umplerii rezervorului.

Notă: atunci când temperatura rezervorului este ridicată, la deschiderea buşonului pot fi emanaţi vapori de hidroxid de amoniu.

Pentru a completa nivelul de reactiv, motorul trebuie să fie oprit (nu doar în stare de veghe, în cazul vehiculelor cu funcţia STOP and START). Trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR.

Dacă apare mesajul „xxxKM blocare umpleţi AdBlue”, umpleţi rezervorul de reactiv şi consultaţi instrucţiunile de umplere.

Risc de imobilizare a vehiculului.

Buşon de umplere : este specific.

Dacă trebuie să-l înlocuiţi, asiguraţi-vă că este identic cu buşonul original. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii. Nu spălaţi zona de umplere cu curăţitorul de înaltă presiune.

Umplere (continuare)

Rezervorul poate fi umplut la pompă. Cu contactul întrerupt, introduceţi pistoletul şi aduceţi-l până la tampon înainte de a-l declanşa pentru a umple rezervorul (risc de împroşcări).

Nu se pot face mai mult de două operaţii de umplere după ce alimentarea s-a oprit automat pentru prima dată, deoarece trebuie să existe în rezervor loc pentru expansiune.

În alte situaţii de umplere, este obligatoriu să citiţi indicaţiile de pe recipientul de reactiv (de ex. pe bidon sau sticlă).

Precauţii de utilizare

La umplere:

- manipulaţi reactivul cu grijă. Aceştia pot deteriora hainele, pantofii, elementele de caroserie etc.;

- asiguraţi-vă că în rezervorul de carburant nu pătrunde apă.

Dacă reactivul debordează sau contaminează vopseaua, curăţaţi rapid zona afectată cu o lavetă moale şi cu apă rece din abundenţă.

Notă: dacă reactivul se cristalizează, utilizaţi un burete moale.

În condiţii meteo extreme, de temperatură scăzută

În condiţii de vreme rece, rezervorul de reactiv trebuie realimentat la apariţia indicatorului şi a mesajului „Umpleţi AdBlue în urm. 1200 km” pe tabloul de bord.

Cazuri particulare

Lichidul reactiv îngheaţă sub o temperatură de aproximativ -10°C.

În aceste condiţii, nu încercaţi să umpleţi rezervorul când lichidul este îngheţat. În cazul în care este necesară completarea sau umplerea rezervorului cu reactiv ( aprins), parcaţi vehiculul într-o locaţie cu o temperatură mai ridicată, dacă este posibil, astfel încât reactivul să treacă din nou în stare lichidă. În caz contrar, solicitaţi completarea sau umplerea cu lichid reactiv de către un specialist calificat.

După umplerea rezervorului de reactiv, verificaţi dacă buşonul şi capacul sunt închise, porniţi motorul şi AŞTEPTAŢI 10 secunde cu vehiculul oprit şi cu motorul pornit, înainte de a porni din nou.

Dacă nu se efectuează această operaţie, umplerea rezervorului nu va fi luată în considerare automat decât după cel puţin doisprezece de minute de rulare.

Mesajul „--- Umpleţi AdBlue” şi/sau martorii luminoşi vor continua să apară până când umplerea este luată în considerare de sistem.

Orice intervenţie este strict interzisă pe orice parte a sistemului. Pentru a evita orice deteriorare, numai personalul calificat din reţeaua noastră poate efectua intervenţii la sistem.

Întreţinere/autonomie

Informaţiile afişate pe tabloul de bord pot fi însoţite de un semnal sonor.

Martori luminoşi

Mesaj

Ce trebuie să faceţi?

-

„Prevedeţi AdBlue în urm. 2400 km”

Atunci când mesajul este afişat la punerea contactului, autonomia este mai mică de 2.400 km.

Umpleţi sau solicitaţi efectuarea umplerii sau completării nivelului de reactiv din rezervor de către un reprezentant al mărcii.

se aprinde.

„Umpleţi AdBlue în urm. 1200 km”

Atunci când mesajul se afişează la punerea contactului, autonomia este cuprinsă între 1.200 km şi 800 km.

Umpleţi sau solicitaţi efectuarea umplerii sau completării nivelului de reactiv din rezervor de către un reprezentant al mărcii.

se aprinde.

„xxxKM blocare umpleţi AdBlue”

Mesajul se afişează la punerea contactului şi se repetă:

- aproximativ la fiecare 100 km, autonomia este cuprinsă între aproximativ 800 km şi 200 km;

- aproximativ la fiecare 50 km, autonomia este mai mică de 200 km.

În toate cazurile, umpleţi sau solicitaţi umplerea rezervorului de reactiv de către un reprezentant al mărcii, cât mai curând posibil.

clipeşte.

« 0KM FAILURE TOP UP ADBLUE »

Motorul nu vrea să pornească.

Pentru a reporni, trebuie să umpleţi rezervorul de reactiv.

Defecţiuni de sistem

Informaţiile afişate pe tabloul de bord pot fi însoţite de un semnal sonor.

Martori luminoşi

Mesaj

Interpretări

şi © se aprind.

„CHECK ANTI- POLLUTION SYSTEM”

„Verifică calitate AdBlue”

„Verifică injecţie AdBlue”

Indică o defecţiune a sistemului. Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

şi © se aprind.

„xxx KM blocare antipoluare”

Indică o defecţiune a sistemului şi faptul că repornirea vehiculului va deveni imposibilă în mai puţin de 800 km/h.

Aceste avertismente se repetă:

- la fiecare 100 km până când mai rămân între 800 km şi 200 km până ce vehiculul nu mai poate fi repornit;

- la fiecare 50 km, atunci când au rămas mai puţin de 200 km înainte ca vehiculul să nu mai poată fi repornit.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

şi © se aprind.

„0KM FAILURE TOP UP ADBLUE”

Indică faptul că, după întreruperea contactului, vehiculul nu va reporni. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.