PORNIRE, OPRIRE MOTOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pornire motor

În funcţie de vehicul, daca un raport este cuplat, pentru ca motorul să poată fi pornit, trebuie să apăsaţi pedala de ambreiaj sau să treceţi levierul de viteze în poziţie neutră.

Pe vreme foarte rece (temperatură mai mică de - 20 °C): pentru a facilita pornirile, menţineţi contactul pus câteva secunde înainte de a porni motorul.

în caz de pornire a motorului la temperatură exterioară foarte scăzută (mai mică de - 10°C): menţineţi pedala de ambreiaj apăsată până la pornirea motorului.

Versiune pe benzină

- Acţionaţi demarorul fără să acceleraţi,

- Eliberaţi cheia de îndată ce motorul porneşte.

É Versiune diesel

- Rotiţi cheia de contact la poziţia „On” (Pornit) şi menţineţi această poziţie până la stingerea martorului luminos pentru preîncălzirea motorului;

- rotiţi cheia la poziţia de pornire fără a apăsa pedala de acceleraţie;

- eliberaţi cheia de îndată ce motorul porneşte.

Nu porniţi niciodată vehiculul în mers liber în pantă. Risc de inactivare a direcţiei asistate.

Risc de accident.

Nu staţionaţi şi nu porniţi motorul în locuri în care se află substanţe sau materiale inflamabile, precum iarbă sau frunze, care pot veni în contact cu un sistem de eşapament cald.

Risc de incendiu.

Oprire motor

Cu motorul la ralanti, readuceţi cheia la poziţia „Stop”.

Particularitate

În funcţie de vehicul, accesoriile (radio...) încetează să funcţioneze fie la oprirea motorului, fie la blocarea uşilor, fie la deschiderea uşii şoferului.

Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. După oprirea motorului, amplificatorul de frânare, direcţia asistată etc. şi dispozitivele de securitate pasivă, precum airbags şi pretensionatoare, nu vor mai funcţiona.

Responsabilitatea şoferului la parcarea sau oprirea

vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul atunci când în interior se află un copil, un adult neresponsabil sau un animal, chiar şi pentru o scurtă durată.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.