Înapoi la listă

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Când este prevăzut pe vehicul, acest sistem avertizează şoferul dacă unul sau mai multe pneuri pierd presiune.

Principiu de funcţionare

Fiecare roată (exceptând roata de rezervă) conţine un senzor în valva de umflare care măsoară periodic presiunea pneului în timpul mersului.

Martorul luminos  1 se aprinde continuu pentru a avertiza şoferul în caz de presiune insuficientă (roată dezumflată, roată în pană...).

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- în cazul în care presiunea de referinţă a pneurilor trebuie modificată pentru a se adapta la condiţiile de utilizare (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...);

- după o permutare a roţilor (această practică este, totuşi, nerecomandată);

- după o schimbare a unei roţi.

Aceasta trebuie întotdeauna realizată după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor 4 pneuri.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Funcţia nu intervine în locul şoferului. Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului.

Verificaţi presiunea pneurilor, inclusiv a roţii de rezervă, o dată pe lună.

Procedură de reiniţializare

Contact cuplat, vehicul staţionar:

- apăsaţi în mod repetat pe butonul 3 sau 4 pentru a selecta funcţia „Presiune pneuri iniț. apasă lung” pe afişajul 2;

- apăsaţi lung (aproximativ 3 secunde) butonul 3 sau 4 pentru a lansa iniţializarea. Afişarea mesajului „PRESSURE REF ONGOING” indică faptul că solicitarea de reiniţializare a valorii de referinţă a presiunii în pneuri a fost luată în considerare.

Reiniţializarea se efectuează după câteva minute de rulare.

Notă: presiunea de referinţă a pneurilor nu poate fi mai mică decât cea recomandată şi indicată pe cantul uşii.

Afişare

Afişajul 2 de pe tabloul de bord vă informează asupra eventualelor anomalii de umflare (roată dezumflată, roată în pană…).

« ADJUST TYRE PRESSURE »

Martorul luminos se aprinde continuu însoţit de mesajul „ADJUST TYRE PRESSURE”.

Acestea indică faptul că cel puţin una dintre roţi este dezumflată.

Controlaţi şi, dacă este necesar, reajustaţi la rece presiunile celor patru roţi.

Martorul luminos se stinge după câteva minute de rulare.

« PUNCTURE »

Martorul luminos rămâne aprins, fiind însoţit de mesajul „PUNCTURE” şi de un semnal sonor.

Acest mesaj este însoţit de indicatorul luminos ®.

Aceştia indică faptul că cel puţin una dintre roţi este fisurată sau puternic subumflată. Înlocuiţio sau apelaţi la un Reprezentant al mărcii dacă ea este fisurată. Refaceţi presiunea pneurilor dacă roata este dezumflată.

Este posibil ca sistemul să nu detecteze pierderea bruscă a presiunii unui pneu (explozia unui pneu...).

Martorul luminos ® vă impune pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie.

« CHECK TYRE PRESSURE SENSORS »

Martorul luminos clipeşte timp de câteva secunde, apoi rămâne aprins, fiind însoţit de mesajul „CHECK TYRE PRESSURE SENSORS”.

Acest mesaj este însoţit de indicatorul luminos ©.

Aceştia indică faptul că cel puţin una dintre roţi nu este echipată cu senzori (de exemplu roata de rezervă). În celelalte situaţii, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Reajustare presiune pneuri

Presiunile trebuie să fie ajustate la rece (consultaţi eticheta situată pe cantul uşii şofer).

În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuată asupra pneurilor reci, trebuie să majoraţi presiunile recomandate cu 0,2 până la 0,3 bari (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

Înlocuire roţi/pneuri

Acest sistem necesită echipamente specifice (roţi, pneuri, ornamente...) PNEURI.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii pentru înlocuirea pneurilor şi pentru a cunoaşte accesoriile compatibile cu sistemul şi disponibile în reţeaua mărcii: utilizarea oricărui alt accesoriu ar putea afecta buna funcţionare a sistemului.

Roată de rezervă

Atunci când vehiculul este echipat cu aceasta, roata de rezervă nu posedă senzor. Atunci când este montată pe vehicul, martorul luminos clipeşte timp de câteva secunde, apoi rămâne aprins, fiind însoţit de martorul luminos ©, iar pe tabloul de bord apare mesajul „CHECK TYRE PRESSURE SENSORS”.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Deoarece supapele sunt proiectate special, nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii KIT DE UMFLARE PNEURI.

Schimbare roată

sistemul putând să aibă nevoie de mai multe minute în funcţie de rulaj, pentru o înregistrare corectă a presiunilor, verificaţi presiunea pneurilor după orice intervenţie.

ALERTĂ LA IEŞIREA DIN SPAŢIUL DE PARCARE