Înapoi la listă

REZERVOR DE REACTIV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Conformaţi-vă legislaţiei locale din ţara în care vă găsiţi.

Este important să reţineţi că nerespectarea reglementărilor în vigoare poate duce la sancţionarea proprietarului vehiculului.

Principiu de funcţionare

Reactivul este destinat motoarelor diesel echipate cu sistemul SCR (reducere catalitică selectivă). Utilizarea reactivului reduce cantitatea de oxizi de azot din gazele de eşapament.

Consumul în timp real depinde de condiţiile de utilizare a vehiculului, de dotări şi de stilul de conducere.

Calitate reactiv

Utilizaţi numai reactivi care se conformează standardului ISO 22241 şi sunt în conformitate cu marcajul de pe buşonul de umplere al rezervorului.

Umplere

Capacitate utilă a rezervorului: între aproximativ 22 de litri şi 25 de litri) (în funcţie de vehicul).

Cu contactul luat, deschideţi uşa din stânga faţă pentru a deschide uşiţa A. Defiletaţi buşonul 1.

Notă: atunci când temperatura rezervorului este ridicată, prin orificiul buşonului pot fi emanaţi vapori de hidroxid de amoniu.

Pentru a completa nivelul de reactiv, motorul trebuie să fie oprit (nu doar în stare de veghe, în cazul vehiculelor cu funcţia Stop and Start). Trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie, FUNCŢIA STOP AND START.

Dacă apare mesajul de avertizare „blocare umpleți AdBlue XXX KM”, umpleţi rezervorul de reactiv şi consultaţi instrucţiunile de umplere.

Risc de imobilizare a vehiculului.

Buşon de umplere : este specific.

Dacă trebuie să-l înlocuiţi, asiguraţi-vă că este identic cu buşonul original. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii. Nu spălaţi zona de umplere cu curăţitorul de înaltă presiune.

Precauţii de utilizare

Rezervorul poate fi umplut la pompă. În orice alte situaţii, este obligatoriu să citiţi indicaţiile de pe recipientul de reactiv (de ex. pe cutie sau bidon).

În timpul umplerii, manevraţi reactivul cu grijă. Aceştia pot deteriora hainele, pantofii, elementele de caroserie etc.

Dacă reactivul debordează sau contaminează vopseaua, curăţaţi rapid zona afectată cu o lavetă moale şi cu apă rece din abundenţă.

Notă: dacă reactivul se cristalizează, utilizaţi un burete moale.

În condiţii meteo extreme, de temperatură scăzută

În condiţii de vreme rece, rezervorul de reactiv trebuie realimentat la apariţia indicatorului şi a mesajului „Umpleți AdBlue în urm. 1200 km” pe tabloul de bord.

Cazuri particulare

Lichidul reactiv îngheaţă la o temperatură mai mică de aproximativ -10°C.

În aceste condiţii, nu încercaţi să umpleţi rezervorul când lichidul este îngheţat. În cazul în care este necesară completarea sau umplerea rezervorului cu reactiv ( aprins), parcaţi vehiculul într-o locaţie cu o temperatură mai ridicată, dacă este posibil, astfel încât reactivul să treacă din nou în stare lichidă. În caz contrar, solicitaţi completarea sau umplerea cu lichid reactiv de către un specialist calificat.

După umplerea rezervorului de reactiv, verificaţi dacă buşonul şi capacul sunt închise, porniţi motorul şi AŞTEPTAŢI 10 secunde cu vehiculul oprit şi cu motorul pornit, înainte de a porni din nou.

Dacă nu se efectuează această operaţie, umplerea rezervorului nu va fi luată în considerare automat decât după cel puţin doisprezece de minute de rulare.

Mesajul „--- Umpleți AdBlue în” şi/sau martorii luminoşi vor continua să apară până când umplerea a fost înregistrată de către sistem.

Reactivul nu trebuie să intre în contact cu ochii sau cu pielea. Dacă un astfel de contact survine, spălaţi-vă cu apă din abundenţă. Dacă este nevoie, consultaţi un medic.

Orice intervenţie este strict interzisă pe orice parte a sistemului. Pentru a evita orice deteriorare, numai personalul calificat din reţeaua noastră poate efectua intervenţii la sistem.

Întreţinere/autonomie

Informaţiile afişate pe tabloul de bord pot fi însoţite de un semnal sonor.

Martori luminoşi

Mesaje

Ce trebuie să faceţi?

-

„Prevedeți AdBlue în urm. 2400 km”

Atunci când mesajul este afişat la punerea contactului, autonomia este mai mică de 2.400 km.

Umpleţi din nou sau solicitaţi efectuarea umplerii reactivului din rezervor de către un reprezentant al mărcii.

Apare .

„Umpleți AdBlue în urm. 1200 km”

Atunci când mesajul se afişează la punerea contactului, autonomia este cuprinsă între 1.200 km şi 800 km.

Umpleţi din nou sau solicitaţi efectuarea umplerii reactivului din rezervor de către un reprezentant al mărcii.

Apare .

„XXX KM blocare umpleți AdBlue”

Mesajul se afişează la punerea contactului şi se repetă:

- Aproximativ la fiecare 100 km, autonomia este cuprinsă între aproximativ 800 km şi 200 km;

- Aproximativ la fiecare 50 km, autonomia este mai mică de 200 km.

În toate cazurile, umpleţi sau solicitaţi umplerea rezervorului de reactiv de către un reprezentant al mărcii, cât mai curând posibil.

clipeşte sau se aprinde, în funcţie de vehicul.

„0 KM blocare umpleți AdBlue”

Motorul nu vrea să pornească.

Pentru a reporni, trebuie să umpleţi rezervorul de reactiv.

Defecţiuni de sistem

Atunci când martorii luminoşi se aprind, aceştia pot fi însoţiţi de un semnal sonor.

Martori luminoşi

Mesaje

Ce trebuie să faceţi?

şi © se aprind.

„Verifică sistem antipoluare”

„Verifică calitate AdBlue”

„Verifică injecţie AdBlue”

Indică o defecţiune a sistemului. Consultaţi cât mai curând Reprezentantul mărcii dumneavoastră.

şi © se aprind.

„XXX KM blocare antipoluare”

Acesta indică o defecţiune a sistemului şi că autonomia rămasă este sub 1.000 km sau, în funcţie de vehicul, sub 800 km, până când nu va mai fi posibilă repornirea vehiculului.

Aceste avertismente se repetă:

- La fiecare 100 km până când autonomia rămasă este cuprinsă între 1.000 km şi 200 km sau, în funcţie de vehicul, între 800 km şi 200 km până când nu va mai fi posibilă repornirea vehiculului;

- La fiecare 50 km, atunci când au rămas mai puţin de 200 km înainte ca vehiculul să nu mai poată fi repornit.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

şi © se aprind.

„0 KM blocare antipoluare”

Indică faptul că, după întreruperea contactului, vehiculul nu va reporni. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.