PARTICULARITĂŢI VERSIUNI DIESEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Turaţie motor diesel

Motoarele diesel au un echipament de injecţie care nu permite nici o depăşire a turaţiei motorului oricare ar fi viteza angajată.

Dacă se afişează mesajul „Verifică sistem antipoluare” însoţit de martorii luminoşi Ä şi ©, consultaţi imediat un Reprezentant al mărcii.

În rulaj, în funcţie de calitatea carburantului utilizat, poate să apară în mod excepţional fum alb.

Acesta este datorat curăţării automate a filtrului de particule şi este fără consecinţă asupra comportamentului vehiculului.

Pană de carburant

După umplerea rezervorului în urma unei purjări complete a carburantului, trebuie să reamorsaţi circuitul de carburant REZERVOR CARBURANT înainte de a reporni motorul.

Etichetă de opacitate a fumului de la motor

Veţi găsi informaţiile 1 pe eticheta A lipită în interiorul compartimentului motor.

1 Emisii eşapament Diesel.

Precauţii pe timp de iarnă

Pentru a evita orice incident pe perioada geroasă:

- aveţi grijă ca bateria să fie întotdeauna bine încărcată;

- aveţi grijă să nu lăsaţi nivelul de motorină să scadă prea mult în rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apă care se pot acumula pe fundul rezervorului.

Nu staţionaţi şi nu porniţi motorul în locuri în care se află substanţe sau materiale inflamabile precum iarbă sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eşapament cald.

Filtru de particule

Filtrul de particule este utilizat în tratamentul gazelor de eşapament de la motoarele diesel.

În funcţie de vehicul, martorul luminos afişat pe tabloul de bord indică faptul că filtrul este înfundat şi necesită curăţare.

Regenerare automată

Pentru aceasta, atunci când este afişat martorul luminos , continuaţi să rulaţi în funcţie de condiţiile de circulaţie şi respectaţi limita de viteză până la stingerea martorului luminos. Dacă este posibil, nu lăsaţi turaţia motorului să scadă sub 2000 rot/min.

Martorul luminos trebuie să se stingă după 10 până la 20 de minute. AFIŞAJE ŞI INDICATOARE.

Afişarea martorului luminos pe tabloul de bord poate fi însoţită de o creştere a turaţiei motorului şi de intrarea în funcţiune a sistemului de răcire pentru a curăţa filtrul de particule.

Notă: martorul luminos poate reapărea în cazul în care condiţiile de conducere nu sunt îndeplinite în totalitate în ceea ce priveşte curăţarea filtrului. Dacă vehiculul este oprit sau dacă turaţia motorului scade sub 2.000 rot/min înainte de stingerea martorului luminos, poate fi necesară reluarea operaţiei.

Pentru a facilita regenerarea automată a filtrului de particule, efectuaţi o fază de conducere prelungită (de minimum 20 de minute) pe drumuri principale, la intervale de 200 de kilometri.

Regenerare manuală

(în funcţie de vehicul)

Dacă nu este posibilă respectarea condiţiilor (timpul de rulare necesar etc.), martorul luminos este afişat pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „Regenerare filtru începută”, pentru a indica faptul că nivelul de saturaţie este prea mare pentru regenerarea automată.

În acest caz, este obligatoriu să efectuaţi manual procedura de curăţare a filtrului de particule.

Pentru aceasta, atunci când se afişează martorul luminos , parcaţi vehiculul la distanţă de trafic. Motor pornit:

- dezactivaţi funcţia Stop and Start dacă vehiculul este echipat cu aceasta FUNCŢIA STOP AND START;

- strângeţi frâna de mână;

- mutaţi maneta în poziţia neutră;

- apăsaţi butonul 3 sau 4 în mod repetat până când apare mesajul „Regener. filtru [apasa lung]”;

- ţineţi apăsat butonul 2 până când apare mesajul „Regenerare în curs”. Martorul luminos clipeşte.

Aşteptaţi până când martorul luminos se stinge (aproximativ 20 de minute).

Mesajul „Regenerare FDP completă” se afişează pe tabloul de bord.

În cazul în care condiţiile nu sunt îndeplinite înainte de regenerare sau în timpul acesteia, martorul luminos se stinge, se afişează mesajul „Regenerare întreruptă”, iar procedura este anulată.

Mesajul „Regener. filtru [apasa lung]” este afişat din nou pentru a vă permite să reluaţi procedura manuală.

Notă:

- în timpul procesului de regenerare, turaţia motorului creşte mai întâi la aproximativ 3.000 rot/min pentru a încălzi motorul. Apoi scade la aproximativ 1.700 rot/min până la finalizarea regenerării;

- regenerarea manuală nu este posibilă atunci când motorul şi circuitul de răcire sunt reci sau temperatura ambiantă este scăzută. Acesta începe numai după ce motorul s-a încălzit;

- regenerarea generează, în mod frecvent, emisii albe şi mirosuri neobişnuite la nivelul sistemului de eşapament. Acest lucru nu indică faptul că sistemul funcţionează incorect;

- apăsarea uneia dintre pedale va întrerupe regenerarea filtrului de particule.

Cazuri particulare

Dacă filtrul este saturat în mod excesiv, martorul luminos © şi, în funcţie de vehicul, martorul luminos vor apărea pe tabloul de bord, însoţiţi de mesajul „Verifică injecţia”. În acest caz consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Dacă martorul luminos ® şi, în funcţie de vehicul, martorul luminos apar însoţiţi de mesajul „Pericol avarie motor”, opriţi vehiculul, opriţi motorul şi contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Oprirea regenerării în curs

Pentru a întrerupe regenerarea filtrului de particule, apăsaţi una dintre pedale.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Opriţi motorul şi nu îl mai porniţi. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Nu începeţi regenerarea într-un garaj sau într-o zonă închisă.

Riscuri de intoxicare sau de asfixiere provocate de emisiile de gaze de eşapament.

Asiguraţi-vă că nimeni nu se află în apropierea eşapamentului în timpul regenerării.

Pericol de arsuri.

Nu parcaţi vehiculul în locuri în care se află substanţe sau materiale inflamabile, precum iarbă sau frunze, care pot veni în contact cu sistemul de eşapament fierbinte.

Risc de incendiu.