REZERVOR DE CARBURANT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Capacitate utilizabilă a rezervorului:

- Aproximativ 50 de litri pentru versiunile pe benzină;

- aproximativ 49 de litri pentru versiunile diesel cu patru uşi;

- aproximativ 45 de litri pentru versiunile diesel estate şi cu cinci uşi.

Cu vehiculul deblocat, pentru a deschide capacul 2, apăsaţi pe zona A, apoi eliberaţi sau, în funcţie de vehicul, apăsaţi pe comanda e pe planşa de bord1. Capacul 2 se deschide.

Clapeta 3 este integrată în conducta de umplere.

Pentru umplere, consultaţi paragraful „Umplere cu carburant” de pe pagina următoare.

Pentru a închide, reîmpingeţi uşiţa cu mâna până la tampon.

Calitate carburant

Utilizaţi un carburant de bună calitate care respectă normele în vigoare specifice fiecărei ţări şi obligatoriu conform cu indicaţiile aflate pe eticheta situată pe uşiţa 2. CARACTERISTICI MOTOR.

Nu apăsaţi niciodată cu degetele pe clapeta 3.

Nu spălaţi zona de umplere cu curăţitorul de înaltă presiune.

Tipurile de carburant conforme normelor europene cu care sunt compatibile motoarele vehiculelor comercializate în Europa: consultaţi tabelul CARACTERISTICI MOTOR.

Versiuni diesel

Utilizaţi obligatoriu motorină conform indicaţiilor aflate pe eticheta situată în interiorul uşiţei 2.

Versiuni pe benzină

Utilizaţi obligatoriu benzină fără plumb. Cifra Octanică (RON) trebuie să fie conformă cu indicaţiile aflate pe eticheta situată pe uşiţa 2. CARACTERISTICI MOTOR.

Umplere cu carburant

Cu contactul întrerupt, introduceţi pistoletul pentru a împinge clapeta 3 şi aduceţi-l pânăla tampon înainte de a-l declanşa pentru a umple rezervorul (risc de împroşcare).

Menţineţi-l în această poziţie pe întreaga perioadă a operaţiei de umplere.

Ca urmare a primei opriri automate la sfârşitul umplerii, este posibil să faceţi maxim alte două declanşări pentru a păstra un volum de expansiune.

În momentul umplerii, aveţi grijă să nu pătrundă apă. Clapeta 3 şi conturul său trebuie să rămână curate.

Versiuni pe benzină

Utilizarea benzinei cu plumb ar deteriora dispozitivele de depoluare şi ar putea duce la o pierdere a garanţiei. Pentru a împiedica umplerea cu benzină cu plumb, gura de umplere a rezervorului de benzină are o porţiune îngustă prevăzută cu sistem de securitate, care permite doar utilizarea unui pistolet care distribuie benzină fără plumb (la pompă).

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie oprit (şi nu numai în stare de veghe în cazul vehiculelor echipate cu funcţia Stop and Start): trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Risc de incendiu.

Nu amestecaţi benzină (fără plumb sau E85) cu motorină, chiar şi în cantitate mică.

Nu utilizaţi carburant pe bază de etanol dacă vehiculul dumneavoastră nu este adaptat.

Nu adăugaţi reactiv la carburant - în caz contrar, riscaţi deteriorarea motorului REZERVOR DE REACTIV.

Dacă doriţi să adăugaţi un aditiv la carburant, utilizaţi un produs aprobat de departamentul nostru tehnic.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Pană de carburant versiuni diesel

Vehicule cu cheie/telecomandă

- Treceţi cheia de contact la poziţia „ON2 CONTACTOR DEMARAJ: vehicul cu cheie şi aşteptaţi câteva minute înainte de a permite amorsarea circuitului de carburant;

- rotiţi cheia în poziţia „START"3. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi procedura.

- Dacă, după mai multe încercări, motorul tot nu porneşte, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Vehicule cu cartelă

Cu cartela în habitaclu, apăsaţi butonul de pornire 4 fără a acţiona pedalele. Aşteptaţi câteva minute înainte de a porni. Aceasta permite reamorsarea circuitului de carburant. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi procedura.

Dacă, după mai multe încercări, motorul tot nu porneşte, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Orice intervenţie sau modificare asupra sistemului de alimentare cu carburant (unităţi de control electronic, cablaje, circuit de carburant, injectoare, capote de protecţie…) este strict interzisă datorită riscurilor la care poate fi supusă securitatea dumneavoastră (excepţie face personalul calificat din Reţeaua mărcii).

Miros persistent de carburant

În cazul apariţiei unui miros persistent de carburant, aveţi grijă să:

- procedaţi la oprirea vehiculului compatibilă cu condiţiile de circulaţie şi să întrerupeţi contactul;

- anclanşaţi semnalul de avarie şi evacuaţi toţi pasagerii din vehicul şi să-i ţineţi departe de zona de circulaţie;

- apelaţi la un Reprezentant al mărcii.