PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pornire motor

Versiuni pe benzină

- Acţionaţi demarorul fără a accelera;

- eliberaţi cheia de îndată ce motorul porneşte.

É Versiuni diesel

- Rotiţi cheia de contact în poziţia «ON" 2 şi menţineţi această poziţie până la stingerea indicatorului luminos pentru preîncălzirea motorului;

- rotiţi cheia în poziţia «START" 3 fără a apăsa pedala de acceleraţie;

- eliberaţi cheia de îndată ce motorul porneşte.

Particularitate: în caz de pornire a motorului la temperatură exterioară foarte scăzută (mai mică de -10°C): menţineţi pedala de ambreiaj apăsată până la pornirea motorului.

Oprire motor

Cu motorul la ralanti, readuceţi cheia în poziţia «LOCK" 0.

Nu porniţi niciodată vehiculul în mers liber în pantă. Risc de inactivare a direcţiei asistate.

Risc de accident.

Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. Odată ce motorul s-a oprit, serviciile de asistenţă (frâne, direcţie etc.) şi dispozitivele de securitate pasivă, precum airbag-urile şi pretensionatoarele, nu vor mai funcţiona.

Responsabilitate şofer în momentul staţionării sau opririi vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.