REMORCARE: depanare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Înainte de orice remorcare, poziţionaţi cutia de viteze în poziţie neutră, deblocaţi coloana de direcţie, apoi eliberaţi frâna de parcare.

La vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, în cazul imposibilităţii poziţionării manetei de viteze în poziţia N, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Deblocarea coloanei de direcţie

Introduceţi cheia în contact sau apăsaţi butonul de pornire a motorului timp de două secunde, cu cartela asupra dvs. (în funcţie de vehicul).

Repoziţionaţi levierul în punctul mort (poziţia N pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată).

Coloana se deblochează, funcţiile accesorii sunt alimentate: puteţi utiliza iluminarea vehiculului (lumini de direcţie, de stop…). Noaptea, vehiculul trebuie să fie luminat.

În funcţie de vehicul, odată încheiată remorcarea, apăsaţi de două ori pe butonul de pornire a motorului (risc de descărcare a bateriei).

Este obligatoriu să respectaţi reglementarea în vigoare în privinţa remorcării. În cazul în care conduceţi vehiculul tractat, nu depăşiţi greutatea admisă de remorcare pentru vehiculul dvs. MASE (ÎN KG).

Remorcare a unui vehicul cu cutie automată

Transportaţi vehiculul pe o platformă sau remorcaţi-l cu roţile din faţă ridicate.

În mod excepţional, puteţi să-l remorcaţi cu cele patru roţi pe sol, numai mergând înainte, cu maneta în poziţie neutră N, pe o distanţă maximă de 80 km şi la o viteză maximă de 25 km/h.

Nu scoateţi cheia din contact sau nu lăsaţi cartela în vehicul în timpul tractării (în funcţie de vehicul).

Risc de blocare a coloanei de direcţie.

În cazul în care levierul este blocat pe P atunci când apăsaţi pedala de frână, există posibilitatea să eliberaţi manual levierul.

Pentru aceasta, declipsaţi baza levierului, apoi introduceţi o sculă (tijă rigidă) în fanta 1 şi apăsaţi simultan pe butonul 2 pentru a debloca levierul.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

Cu motorul oprit, asistenţele de direcţie şi de frânare nu mai sunt operaţionale.

Utilizaţi exclusiv punctele de remorcare faţă 3 şi spate 6

(niciodată tuburile de transmisie sau orice altă parte a vehiculului)

Aceste puncte de remorcare nu pot fi utilizate decât la tractare, în nici un caz nu pot servi pentru a ridica direct sau indirect vehiculul.

Acces la punctele de remorcare

Punct de remorcare faţă 3

Apăsaţi pe zona A şi menţineţi-o apăsată în timp ce trageţi de zona B pentru a deschide trapa 4.

Punct de remorcare spate 6

Apăsaţi pe zona C şi menţineţi-o apăsată în timp ce trageţi de zona D pentru a deschide trapa 7.

Înfiletaţi manual inelul de remorcare 5 la maxim.

Utilizaţi numai inelul de remorcare 5 SCULE.

Nu lăsaţi niciodată sculele în dezordine în vehicul: risc de proiectare în momentul unei frânări.

Asiguraţi-vă că inelul de remorcare este înşurubat corect.

Risc de pierdere a obiectului remorcat.

- Utilizaţi o bară de remorcare rigidă. În cazul utilizării corzii sau a cablului (atunci când autorizează legislaţia), vehiculul tractat trebuie să fie apt pentru frânare.

- Nu trebuie să remorcaţi un vehicul a cărui aptitudine la rulaj este alterată.

- Evitaţi bruscările la accelerare şi la frânare care ar putea deteriora vehiculul.

- În toate cazurile, este recomandat să nu depăşiţi 50 km/h.