Înapoi la listă

REZERVOR DE REACTIV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Conformaţi-vă legislaţiei locale din ţara în care vă găsiţi.

Este important să reţineţi că nerespectarea reglementărilor în vigoare poate duce la sancţionarea proprietarului vehiculului.

Principiu de funcţionare

Reactivul este destinat motoarelor diesel echipate cu sistemul SCR (reducere catalitică selectivă).

Utilizarea reactivului reduce cantitatea de oxizi de azot din gazele de eşapament.

În condiţii reale de utilizare, consumul de reactiv depinde de condiţiile de utilizare a vehiculului, de dotări şi de stilul de conducere.

Calitate reactiv

Utilizaţi numai reactivi care se conformează standardului ISO 22241 şi sunt în conformitate cu marcajul de pe buşonul de umplere al rezervorului.

Umplere

Capacitate utilizabilă a rezervorului: aproximativ 21 litri sau 28 litri (în funcţie de vehicul).

Cu contactul luat, deschideţi uşa pasagerului din faţă pentru a deschide uşiţa 2. Defiletaţi buşonul 1.

Notă: atunci când temperatura rezervorului este ridicată, prin orificiul buşonului pot fi emanaţi vapori de hidroxid de amoniu.

Pentru a completa nivelul de reactiv, motorul trebuie să fie oprit (nu doar în stare de veghe, în cazul vehiculelor cu funcţia Stop and Start). Trebuie să întrerupeţi contactul OPRIRE, PORNIRE MOTOR, FUNCŢIA STOP AND START.

Dacă apare mesajul „xxxKM blocare umpleți AdBlue”, umpleţi rezervorul de reactiv şi consultaţi instrucţiunile de umplere.

Risc de imobilizare a vehiculului.

Buşon de umplere : este specific.

Dacă trebuie să-l înlocuiţi, asiguraţi-vă că este identic cu buşonul original. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii. Nu spălaţi zona de umplere cu curăţitorul de înaltă presiune.

Precauţii de utilizare

Rezervorul poate fi umplut la pompă. În orice alte situaţii, este obligatoriu să citiţi indicaţiile de pe recipientul de reactiv (de ex. pe cutie sau bidon).

În timpul umplerii, manevraţi reactivul cu grijă. Aceştia pot deteriora hainele, pantofii, elementele de caroserie etc.

Dacă reactivul debordează sau contaminează vopseaua, curăţaţi rapid zona afectată cu o lavetă moale şi cu apă rece din abundenţă.

Notă: dacă reactivul se cristalizează, utilizaţi un burete moale.

Reactivul nu trebuie să intre în contact cu ochii sau cu pielea. Dacă un astfel de contact survine, spălaţi-vă cu apă din abundenţă. Dacă este nevoie, consultaţi un medic.

În condiţii meteo extreme, de temperatură scăzută

În condiţii de îngheţ, umpleţi rezervorul de reactiv de îndată ce martorul luminos şi mesajul „Umpleți AdBlue în urm. 1500 km” sau, în funcţie de vehicul, mesajul „Umpleți AdBlue în urm. 1200 km” apar pe tabloul de bord.

Cazuri particulare

Lichidul reactiv îngheaţă sub o temperatură de aproximativ -10°C.

În aceste condiţii, nu încercaţi să umpleţi rezervorul când lichidul este îngheţat. În cazul în care este necesară completarea sau umplerea rezervorului cu reactiv ( aprins), parcaţi vehiculul într-o locaţie cu o temperatură mai ridicată, dacă este posibil, astfel încât reactivul să treacă din nou în stare lichidă. În caz contrar, solicitaţi completarea sau umplerea cu lichid reactiv de către un specialist calificat.

După umplerea rezervorului de reactiv, verificaţi dacă buşonul şi capacul sunt închise, porniţi motorul şi AŞTEPTAŢI 10 secunde cu vehiculul staţionar şi cu motorul pornit, înainte de a demara din nou.

Dacă nu se efectuează această operaţie, umplerea rezervorului nu va fi luată în considerare automat decât după cel puţin doisprezece de minute de rulare.

Mesajul „--- Umpleți AdBlue în” şi/sau martorii luminoşi vor continua să apară până când umplerea a fost înregistrată de către sistem.

Orice intervenţie este strict interzisă pe orice parte a sistemului. Pentru a evita orice deteriorare, numai personalul calificat din reţeaua noastră poate efectua intervenţii la sistem.

Alerta cu mesajul de pe afişajul tabloului de bord 3

Versiuni furgon şi cu tracţiune

Martorii luminoşi şi mesajele pe tabloul de bord 3 se afişează în funcţie de autonomia estimată de reactiv rămasă.

În funcţie de stilul de conducere, apariţia acestora poate avea loc înainte ca indicatorul de nivel de reactiv de pe tabloul de bord să fie la minimum AFIŞAJE ŞI INDICATOARE.

Întreţinere/autonomie

Informaţiile afişate pe tabloul de bord pot fi însoţite de un semnal sonor.

Martori luminoşi

Mesaje

Ce trebuie să faceţi?

-

Nivel AdBlue corect(în funcţie de vehicul)

-

-

„Prevedeți AdBlue în urm. 2400 km”

Dacă mesajul este afișat când contactul este pornit, mai aveți o autonomie de mai puțin de 2.400 km.

Umpleţi din nou sau solicitaţi efectuarea umplerii reactivului din rezervor de către un reprezentant al mărcii.

se aprinde.

„Umpleți AdBlue în urm. 1500 km” sau, în funcţie de vehicul, „Umpleți AdBlue în urm. 1200 km”

Dacă mesajul este afișat când contactul este pornit, mai aveți o autonomie cuprinsă între 1.500 km și 1.000 km sau, în funcție de vehicul, între 1.200 km și 800 km.

Umpleţi din nou sau solicitaţi efectuarea umplerii reactivului din rezervor de către un reprezentant al mărcii.

Întreţinere/autonomie

Informaţiile afişate pe tabloul de bord pot fi însoţite de un semnal sonor.

Martori luminoşi

Mesaje

Ce trebuie să faceţi?

se aprinde.

„xxxKM blocare umpleți AdBlue”

Mesajul se afişează la punerea contactului şi se repetă:

- La aproximativ fiecare 100 km, mai aveți o autonomie cuprinsă între 1.000 km și 200 km sau, în funcție de vehicul, între 800 km și 200 km;

- Aproximativ la fiecare 50 km, autonomia este mai mică de 200 km.

În toate cazurile, umpleţi sau solicitaţi umplerea rezervorului de reactiv de către un reprezentant al mărcii, cât mai curând posibil.

clipeşte sau se aprinde, în funcţie de vehicul.

„0KM blocare umpleți AdBlue”

Motorul nu vrea să pornească.

Pentru a reporni, trebuie să umpleţi rezervorul de reactiv.

Defecţiuni de sistem

Atunci când martorii luminoşi descrişi se aprind, aceasta poate fi însoţită de un semnal sonor.

Martori luminoşi

Mesaj

Interpretări

şi © se aprind.

„Verifică sistem antipoluare”

„Verifică calitate AdBlue”

„Verifică injecţie AdBlue”

Indică o defecţiune a sistemului. Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

şi © se aprind.

„xxxKM blocare antipoluare”

Acest lucru indică o defecțiune a sistemului și că mai aveți o autonomie mai mică de 1.000 km sau, în funcție de vehicul, mai mică de 800 km până să mai fie posibilă repornirea vehiculului.

Aceste avertismente se repetă:

- La fiecare 100 km, până să mai aveți între aproximativ 1.000 km și 200 km sau, în funcție de vehicul, între 800 km și 200 km până să mai fie posibilă repornirea vehiculului;

- La fiecare 50 km, atunci când au rămas mai puţin de 200 km înainte ca vehiculul să nu mai poată fi repornit.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

şi © se aprind.

„0KM blocare antipoluare”

Indică faptul că, după întreruperea contactului, vehiculul nu va reporni. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Alerta cu niciun mesaj pe tabloul de bord

Versiuni microbuz şi cu propulsie

Martorul luminos se afişează în funcţie de nivelul de reactiv indicat de indicatorul 4 de pe tabloul de bord.

Întreţinere/autonomie

Indicator nivel

Avertismente

Ce trebuie să faceţi?

Autonomie A

-

-

Autonomie B

se aprinde.

Umpleţi sau solicitaţi umplerea sau completarea nivelului rezervorului de reactiv de către un reprezentant al mărcii.

Autonomie C

clipeşte timp de câteva secunde de la pornirea avertizării şi de fiecare dată când se cuplează contactul, apoi rămâne aprins.

Autonomie D

clipeşte timp de câteva secunde de la pornirea avertizării şi de fiecare dată când se cuplează contactul, apoi rămâne aprins. Aceasta este însoţită de semnale sonore.

Motorul are lipsă de putere.

Umpleţi sau solicitaţi umplerea rezervorului de reactiv de către un reprezentant al mărcii, cât mai curând posibil.

La E

Goliţi rezervorul.

clipeşte însoţit de semnale sonore.

În acest caz, la următoarea pornire/oprire a motorului, viteza vehiculului este limitată la aproximativ 20 km/h până când umpleţi rezervorul de reactiv sau solicitaţi umplerea acestuia de către un Reprezentant al mărcii.

Defecţiuni de sistem

Atunci când martorii luminoşi descrişi se aprind, aceasta poate fi însoţită de un semnal sonor.

Martori luminoşi

Mesaj

Interpretări

şi © se aprind.

„Verifică sistem antipoluare”

Indică o defecţiune a sistemului. Consultaţi cât mai curând Reprezentantul mărcii dumneavoastră.

şi © clipesc la pornirea motorului, apoi rămân aprinse.

-

Indică o defecţiune a sistemului cu pierderea puterii motorului. Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

se aprinde și © pornește.

-

Indică o defecţiune a sistemului. În acest caz, la următoarea pornire/oprire a motorului, viteza vehiculului este limitată la aproximativ 20 km/h. Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.