AFIŞAJE ŞI INDICATOARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prezenţa şi funcţionarea afişajelor şi indicatoarelor DEPIND DE ECHIPARE ŞI DE ŢARĂ.

Turometru 1 (rot/min x 1000)

Calculator de bord A COMPUTER DE BORD: generalităţi

Vitezometru 2 (km sau mile pe oră)

Alarmă sonoră depăşire viteză

În funcţie de vehicul şi de ţară, se aprinde martorul luminos şi se aude un semnal sonor. Acest semnal sonor este declanşat de îndată ce vehiculul o viteză mai mare decât aproximativ 120 km/h.

Acest martor luminos rămâne aprins atâta timp cât vehiculul rulează la o viteză de peste 120 km/h.

Afişaj cutie de viteze 3

Indică raportul cuplat CUTIE DE VITEZE SECVENŢIALĂ.

Indicator nivel carburant 4

Dacă se atinge nivelul minim de carburant, martorul luminos se aprinde, însoţit de un semnal sonor. Faceţi plinul rapid.

Indicator de nivel de reactiv 5

În funcţie de vehicul

Dacă se atinge nivelul minim de reactiv, martorul luminos se aprinde, însoţit de un semnal sonor. REZERVOR DE REACTIV.

Indicator temperatură lichid de răcire 6

În mers normal, indicatorul 6 trebuie să se situeze înaintea zonei 7. El se poate apropia de această zonă în caz de utilizare „intensivă”. Nu există alertă decât dacă martorul luminos ® se aprinde, însoţit de un mesaj pe tabloul de bord şi de un semnal sonor.