COMPUTER DE BORD: generalităţi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Calculator de bord A

În funcţie de vehicul, regrupează următoarele funcţii:

- distanţă parcursă;

- parametri de drum;

- mesaje de informare;

- mesaje de anomalie de funcţionare (asociate martorului luminos ©);

- mesajele de alertă (asociate martorului luminos ®);

- reglare oră.

Toate aceste funcţii sunt descrise în paginile următoare.

Taste de selectare a afişajului 1 şi 2

Derulaţi în sus (tasta 1) sau în jos (tasta 2) următoarele informaţii prin apăsări succesive şi scurte (afişarea depinde de echiparea vehiculului şi de ţară).

a) kilometraj general şi parţial al distanţei parcurse;

b) parametri de drum:

- consum mediu;

- consum instantaneu;

- autonomie estimată cu carburantul rămas;

- distanţă parcursă;

- viteză medie;

c) viteza curentă;

d) temperatură apă motor;

e) setarea orei;

f) autonomie de revizie;

g) reiniţializarea presiunii pneurilor;

h) reglare generală;

i) jurnal de bord, derulare mesaje de informare şi anomalii de funcţionare;

j) Autonomie estimată cu reactivul rămas.

Resetare a kilometrajului parţial

Cu „kilometrajul parţial” selectat pe afişaj, apăsaţi butonul 1 sau 2 până la resetarea la zero a contorului de kilometraj.

Resetare a parametrilor de drum (Resetare)

Cu unul dintre parametrii de călătorie selectaţi pe afişaj, apăsaţi pe butonul 1 sau 2 până când afişajul se reiniţializează.

Interpretare a anumitor valori afişate după o resetare

Valorile consumului mediu, autonomiei, vitezei medii sunt din ce în ce mai stabile şi semnificative pe măsură ce distanţa parcursă după ultima resetare creşte.

Pe primii kilometri parcurşi după o Resetare, puteţi constata că autonomia creşte în rulare. Aceasta se datorează faptului că ea ţine cont de consumul mediu realizat de la ultima Resetare. Sau, consumul mediu poate să scadă atunci când:

- vehiculul iese dintr-o fază de accelerare;

- motorul îşi atinge temperatura de funcţionare (Resetare: motor rece);

- treceţi de la o circulaţie urbană la o circulaţie rutieră.

Resetare automată a parametrilor de drum

Resetarea este automată în momentul depăşirii capacităţii unuia dintre parametri.