OPRIRE, PORNIRE MOTOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pornire motor

Rotiţi cheia de contact până în poziţia „Mers” M şi menţineţi această poziţie până la stingerea indicatorului luminos pentru preîncălzire motor É.

În funcţie de vehicul, dacă se cuplează un raport, mesajul „Apasă ambreiaj +Start” se afişează pe tabloul de bord. Apăsaţi pedala de ambreiaj.

Aduceţi cheia până în poziţia „Demaraj” D fără să acceleraţi.

Eliberaţi cheia din momentul pornirii motorului.

Oprire motor

Cu motorul la ralanti, readuceţi cheia în poziţia „Stop” St.

Nu porniţi niciodată vehiculul în mers liber în pantă. Risc de inactivare a direcţiei asistate.

Risc de accident.

Pornire vehicul

Pentru versiunile cu tracţiune şi cu propulsie cu roţi duble, pe sol orizontal şi cu vehiculul descărcat, recomandă pornirea în al doilea raport.

Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. După oprirea motorului, amplificatorul de frânare, direcţia asistată etc. şi dispozitivele de securitate pasivă, precum airbag şi pretensionatoare, nu vor mai funcţiona.

Responsabilitate şofer în momentul staţionării sau opririi vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.