Înapoi la listă

FUNCŢIA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acest sistem permite diminuarea consumului de carburant şi a emisiei de gaze cu efect de seră.

La pornirea vehiculului, sistemul este activat automat.

În mers, sistemul opreşte motorul (punere în starea de veghe) în cazul opririi vehiculului (ambuteiaj, oprire la semafor...).

Condiţii de punere în stare de veghe

Vehiculul a rulat de la ultima sa oprire.

Pentru cutie de viteze automată:

- cutia de viteze se află în poziția D, M sau N;

şi

- pedala de frână este apăsată (suficient de puternic);

şi

- pedala de acceleraţie nu este apăsată;

şi

- viteza este zero timp de aproximativ 1 secundă.

Motorul rămâne în stare de veghe, dacă se selectează poziţia P sau poziţia N cu frâna de parcare cuplată şi cu pedala de frână eliberată.

Pentru toate vehiculele:

În funcţie de vehicul, martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord atunci când motorul se află în stare de veghe.

Echipamentele vehiculului rămân în funcţiune pe parcursul duratei opririi motorului.

Contactul trebuie oprit înainte de a părăsi vehiculul. PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie sau PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă RENAULT

Nu lăsaţi vehiculul să ruleze dacă motorul se află în stare de veghe (martorul luminos este aprins pe tabloul de bord).

În cazul punerii în stare de veghe a motorului, frâna de parcare asistată (în funcţie de vehicul) nu se strânge automat.

Motorul în stare de veghe, asistenţa de frânare nu mai este operaţională.

Preîntâmpinarea stării de veghe a motorului

În anumite situaţii, cum ar fi intrarea într-o intersecţie, spre exemplu, puteţi să menţineţi motorul pornit (cu sistemul activat) pentru a putea porni rapid.

Cutie de viteze automată:

Menţineţi vehiculul staţionat apăsând uşor pedala de frână.

Condiţii pentru ieşirea din starea de veghe a motorului

Pentru cutie de viteze automată:

- pedala de frână este eliberată, poziţia D sau M este cuplată, sau

- pedala de frână este eliberată, poziţia N este cuplată şi frâna de parcare este decuplată, sau

- pedala de frână este din nou apăsată, cu poziţia P cuplată sau cu poziţia N cuplată cu frâna de parcare cuplată, sau

- poziţia R este cuplată, sau

- pedala de acceleraţie este apăsată sau

- în modul manual, levierul de viteze este deplasat spre + sau -.

Particularitate: în funcţie de vehicul, dacă întrerupeţi contactul atunci când motorul este în starea de veghe, martorul luminos Ä se afişează timp de câteva secunde pe tabloul de bord.

Pentru a alimenta cu combustibil, motorul trebuie oprit (și nu în regim de așteptare): opriți întotdeauna motorul. PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie sau PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă RENAULT

Condiţii pentru preîntâmpinarea stării de veghe a motorului

Anumite condiţii nu permit sistemului punerea în stare de veghe a motorului, în special:

pentru vehiculele echipate cu o cartelă RENAULT :

- uşa şoferului nu este închisă;

- nu este buclată centura şoferului;

pentru toate vehiculele:

- marşarierul a fost cuplat;

- nu este blocată capota motorului;

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- dacă este disponibil, modul „4WD Lock” este activat; TRANSMISIE: 4 roţi motoare (4WD)

- diferenţa dintre temperatura interioară a vehiculului şi de cea stabilită a climatizării automate este extrem de importantă;

- asistenţa la parcare este în curs de funcţionare;

- panta este mai mare de aproximativ 12% pentru vehiculele echipate cu cutie de viteze automată;

- funcţia „vedere clară” este activată; AER CONDIŢIONAT MANUAL sau CLIMATIZARE COMANDATĂ AUTOMAT: comanda A sau CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzile B şi C

- temperatura motorului este prea mică sau prea mare;

- sistemul de depoluare este în curs de regenerare;

sau

-...

În funcţie de vehicul, martorul luminos este afişat pe tabloul de bord. Acesta vă informează că starea de veghe a motorului nu este disponibilă.

Înainte de a efectua orice acţiune în compartimentul motorului, trebuie să întrerupeţi contactul. PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie sau PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă RENAULT

Cazuri speciale de vehicule echipate cu cartelă RENAULT

Cu motorul în stare de veghe (ambuteiaj, oprire la semafor...), dacă şoferul îşi decuplează centura şi deschide uşa şoferului sau se ridică de pe scaun, contactul se întrerupe.

Frâna de parcare asistată se aplică atunci automat.

Pentru a reporni și a reactiva sistemul Oprire și Pornire, porniți motorul. PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie sau PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă RENAULT

Cazuri speciale de vehicule echipate cu cheie

Cu motorul în stare de veghe (ambuteiaj, semafoare etc.), dacă părăsiţi vehiculul, un semnal sonor vă avertizează că motorul este în stare de veghe şi nu a fost oprit.

După starea de veghe a motorului, chiar dacă şoferul iese din vehicul, acesta ar putea reporni. Verificaţi siguranţa înainte de a părăsi vehiculul.

Particularitate de repornire automată a motorului

În anumite condiţii, motorul poate reporni fără intervenţie pentru a garanta securitatea şi confortul dumneavoastră.

Acest lucru se poate întâmpla în special atunci când:

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- funcţia „vedere clară” este activată; AER CONDIŢIONAT MANUAL sau CLIMATIZARE COMANDATĂ AUTOMAT: comanda A sau CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzile B şi C

- bateria nu este suficient de încărcată;

- viteza vehiculului este mai mare de 5 km/h (la coborâre...);

- apăsarea repetată a pedalei de frână sau necesitatea sistemului de frânare;

-...

Particularitate vehicule echipate cu cheie: pentru unele dintre aceste condiţii, repornirea automată a motorului este împiedicată dacă o uşă faţă este deschisă.

Dezactivare, activare funcţie

Apăsaţi pe contactorul 1 pentru a dezactiva funcţia. Mesajul „Stop & Start fcț. dezactivată” apare pe tabloul de bord iar martorul luminos integrat 2 al contactorului se aprinde.

O nouă apăsare reactivează sistemul. Mesajul „Stop & Start fcț. activată” apare pe tabloul de bord, iar martorul luminos integrat 2 al contactorului 1 se stinge.

Sistemul este reactivat automat de fiecare dată când vehiculul este pornit.

Anomalii de funcţionare

Aunci când mesajul „Verifică Stop & Start” apare pe tabloul de bord, acompaniat de aprinderea martorului luminos integrat 2 al contactorului 1, sistemul este dezactivat.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Notă: Cu motorul în regim de așteptare, apăsați contactorul 1 pentru a reporni automat motorul.

Înainte de a ieși din vehicul, trebuie să opriți contactul. PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie sau PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă RENAULT