Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT MANUAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile

1 Reglare temperatură aer.

2 Dezgheţare/dezaburire lunetă spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

3 Aer condiţionat.

4 Reciclare aer.

5 Reglare repartizare aer în habitaclu.

6 Reglare viteză de ventilare.

7 Reglarea vitezei de ventilare şi oprirea sistemului.

8 Funcţie „Vedere clară”.

Indicatoarele

Indicatoarele următoare sunt afişate pe ecranul multimedia A:

9 Temperatură aer.

10 Afişare pentru modul Clim ECO.

11 Viteză de ventilare.

12 Repartizare aer în habitaclu.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

Climatizarea este pornită (indicator luminos aprins) sau oprită (indicator luminos stins) cu ajutorul comenzii 3.

Utilizarea aerului condiţionat permite:

- să scădeţi temperatura în interiorul habitaclului;

- să eliminaţi aburul mai rapid.

Repartizare aer în habitaclu

Există cinci posibilităţi de repartizare a aerului. Rotiţi comanda 5 pentru a alege repartizarea dumneavoastră.

Repartizarea aerului se afişează pe ecranul multimedia.

õ Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

÷ Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, dezaburitoarele de geamuri laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi spre picioarele pasagerilor.

ó Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

G Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord, spre picioarele ocupanţilor pe locul din faţă şi, în funcţie de vehicul, ale ocupanţilor scaunelor din al doilea rând.

J Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Punere în funcţiune a reciclării aerului

Apăsaţi comanda 4: martorul luminos integrat în buton se aprinde. În aceste condiţii, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior.

Reciclarea aerului permite:

- să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zonă poluată…) ;

- să răciţi mai rapid temperatura din habitaclu.

Utilizarea prelungită a reciclării aerului poate antrena aburirea geamurilor laterale şi parbrizul şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitaclu. Este deci recomandat să treceţi la modul normal (aer exterior) apăsând din nou comanda 4 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Modificare a vitezei de ventilare

Puteţi să ajustaţi viteza de ventilare apăsând comenzile 6 sau 7 pentru a creşte sau reduce viteza de ventilare.

Sistemul este dezactivat (OFF): viteza de ventilare este zero (vehicul oprit).

Puteţi, totuşi, să simţiţi un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 1 în funcţie de temperatura dorită. Cu cât sunt afişate mai multe bare pe ecranul multimedia, cu atât temperatura este mai ridicată.

În timpul unei utilizări prelungite a aerului condiţionat, poate să apară o senzaţie de frig. Pentru a mări temperatura, rotiţi comanda 1 spre dreapta.

Oprire sistem

Pentru a opri sistemul, apăsaţi de câteva ori comanda 7 până când mesajul „OFF" apare pe ecranul multimedia.

Puteţi, totuşi, să simţiţi un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.

Funcţie Vedere clară

Apăsaţi pe butonul 8 - martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi a lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei spate.

Apăsaţi butonul 2 pentru a opri funcţionarea lunetei spate cu dezgheţare, iar martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe butonul 8.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Cu motorul pornit, apăsaţi comanda 2. Martorul luminos de funcţionare se aprinde.

Această funcţie permite o dezaburire electrică rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor electrice cu dezgheţare (pentru vehiculele echipate cu această funcţie).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou comanda 2.

Implicit, dezaburirea se opreşte automat.