PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă RENAULT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cartela RENAULT trebuie să fie în zona de detectare 1.

Pentru a porni:

- în cazul unui vehicul echipat cu o cutie de viteze automată, poziţionaţi levierul de viteze în poziţia P, apăsaţi pedala de frână şi butonul 2;

- în cazul unui vehicul echipat cu o cutie de viteze manuală, apăsaţi pedala de frână sau de ambreiaj şi butonul 2. Dacă o viteză este cuplată, numai apăsarea pe pedala de ambreiaj va permite pornirea.

Particularităţi

- Dacă una dintre condiţiile de pornire nu este aplicată, mesajul „Apasă frâna + START” sau „Apasă ambreiaj + START” sau „Selectează P” se afişează pe tabloul de bord;

- în anumite cazuri, poate fi necesar să manevraţi volanul în timp ce apăsaţi pe butonul de pornire 1 pentru a ajuta la deblocarea coloanei de direcţie. Un mesaj „Roteşte volanul + START” pe tabloul de bord vă avertizează cu privire la acest lucru.

Pornire „ mâini libere ” cu portbagajul deschis

În acest caz, cartela RENAULT nu trebuie să se afle în portbagaj pentru a se evita pierderea acesteia.

Responsabilitate şofer în momentul staţionării sau opririi vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.

Funcţie accesorii

(Punere contact)

De îndată ce aveţi acces la vehiculul dumneavoastră, puteţi dispune de anumite funcţionalităţi (radio, navigare, ştergere...).

Pentru a avea acces la celelalte funcţionalităţi, cu cartela RENAULT în habitaclu, apăsaţi pe butonul 2, fără a apăsa pedalele.

Anomalie de funcţionare

În anumite cazuri, cartela RENAULT „mâini libere” poate să nu funcţioneze:

- uzură a bateriei cartelei RENAULT…

- în apropierea unui aparat care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă (ecran, telefon mobil, jocuri video…);

- vehicul situat într-o zonă cu radiaţii electromagnetice puternice.

Mesajul „Pune card lângă START şi apasă” apare pe tabloul de bord.

Apăsaţi pedala de frână sau de ambreiaj şi ţineţi cartela RENAULT 3 (cu partea cu logoul) în contact cu butonul de pornire 2 timp de aproximativ 2 secunde. Apăsaţi pe butonul 2 pentru a porni vehiculul. Mesajul se stinge.

Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. Odată ce motorul s-a oprit, serviciile de asistenţă (frâne, direcţie etc.) şi dispozitivele de securitate pasivă, precum airbag-urile şi pretensionatoarele, nu vor mai funcţiona.

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, lăsând cartela RENAULT în lectorul de cartelă atunci când în interiorul vehiculului se află un copil (sau un animal), chiar şi pentru scurt timp.

Acesta ar putea să se pună în pericol sau să pună în pericol alte persoane prin pornirea motorului.

Risc de rănire gravă.

Condiţii de oprire a motorului

Vehiculul trebuie să fie oprit, cu levierul poziţionat pe N sau P pentru vehiculele cu cutie de viteze automată.

Cu cartela RENAULT în vehicul, apăsaţi butonul 2: motorul se va opri. Coloana de direcţie se blochează la deschiderea uşii şofer sau la blocarea vehiculului.

În cazul în care cartela RENAULT nu mai este în habitaclu sau dacă bateria cartelei este descărcată, atunci când încercaţi să opriţi motorul, mesajul „Cartelă lipsă Apasă îndelung” apare pe tabloul de bord: apăsaţi butonul 2 mai mult de două secunde. În cazul în care cartela nu se mai află în habitaclu, aveţi grijă să o recuperaţi înainte de a apăsa şi menţine apăsată tasta. Fără cartela RENAULT, nu veţi putea reporni vehiculul.

Cu motorul oprit, accesoriile (radio…) utilizate în acest moment continuă să funcţioneze timp de 10 minute aproximativ.

La deschiderea uşii şoferului, accesoriile încetează să funcţioneze.

Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. Odată ce motorul s-a oprit, serviciile de asistenţă (frâne, direcţie etc.) şi dispozitivele de securitate pasivă, precum airbag-urile şi pretensionatoarele, nu vor mai funcţiona.

Atunci când părăsiţi vehiculul, în special cu cartela RENAULT asupra dumneavoastră, asiguraţi-vă că motorul este oprit.

Responsabilitate şofer în momentul staţionării sau opririi vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE ACCIDENTARE GRAVĂ.

Pornirea motorului de la distanţă

Activare

Dacă vehiculul prezintă această echipare, apăsaţi scurt pe butonul de deblocare 4, timp de mai puţin de 5 secunde, apoi apăsaţi pe butonul de pornire de la distanţă 3 de două ori, timp de aproximativ 3 secunde de fiecare dată. Dacă există o problemă, consultaţi un Reprezentant al mărcii cât mai curând posibil.

Operaţie

Această funcţie permite pornirea de la distanţă a motorului.

Pentru aceasta, apăsaţi pe butonul de blocare 5 şi apoi pe butonul de pornire de la distanţă 3 timp de aproximativ 3 secunde. Luminile de semnalizare se aprind timp de aproximativ 3 secunde.

De asemenea, această funcţie vă permite să programaţi pornirea motorului, pentru a încălzi sau aerisi habitaclul cu până la 24 ore înainte de utilizarea vehiculului.

Nivelul de confort termic (temperatură, dezgheţare) stabilit înainte de setarea programului.

În funcţie de ţară, motorul va funcţiona timp de 5 sau 10 minute.

După pornirea motorului, este posibilă adăugarea a 5 sau 10 minute suplimentare printr-o nouă apăsare pe butonul de pornire de la distanţă 3.

În funcţie de vehicul, configurarea şi programarea se efectuează cu ajutorul afişajului multimedia 6. Consultaţi instrucţiunile multimedia ale vehiculului dvs.

Raza pentru pornirea de la distanţă a motorului variază în funcţie de mediu:

- Obstacole în apropierea clădirilor (vase), pereţi sau alte vehicule etc;

- Vehicul într-o zonă cu radiaţii electromagnetice puternice;

- Bateria slabă a cheii sau cartelei Renault.

Pornirea motorului de la distanţă funcţionează dacă:

- maneta de viteze este în poziţia neutră (punct mort) pentru vehicule cu cutie de viteze manuală sau robotizată;

- maneta de viteze este în poziţia P pentru vehiculele cu cutie de viteze automată;

- contactul este decuplat şi nu este introdusă nicio cheie în contactul de pornire;

- capota este închisă;

- toate deschiderile mobile (uşile şi portbagajul) sunt închise şi blocate când părăsiţi vehiculul;

- în condiţii meteo extrem de reci, este posibil ca pornirea de la distanţă a motorului prin programare să nu funcţioneze;

- Dacă vehiculul este echipat cu o transmisie automată, după oprirea motorului sau după o tentativă eşuată de pornire a motorului la distanţă, aşteptaţi 10 secunde pentru a încerca din nou.

Dacă una dintre condiţii nu este respectată, luminile de semnalizare se vor aprinde timp de aproximativ 3 secunde.

Notă: în anumite cazuri rare, motorul poate fi oprit imediat după pornirea acestuia de la distanţă. În acest caz, pornirea motorului de la distanţă rămâne disponibilă şi şoferul poate încerca să o utilizeze din nou.

Dacă motorul se opreşte continuu, consultaţi un Reprezentant al mărcii cât mai curând posibil.

Nu utilizaţi funcţia de pornire de la distanţă a motorului sau programarea acesteia când:

- vehiculul se află într-un garaj sau într-un spaţiu închis.

Riscuri de intoxicare sau de asfixiere provocate de emisiile de gaze de eşapament.

- vehiculul este acoperit cu o prelată.

Risc de incendiu.

- capota este deschisă sau urmează a fi deschisă.

Risc de arsuri sau de răniri grave.

În funcţie de ţară, utilizarea funcţiei de pornire de la distanţă sau programarea acesteia pot fi interzise de lege

şi/sau de reglementările în vigoare.

Înainte de a utiliza această funcţie, consultaţi legislaţia şi/sau reglementările în vigoare în ţara respectivă.

Particularitate a vehiculului echipat cu funcţia „activare la fiecare 2 ore”

Este obligatoriu să rulaţi timp de cel puţin 10 minute între fiecare utilizare a funcţiei. Dacă folosiţi această funcţie, există riscul degradării uleiului de motor.

Consultaţi instrucţiunile multimedia ale vehiculului dvs.