TELECOMANDĂ CU RADIOFRECVENŢĂ: baterii

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Înlocuire baterie

Deschideţi carcasa pe la fantă 1 cu ajutorul unei şurubelniţe plate sau al unui instrument similar şi înlocuiţi bateria 2, respectând tipul şi polaritatea indicate pe spatele capacului.

Asiguraţi-vă capacul să fie bine clipsat.

Notă: în momentul înlocuirii bateriei, nu este recomandat să atingeţi circuitul electronic din capacul cheii.

Bateriile sunt disponibile la un Reprezentant al mărcii, durata lor de viaţă este de aproximativ doi ani.

Aveţi grijă la absenţa de urme de cerneală pe baterie: risc de contact electric necorespunzător.

Dacă este necesară înlocuirea acestora, asiguraţi-vă că utilizaţi baterii de acelaşi tip sau de tip echivalent (consultaţi un reprezentant al mărcii).

În momentul înlocuirii:

- Asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse corect.

Risc de explozie.

- Nu utilizaţi telecomanda în cazul în care capacul nu se închide corect.

Anomalie de funcţionare

Dacă bateria este prea descărcată pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare, veţi putea în continuare porni şi bloca/debloca vehiculul BLOCAREA ŞI DEBLOCAREA DESCHIDERILOR MOBILE.

Nu aruncaţi bateriile uzate în natură, depuneţi-le la un organism însărcinat cu colectarea şi reciclarea bateriilor.

Precauţii referitoare la baterii:

- nu lăsaţi bateriile (noi sau uzate) la îndemâna copiilor;

- nu înghiţi bateriile;

Risc de arsuri chimice care pot provoca decesul.

- dacă au fost ingerate sau introduse în orice parte a corpului, consultaţi un medic cât mai curând posibil.