Înapoi la listă

SPĂLĂTOR, ŞTERGĂTOR DE LUNETĂ SPATE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Ştergător geam spate

Cu contactul pus, rotiţi inelul 3 de pe maneta 1, până când simbolul ajunge în faţa reperului 2.

Pentru a opri funcţionarea, rotiţi din nou inelul 3 la poziţia oprit.

Notă: la spălarea vehiculului sub o instalaţie de spălare, readuceţi inelul 3 de pe maneta 1 în poziţia oprit, pentru a dezactiva ştergerea automată.

Respectaţi recomandările de utilizare.

Nu vă serviţi de braţul ştergătorului de geam pentru a deschide sau a închide uşa portbagajului.

Eficacitatea unei lamele a ştergătorului de geam

Supravegheaţi starea lamelelor ştergătorului de geamuri. Durata sa de viaţă depinde de dumneavoastră:

- aceasta trebuie să rămână curate: curăţaţi periodic lamela şi geamul cu apă cu săpun;

- nu o utilizaţi atunci când geamul este uscat;

- îndepărtaţi-o de geam atunci când nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

În toate cazurile, înlocuiţi-o de îndată ce aceasta începe să-şi piardă eficacitatea: aproximativ în fiecare an LAMELE ŞTERGĂTOARE GEAMURI.

Precauţii pentru utilizarea ştergătoarelor de geam

- Pe timp de ninsoare sau de îngheţ, ştergeţi geamul înainte de a pune în funcţiune ştergătoarele de geamuri (risc de supraîncălzire a motorului);

- asiguraţi-vă că nu există obiecte care să împiedice cursa lamelei.

Înainte de orice acţiune asupra parbrizului (spălare vehicul, dezgheţare, curăţare parbriz  ...) readuceţi maneta 1 în poziţia oprit.

Risc de rănire şi/sau de deteriorări.

Activare/dezactivare ştergător de lunetă

Trecerea în marşarier declanşează ştergerea spate în baleiaj intermitent (dacă ştergătoarele geamuri faţă funcţionează). Dacă vehiculul dvs. este echipat cu un meniu de personalizare a reglajelor, puteţi alege să activaţi sau să dezactivaţi această funcţie. Consultaţi instrucţiunile multimedia.

Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu un meniu de personalizare a reglajelor, un reprezentant al mărcii poate dezactiva această funcţie.

Dacă pe geamul spate există anumite obstacole (murdărie, zăpadă...), ştergătorul de geam încearcă să înlăture toate obstacolele.

Dacă un obstacol împiedică mişcarea lamelei, aceasta poate să se oprească. Îndepărtaţi obstacolul, aşteptaţi aproximativ 30 de secunde şi reactivaţi ştergătorul de geam cu maneta de ştergere.

Precauţii

- În condiţii de vreme geroasă, verificaţi ca lamela să nu fie lipită de parbriz înainte de a acţiona ştergătoarele. Dacă acţionaţi ştergătorul de geam atunci când lamela este blocată din cauza îngheţului, riscaţi să deterioraţi atât lamela, cât şi motorul sistemului ştergătorului de geam.

- Nu acţionaţi ştergătoarele pe geamul uscat. Acest lucru va duce la uzarea sau la deteriorarea prematură a lamelelor.

p Ştergător-spălător geam spate

Cu contactul pus, împingeţi lung maneta 1, apoi eliberaţi-o.

O menţinere prelungită declanşează, pe lângă spălătorul de parbriz, trei baleiaje ale ştergătoarelor, urmate, după câteva secunde, de un al patrulea.

În momentul intervenţiilor sub capota motorului, asiguraţi-vă că maneta ştergătoarelor de geamuri este în poziţia oprit.

Risc de rănire.