Înapoi la listă

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atunci când vehiculul este echipat, acest sistem supraveghează presiunea de umflare a pneurilor.

Principiu de funcţionare

Fiecare roată (exceptând roata de rezervă) conţine un senzor în valva de umflare care măsoară periodic presiunea pneului.

Sistemul afişează pe tabloul de bord 1 presiunile curente şi alertează şoferul în caz de presiune insuficientă.

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- în cazul în care presiunea de referinţă a pneurilor trebuie modificată pentru a se adapta la condiţiile de utilizare (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...);

- după o permutare a roţilor (această practică este totuşi nerecomandată);

- după o schimbare a unei roţi.

Aceasta trebuie întotdeauna realizată după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor 4 pneuri.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Dacă inversaţi roţile, sistemul trebuie reiniţializat. Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Procedură de reiniţializare

Contact pus, vehicul oprit:

- atingeţi butonul 5 de câte ori este necesar, pentru a ajunge la fila Vehicul ;

- apăsaţi scurt pe contactorul 2 sau 3 pentru a accesa pagina „Presiune pneuri”;

- efectuaţi o apăsare lungă (aproximativ 3 secunde) pe comanda 4 pentru a lansa iniţializarea. Afişarea intermitentă a pneurilor urmată de mesajele „Memo. presiune pneuri iniţiată”, apoi „Localizare pneuri în curs” indică faptul că solicitarea de reiniţializare a valorii de referinţă a presiunii pneurilor a fost recunoscută.

Reiniţializarea poate avea nevoie de câteva minute de conducere.

Dacă reiniţializarea este urmată de trasee scurte, mesajul „Localizare pneuri în curs” poate să rămână afişat după mai multe reporniri succesive.

Notă: presiunea de referinţă a pneurilor nu poate fi mai mică decât cea recomandată şi indicată pe cantul uşii.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

Tabelul de mai jos prezintă posibilele mesaje referitoare la procedura de resetare a presiunii pneurilor.

Etape

Afişări

(în funcţie de vehicul)

Mesaje

Interpretări

1

„Presiune pneuri iniț. apasă lung”

Cu contactul pus şi vehiculul staţionat, porniţi resetarea presiunii tuturor celor patru pneuri prin apăsarea lungă a contactorului 4 OK.

2

„Memo. presiune pneuri iniţiată”

Simbolurile „---” din faţa fiecărei roţi vor clipi pentru a indica faptul că sistemul a înregistrat resetarea presiunii din pneuri pentru toate cele patru roţi.

3

„Localizare pneuri în curs”

Simbolurile „---” din faţa fiecărei roţi vor rămâne aprinse. Acest sistem resetează presiunea din pneurile tuturor celor patru roţi. Acum puteţi să rulaţi. Mesajul poate să rămână afişat în timpul călătoriilor scurte.

Notă: în timpul resetării, supravegherea presiunii pneurilor rămâne în funcţiune.

4

Se afişează valoarea presiunii celor patru pneuri: procedura de resetare este completă şi reuşită.

Reajustare presiune pneuri

Presiunea celor patru pneuri trebuie setată la rece (consultaţi eticheta situată pe cantul uşii şoferului). Dacă presiunea din pneuri nu se poate verifica cand anvelopele sunt reci, trebuie să măriţi presiunile recomandate cu 0,2-0,3 bar (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

Roată de rezervă

Atunci când vehiculul este echipat cu aceasta, roata de rezervă nu posedă senzor.

Înlocuire roţi/pneuri

Acest sistem necesită echipamente specifice (roţi, pneuri, ornamente...). PNEURI.

Contactaţi un Reprezentant al mărcii pentru înlocuirea pneurilor şi pentru a afla care sunt accesoriile compatibile cu sistemul şi disponibile în reţeaua mărcii: utilizarea oricărui alt accesoriu ar putea afecta buna funcţionare a sistemului.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Din cauza specificităţii valvelor, nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii. Consultaţi secţiunea din KIT DE UMFLARE PNEURI.

Anomalii ale presiunii pneurilor

Tabelul de pe pagina următoare prezintă mesajele de avertizare care apar pe tabloul de bord 1 atunci când sistemul detectează o anomalie a presiunii pneurilor.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Funcţia nu intervine în locul şoferului. Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului. Verificaţi presiunea pneurilor, inclusiv a roţii de rezervă, o dată pe lună.

Schimbare roată

sistemul putând să aibă nevoie de mai multe minute în funcţie de rulaj, pentru o înregistrare corectă a poziţiilor roţilor şi a presiunilor, verificaţi presiunea pneurilor după orice intervenţie.

Informaţiile de pe tabloul de bord indică eventualele anomalii ale presiunii pneurilor (de exemplu: pneu dezumflat sau cu pană). Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

Martori luminoşi

Mesaje

Afişări

(în funcţie de vehicul)

Interpretări

„Ajustează presiune pneuri”

Roata şi valoarea de presiune asociată sunt afişate în galben.

Acest lucru indică faptul că s-a detectat umflarea insuficientă a pneului. Verificaţi şi reglaţi presiunea celor patru pneuri, apoi resetaţi sistemul.

+ ®

„Pană”

Roata şi valoarea de presiune asociată sunt afişate în roşu.

Acest lucru indică faptul că pneul vizat are pană sau este umflat insuficient. Reglaţi presiunea celor patru pneuri la rece şi resetaţi sistemul dacă pneul este dezumflat. Înlocuiţi pneul (sau solicitaţi înlocuirea acestuia), în cazul în care are pană.

+ ©

„Verifică senzori presiune pneuri”

O roată nu mai este afişată.

Acest lucru indică faptul că cel puţin o roată nu este echipată cu un senzor (de exemplu: roata de rezervă) sau că senzorul este defect. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

„Localizare pneuri nereuşită”

Acest lucru indică faptul că sistemul nu a fost capabil să determine presiunea fiecărui pneu. Acest lucru poate fi cauzat de utilizarea unui senzor care nu este recomandat de un dealer autorizat. Sistemul de supraveghere al senzorului de presiune pneuri rămâne în funcţiune.