Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglaje scaun

Pentru a avansa sau a retrage

Ridicaţi mânerul 1 pentru a debloca. În poziţia aleasă, eliberaţi-o şi asiguraţi-vă de blocarea corespunzătoare a scaunului.

Pentru a regla înălţimea pernei

Coborâţi sau trageţi levierul 3 de câte ori este necesar pentru a coborî sau ridica perna.

Reglaj lombar

Rotiţi moleta 4 pentru a accentua sau atenua susţinerea.

Pentru a înclina spătarul

Manevraţi levierul 6.

Cotiere faţă 5

În funcţie de vehicul, cotierele faţă 5 pot fi reglate.

Pentru a regla cotiera spre în sus

Ridicaţi cotiera până la poziţia dorită.

Pentru a regla cotiera spre în jos

Ridicaţi cotiera până la poziţia de strângere de-a lungul spătarului, apoi coborâţi-o.

Pentru a strânge cotiera

Ridicaţi cotiera până la poziţia de strângere A. Asiguraţi-vă că blocarea sa este bună.

Scaun cu încălzire

Cu contactul pus, acţionaţi contactorul 2. Martorul luminos integrat se aprinde.

Sistemul, care este cu termostat, reglează încălzirea şi o dezactivează dacă este necesar.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinaţi prea mult spătarele scaunelor în spate.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planşeu (partea din faţa şoferului): în cazul unei frânări bruşte, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.

Punerea scaunului pasagerului central în poziţia tabletă.

Aveţi grijă ca nici un obiect să nu împiedice manipularea scaunului.

- ţineţi spătarul de partea superioară pentru a pregăti coborârea, acţionaţi simultan comanda 7 şi rabataţi spătarul spre înainte;

- apăsaţi pe partea din spate a spătarului pentru a-l bloca. Asiguraţi-vă de blocarea corespunzătoare a spătarului.

Pentru a repoziţiona scaunul pasager central

Aveţi grijă ca nici un obiect să nu împiedice manipularea scaunului.

- Acţionaţi comanda 7 pentru a debloca spătarul;

- ridicaţi spătarul;

- asiguraţi-vă că scaunul este blocat corespunzător.

După efectuarea reglajelor, asiguraţi-vă că spătarele scaunelor sunt blocate corect pe poziţie.

Pentru securitatea dumneavoastră, fixaţi obiectele transportate atunci când scaunul este în poziţie tabletă.

Atunci când spătarul din faţă este în poziţia tabletă, trebuie să dezactivaţi airbag pasagerului faţă SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă.

Risc de răniri grave în caz de declanşare a airbag-ului, cauzate de proiectarea obiectelor aşezate pe spătarul rabatat.

Eticheta (de pe planşa de bord) şi marcajele (de pe parbriz) vă reamintesc aceste instrucţiuni.