CENTURI DE SECURITATE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a asigura securitatea dumneavoastră, purtaţi centura de securitate în momentul oricăror deplasări. În plus, trebuie să vă conformaţi legislaţiei ţării în care vă găsiţi.

Înainte de a porni, procedaţi mai întâi la reglarea poziţiei de conducere, apoi, pentru toţi pasagerii, la ajustarea centurii de securitate pentru a obţine cea mai bună protecţie.

Reglare poziţie de conducere

- Aşezaţi-vă bine pe scaunul dumneavoastră (după ce v-aţi dezbrăcat de palton, bluzon…). Acest lucru este esenţial pentru poziţionarea corectă a spatelui;

- reglaţi avansarea scaunului în funcţie de pedalier. Scaunul dumneavoastră trebuie retras până la distanţa maximă compatibilă cu apăsarea completă a pedalelor. Spătarul trebuie să fie reglat astfel încât braţele să rămână uşor îndoite;

- reglaţi poziţia tetierei dumneavoastră. Pentru un maxim de securitate, distanţa dintre capul dumneavoastră şi tetieră trebuie să fie minimă;

- reglaţi înălţimea pernei. Acest reglaj permite să vă optimizaţi câmpul vizual de conducere;

- reglaţi poziţia volanului.

Pentru buna funcţionare a centurilor spate, asiguraţi-vă de buna blocare a banchetei spate BANCHETE SPATE: funcţionalităţi.

Centurile de securitate incorect ajustate sau răsucite riscă să cauzeze răniri în caz de accident.

Utilizaţi centura de securitate pentru o singură persoană, copil sau adult.

Chiar şi femeile însărcinate trebuie să poarte centura. În acest caz, aveţi grijă ca chinga de bazin să nu exercite o presiune prea mare în partea inferioară a abdomenului fără a crea joc suplimentar.

Ajustare centuri de securitate

Pentru reglarea şi poziţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate la toate scaunele:

- reglaţi scaunele (poziţia scaunului şi unghiul spătarului, dacă sunt disponibile);

- aşezaţi-vă cu spatele rezemat ferm de spătar;

- deplasaţi chinga de torace 1 cât mai aproape posibil de baza gâtului, fără ca aceasta să se sprijine efectiv de ea (dacă este posibil, reglaţi înălţimea centurii de securitate, dacă este necesar) şi asiguraţi-vă că chinga de torace 1 este în contact cu umărul;

- poziţionaţi centura ventrală 2 astfel încât să stea dreaptă pe coapse şi pe pelvis.

Centura de securitate trebuie purtată, pe cât posibil, cât mai aproape de corp şi evitaţi purtarea de haine prea groase sau de obiectele voluminoase sub centuri etc.

Blocare

Derulaţi chinga încet şi fără bruscări şi asiguraţi înclichetarea penei 3 în unitatea 5 (verificaţi blocarea trăgând de pana 3).

În caz de blocare a chingii, efectuaţi o largă întoarcere înapoi şi derulaţi din nou.

Dacă centura dumneavoastră este complet blocată, trageţi lent, dar cu putere chinga pentru a o extrage aproximativ 3 cm. Lăsaţi-o să se deruleze, apoi retrageţi-o din nou.

Dacă problema persistă, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

ß Martor luminos alertă nepurtare centură şofer şi, în funcţie de vehicul, a pasagerului faţă

Apare pe afişajul central 6 la punerea contactului şi dacă centura de securitate a şoferului şi/sau a pasagerului din faţă (dacă scaunul pasagerului este ocupat) nu este cuplată.

În funcţie de vehicul, dacă scaunul este ocupat şi una dintre aceste centuri de siguranţă nu este fixată sau este desfăcută în timp ce vehiculul se deplasează cu o viteză de peste 20 km/h, ß indicatorul luminos de alertă clipeşte şi se aude un bip pentru aproximativ 120 de secunde.

Notă: un obiect aşezat pe scaunul pasagerului poate, în anumite cazuri, să declanşeze martorul luminos, în funcţie de vehicul.

Alertă de nepurtare a centurii spate

(în funcţie de vehicul)

Graficul 7 este afişat pe tabloul de bord când contactul este pornit. Acesta informează şoferul cu privire la starea de fixare a fiecărei centuri de siguranţă din spate de fiecare dată:

- contactul este pus;

- deschidere a unei uşi;

- închiderea sau deschiderea unei centuri spate.

Semnificaţia simbolului grafic 7:

- simbol alb: centură de securitate cuplată;

- simbol negru: centură de securitate decuplată.

Când viteza vehiculului este sub aproximativ 20 km/h, graficul 7 apare timp de aproximativ 60 de secunde de fiecare dată când una dintre centurile de siguranţă din spate este fixată sau desfăcută.

Dacă viteza vehiculului atinge sau depăşeşte 20 km/h, dacă una dintre centurile de siguranţă din spate este desfăcută în timpul călătoriei:

- martorul luminos ß clipeşte pe afişajul central;

şi

- se aude un bip timp de aproximativ 30 de secunde;

şi

- simbolul 7 este afişat timp de cel puţin 60 de secunde, iar simbolul pentru scaunul în cauză se face negru.

Asiguraţi-vă întotdeauna că pasagerii din spate au centurile prinse corespunzător şi că numărul de centuri indicat corespunde numărului de locuri ocupate în spate.

Reglare pe înălţime centuri faţă

Basculaţi butonul 8 pentru a vă selecta poziţia de reglare astfel încât chinga de torace 1 să treacă aşa cum a fost indicat anterior.

După ce aţi efectuat reglajul, asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

Deblocare

Apăsaţi butonul 4, centura este readusă de către rulor. Însoţiţi-o.

Centuri laterale spate

- Pentru primul rând spate, utilizaţi obligatoriu centurile 10;

- pentru ultimul rând spate, utilizaţi obligatoriu centurile 9.

Atunci când centura 10 nu este utilizată, introduceţi pana 11 în locaşul 12.

Condiţii de utilizare

Înainte de orice utilizare a centurilor spate laterale, asiguraţi-vă, pentru fiecare dintre ele, că pana fixă 13 este obligatoriu înclichetată în unitatea sa 14.

Blocarea şi deblocarea se efectuează apoi în acelaşi mod ca pentru centurile faţă.

Verificaţi poziţionarea şi funcţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate spate după fiecare manipulare a banchetei spate.

Acces la ultimul rând

Pentru a facilita accesul la ultimul rând, eliberaţi centura din al doilea rând deblocândo din unitatea sa 15. Introduceţi partea astfel eliberată a centurii în mica baretă situată pe partea fixă a chingii.

Nu uitaţi să blocaţi din nou centura atunci când un pasager ocupă locul.

Centuri centrale

Derulaţi lent centura până ajungeţi să blocaţi pana în unitatea 16.

Funcţionalitatea scaunelor spate BANCHETE SPATE: funcţionalităţi

Pentru funcţionarea eficientă a centurilor de securitate, asiguraţi-vă că banchetele sunt blocate corect în poziţie BANCHETE SPATE: funcţionalităţi.

Informaţiile următoare se referă la centurile faţă şi spate ale vehiculului.

- Nu trebuie să se efectueze nicio modificare la elementele sistemului de reţinere montate iniţial: centuri, scaune şi elemente de fixare. Pentru cazuri particulare (de exemplu, instalarea unui scaun pentru copil), consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Nu utilizaţi dispozitive care duc la destinderea centurilor (de exemplu: cârlige de rufe, agrafe etc.), deoarece o centură de securitate purtată prea larg poate duce la vătămare în caz de accident.

- Nu treceţi niciodată chinga de torace pe sub braţ, sau pe la spate.

- Nu utilizaţi aceeaşi centură pentru mai mult de o persoană şi nu ataşaţi niciodată un bebeluş sau un copil pe genunchi folosind centura dumneavoastră.

- Centura nu trebuie să fie răsucită.

- În urma unui accident, verificaţi şi dacă este necesar înlocuiţi centurile. De asemenea, înlocuiţi centura dumneavoastră dacă aceasta prezintă o degradare.

- În momentul remontării banchetei spate, aveţi grijă să poziţionaţi corect centurile de siguranţă şi închizătorile acestora, astfel încât să poată fi utilizate corespunzător.

- Introduceţi pana centurii în unitatea potrivită.

- Aveţi grijă să nu intercalaţi vreun obiect în zona unităţii de blocare a centurii care ar putea împiedica buna sa funcţionare.

- Verificaţi poziţionarea corectă a unităţii de blocare (aceasta nu trebuie să fie acoperită, strivită, presată... de persoane sau obiecte).