CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de selectare 1

P: parcare

R: marşarier

N: punct mort

D: mod automat

M: mod manual

+: raport crescător

-: raport descrescător

Treapta cuplată este afişată pe tabloul de bord A.

Notă: apăsaţi pe butonul 2 pentru a trece din poziţia D sau N la R sau P.

Operaţie

Cu levierul de viteze 1 în poziţia P, porniţi motorul.

Pentru a părăsi poziţia P, este obligatoriu să apăsaţi pe pedala de frână înainte de a apăsa butonul de deblocare 2.

Cu piciorul pe pedala de frână (martorul luminos Ó de pe afişajul se stinge), părăsiţi poziţia P.

Cuplaţi D sau R numai cu vehiculul oprit şi cu motorul pornit, cu piciorul pe pedala de frână şi cu pedala de acceleraţie eliberată.

Conducere în mod automat

Cuplaţi levierul 1 în poziţia D.

În majoritatea condiţiilor de circulaţie întâlnite, nu trebuie să mai acţionaţi levierul: vitezele se schimbă automat, la momentul oportun, la turaţie corespunzătoare a motorului deoarece „automatismul” ţine cont de sarcina vehiculului, de profilul şoselei şi de stilul de conducere ales.

În anumite cazuri (vehiculul parcat în pantă abruptă etc.), poate fi nevoie de multă forţă pentru a muta levierul de viteze de pe poziţia P într-o altă poziţie.

Conducere în mod automat (continuare)

Conducere economică

Pe drum, lăsaţi întotdeauna levierul în poziţia D, pedala de acceleraţie fiind menţinută puţin apăsată, raporturile vor trece automat la o turaţie motor mai mică.

Accelerări şi depăşiri

Apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (până ce depăşiţi punctul dur al pedalei).

Aceasta vă va permite, în funcţie de posibilităţile motorului, să treceţi într-un raport optim inferior.

Conducere în mod manual

Deplasaţi maneta de selectare 1 în poziţia D, apoi deplasaţi maneta spre dreapta în poziţia M.

Impulsuri succesive pe levier permit să schimbaţi raporturile de viteză manual:

- pentru a trece în raporturi de viteză inferioare, împingeţi spre înainte;

- pentru a trece în raporturile de viteză superioare, împingeţi spre înapoi.

Raportul de viteză cuplat apare pe afişajul de pe tabloul de bord.

Cazuri particulare

În anumite cazuri de rulare (ce conduc, de exemplu, la protecţia motorului, activarea programului de control dinamic de conducere: ESC etc.), sistemul automat poate schimba treapta de viteză în mod automat.

De asemenea, pentru a evita „manevrele greşite”, schimbarea raportului poate fi refuzată de „automatism”: în acest caz afişajul raportului clipeşte câteva secunde pentru a vă avertiza de aceasta.

Verificaţi dacă martorul luminos P de pe tabloul de bord se activează înainte de a părăsi vehiculul.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului

Situaţii excepţionale

- Dacă profilul drumului şi sinuozitatea sa nu permit menţinerea în mod automat (de exemplu: la munte), este recomandat să treceţi în mod manual. Aceasta pentru a evita schimbările de viteză succesive solicitate de „automatism” la urcare, şi pentru a obţine o frânare motor în caz de coborâri prelungite.

- Pe timp foarte rece, pentru a evita oprirea bruscă a motorului, aşteptaţi câteva secunde înainte de a părăsi poziţia P sau N şi de a cupla levierul în D sau R.

Staţionare vehicul

Atunci când vehiculul este staţionat, ţinând piciorul pe pedala de frână, plasaţi levierul în poziţia P: roţile motoare sunt blocate mecanic de către transmisie.

Asiguraţi-vă că frâna de parcare asistată este cuplată.

Notă: dacă vehiculul este parcat în pantă abruptă cu poziţia P cuplată, pe tabloul de bord se afişează mesajul "Acţionează frâna de parcare", însoţit de un semnal sonor.

Perioadă de întreţinere

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului sau consultaţi un reprezentant al mărcii pentru a verifica dacă este necesară întreţinere planificată pentru cutia de viteze automată.

Dacă aceasta nu necesită întreţinere, nu este necesar să completaţi nivelul de ulei.

La urcare, pentru a rămâne oprit, nu lăsaţi piciorul pe pedala de acceleraţie.

Risc de supraîncălzire a cutiei de viteze automate.

Din motive de securitate, nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului.

Anomalie de funcţionare

- în timpul rulării, dacă mesajul „Verifică cutia de viteze” apare pe tabloul de bord, indică o defecţiune. Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- în timpul rulării, dacă mesajul „Supraîncălzire cutie de viteze” apare pe tabloul de bord, opriţi-vă de îndată ce este posibil pentru a lăsa cutia de viteze să se răcească şi aşteptaţi până dispare mesajul;

- Depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automată REMORCARE: depanare.

La activare, în cazul în care levierul este blocat în P, apăsaţi paleta de frână. Este posibilă eliberarea manuală a levierului. Pentru aceasta, declipsaţi baza levierului, apoi introduceţi o sculă (tijă rigidă) în fanta 3 (situată la dreapta sau la stânga levierului). Apăsaţi simultan pe sculă (tija rigidă) şi pe butonul 2 pentru a debloca levierul.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

În caz de şoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului în timpul unei manevrări (de exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban) puteţi deteriora vehiculul (de exemplu: deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.