Înapoi la listă

CLIMATIZARE ADIŢIONALĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

La vehiculele astfel echipate, există patru aeratoare ajustabile şi o consolă de comandă 1.

Aceste comenzi controlează numai cantitatea de aer suflată în habitaclu:

- o comandă pentru încălzire (aerul iese prin aeratoarele inferioare);

- o comandă pentru răcire (aerul iese prin aeratoarele superioare).

Notă: evitaţi să închideţi cele patru aeratoare în acelaşi timp (risc de deteriorare a elementelor sistemului).

Vehicul echipat cu aer condiţionat fără mod automat

Asiguraţi-vă că aerul condiţionat este pornit (martorul luminos al tastei 2 este aprins).

Notă: butonul 2 dispune de un martor luminos de funcţionare:

- dacă martorul luminos este aprins, aceasta indică faptul că funcţia este activată;

- martor luminos stins, funcţia este dezactivată.

Vehicul echipat cu aer condiţionat automat

Asiguraţi-vă că aerul condiţionat este pornit (martorul luminos al tastei A/C OFF 4 este aprins).

Pentru a activa setările 1 ale consolei de comandă, apăsaţi pe contactorul 3. Martorul luminos al contactorului 3 şi martorul luminos 1 al comenzii 5 nu luminează.

Notă: contactorul 3 şi consola de comandă 1 sunt echipate cu un martor luminos de funcţionare:

- starea de dezactivare a comenzii 1 este indicată de aprinderea contactorului 3 şi a martorului luminos 5;

- starea de funcţionare a comenzii 1 este indicată de stingerea contactorului 3 şi a martorului luminos 5.