CENTURI DE SECURITATE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a asigura securitatea dumneavoastră, purtaţi centura de securitate în momentul oricăror deplasări. În plus, trebuie să vă conformaţi legislaţiei ţării în care vă găsiţi.

Înainte de a porni, procedaţi mai întâi la reglarea poziţiei de conducere, apoi, pentru toţi pasagerii, la ajustarea centurii de securitate pentru a obţine cea mai bună protecţie.

Reglare poziţie de conducere

- Aşezaţi-vă bine pe scaunul dumneavoastră (după ce v-aţi dezbrăcat de palton, bluzon…). Acest lucru este esenţial pentru poziţionarea corectă a spatelui;

- reglaţi avansarea scaunului în funcţie de pedalier. Scaunul dumneavoastră trebuie retras până la distanţa maximă compatibilă cu apăsarea completă a pedalei de ambreiaj. Spătarul trebuie să fie reglat astfel încât braţele să rămână uşor îndoite;

- reglaţi poziţia tetierei dumneavoastră. Pentru un maxim de securitate distanţa între capul dumneavoastră şi tetieră trebuie să fie minimă;

- reglaţi înălţimea pernei. Acest reglaj vă permite să optimizaţi câmpul vizual de conducere 

- reglaţi poziţia volanului.

Ajustare centuri de securitate

Menţineţi-vă rezemat de spătar.

Chinga de torace 1 trebuie să fie apropiată cât mai mult posibil de baza gâtului, însă fără a fi purtată pe acesta.

Chinga de bazin 2 trebuie să fie purtată orizontal peste coapse şi bazin.

Centura trebuie purtată cât mai direct posibil pe corp. Ex. : evitaţi îmbrăcămintea prea groasă, obiectele intercalate...

Pentru buna funcţionare a centurilor spate, asiguraţi-vă de buna blocare a banchetei spate BANCHETE SPATE: funcţionalităţi.

Centurile de securitate incorect ajustate sau răsucite riscă să cauzeze răniri în caz de accident.

Utilizaţi centura de securitate pentru o singură persoană, copil sau adult.

Chiar şi femeile însărcinate trebuie să poarte centura. În acest caz, aveţi grijă ca chinga de bazin să nu exercite o presiune prea mare în partea inferioară a abdomenului fără a crea joc suplimentar.

Blocare

Derulaţi chinga încet şi fără bruscări şi asiguraţi înclichetarea penei 3 în unitatea 5 (verificaţi blocarea trăgând de pana 3).

În caz de blocare a chingii, efectuaţi o largă întoarcere înapoi şi derulaţi din nou.

Dacă centura dumneavoastră este complet blocată, trageţi lent, dar cu putere chinga, pentru a o extrage aproximativ 3 cm. Lăsaţio să se rebobineze singură apoi derulaţi din nou.

Dacă problema persistă, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

ß Martor luminos de alertă nepurtare a centurilor faţă 6

Martor luminos de alertă nepurtare centură de securitate a şoferului şi, în funcţie de vehicul, a pasagerului faţă. Apare pe afişajul central la punerea contactului şi dacă centura de securitate a şoferului sau a pasagerului din faţă (atunci când scaunul pasagerului este ocupat) nu este cuplată.

În funcţie de vehicul, dacă scaunul este ocupat şi una dintre cele două centuri de securitate nu este cuplată sau este decuplată în timp ce vehiculul se deplasează cu o viteză mai mare de aproximativ 20 km/h, martorul luminos clipeşte şi un semnal sonor este emis timp de aproximativ 120 de secunde.

Notă: un obiect aşezat pe perna scaunului pasagerului poate, în anumite cazuri, să declanşeze martorul luminos şi un semnal sonor.

Reglare pe înălţime centuri faţă

Basculaţi butonul 7 pentru a vă selecta poziţia de reglare astfel încât chinga de torace 1 să treacă aşa cum a fost indicat anterior.

După ce aţi efectuat reglajul, asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

Deblocare

Apăsaţi butonul 4, centura este readusă de către rulor. Însoţiţi-o.

Centuri laterale spate

- Pentru primul rând spate, utilizaţi obligatoriu centurile 9;

- pentru ultimul rând spate, utilizaţi obligatoriu centurile 8.

Atunci când centura 9 nu este utilizată, introduceţi pana 10 în locaşul 11.

Condiţii de utilizare

Înainte de orice utilizare a centurilor spate laterale, asiguraţi-vă, pentru fiecare dintre ele, că pana fixă 12 este obligatoriu înclichetată în unitatea sa 13.

Blocarea şi deblocarea se efectuează apoi în acelaşi mod ca pentru centurile faţă.

Verificaţi poziţionarea şi funcţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate spate după fiecare manipulare a banchetei spate.

Acces la ultimul rând

Pentru a facilita accesul la ultimul rând, eliberaţi centura din al doilea rând deblocândo din unitatea sa 14. Introduceţi partea astfel eliberată a centurii în mica baretă situată pe partea fixă a chingii.

Nu uitaţi să blocaţi din nou centura atunci când un pasager ocupă locul.

Centuri centrale

Derulaţi lent centura până ajungeţi să blocaţi pana în unitatea 15.

Funcţionalitatea scaunelor spate BANCHETE SPATE: funcţionalităţi

Pentru funcţionarea eficientă a centurilor de securitate, asiguraţi-vă că banchetele sunt blocate corect în poziţie BANCHETE SPATE: funcţionalităţi.

Informaţiile următoare se referă la centurile faţă şi spate ale vehiculului.

- Nicio modificare nu trebuie adusă elementelor sistemului de reţinere montate original: centuri şi scaune precum şi fixările lor. Pentru cazuri particulare (ex: instalarea unui scaun pentru copil), consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Nu utilizaţi dispozitive care permit să se introducă joc în chingi (ex.: cleşte de rufe, clips...), deoarece o centură de securitate purtată prea larg riscă să provoace răniri în caz de accident.

- Nu treceţi niciodată chinga de torace pe sub braţ, sau pe la spate.

- Nu utilizaţi aceeaşi centură pentru mai mult de o persoană şi nu ataşaţi niciodată un bebeluş sau un copil pe genunchi folosind centura dumneavoastră.

- Centura nu trebuie să fie răsucită.

- În urma unui accident, verificaţi şi dacă este necesar înlocuiţi centurile. De asemenea, înlocuiţi centura dumneavoastră dacă aceasta prezintă o degradare.

- În momentul remontării banchetei spate, aveţi grijă să poziţionaţi corect centurile de siguranţă şi închizătorile acestora, astfel încât să poată fi utilizate corespunzător.

- Introduceţi pana centurii în unitatea potrivită.

- Aveţi grijă să nu intercalaţi vreun obiect în zona unităţii de blocare a centurii care ar putea împiedica buna sa funcţionare.

- Verificaţi poziţionarea corectă a unităţii de blocare (aceasta nu trebuie să fie acoperită, strivită, presată... de persoane sau obiecte).