Înapoi la listă

BANCHETE SPATE: funcţionalităţi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, pot exista două banchete spate: bancheta 2 (al 2-lea rând de scaune) şi bancheta 1 (al 3-lea rând de scaune).

Banchetă 2

Introduceţi penele 3 în locaşurile 4 înainte de a manevra spătarul (spătarele).

Pentru a facilita accesul la ultimul rând (bancheta 1), manevraţi comanda 5 în jos (mişcare A) pentru a înclina spătarul banchetei 2.

Nu uitaţi să blocaţi din nou centura atunci când un pasager ocupă locul.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

În momentul reaşezării banchetelor, asiguraţi-vă că blocarea acestora este bună.

Aveţi grijă să blocaţi bine centurile laterale în unitatea lor.

Banchetă 1

Aceasta este repliabilă şi rabatabilă.

Pentru a o replia

- Trageţi chinga de deblocare a spătarului 6;

- rabataţi spătarul pe pernă.

Pentru a o rabata

(în funcţie de vehicul)

- Apucaţi tuburile 7 şi apropiaţi-le simultan (mişcare B);

- basculaţi ansamblul scaunului spre înainte până la blocare;

- apăsaţi pe partea superioară a pernei (în C) şi blocaţi scaunul în poziţie împingând mantele de blocare 8;

- Asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

În timpul manevrelor banchetei spate, asiguraţi-vă de curăţenia ancorărilor banchetei (ele nu trebuie să conţină pietriş, lavete sau orice alt element care ar putea împiedica blocarea corespunzătoare a banchetei).

Demontarea/remontarea banchetelor 1 şi 2

(în funcţie de vehicul)

Ele se demontează şi se remontează în acelaşi fel.

Este interzis să permutaţi banchetele 1 şi 2.

Demontare

În primul rând, eliberaţi centurile laterale deblocându-le din unitatea lor.

- Sub banchetă, apăsaţi pe zăvorul 9, apoi trageţi-l spre înainte (mişcări C şi D);

- ridicaţi-l (mişcare E);

- deplasaţi bancheta spre partea din spate a vehiculului pentru a elibera punctele de ancorare (mişcare F);

- ridicaţi bancheta (mişcare G);

- deplasaţi din nou bancheta spre înapoi (mişcare H) pentru a elibera punctele de ancorare faţă;

- scoateţi bancheta prin faţa vehiculului.

Demontaţi bancheta 2 înainte de a demonta bancheta 1.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Remontare

- Poziţionaţi bancheta în raport cu punctele sale de ancorare faţă ;

- împingeţi bancheta până când poate să cadă pe punctele de ancorare spate ;

- coborâţi zăvoarele 9 şi apăsaţi până la blocarea lor;

- asiguraţi alinierea corectă a reperelor vizuale de pe zăvoarele 9.

În momentul reaşezării banchetelor, asiguraţi-vă că blocarea acestora este corespunzătoare.

Aveţi grijă să blocaţi bine centurile laterale în unitatea lor.

Este obligatoriu să poziţionaţi banchetele spate pe punctele de ancorare originale.

Utilizarea „banchete cu spatele la direcţia de deplasare” este interzisă în rulaj.