Înapoi la listă

AVERTIZOR DE UNGHI MORT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Folosind informaţiile de la senzorii cu ultrasunete montaţi pe fiecare parte a barelor paraşoc (zona B), sistemul informează şoferul atunci când apare un alt vehicul în zona de detectare A.

Funcţia vă avertizează atunci când vehiculul se deplasează la o viteză mai mare de aproximativ 30 km/h.

Particularitate

Asiguraţi-vă că zonele B şi C ale senzorilor cu ultrasunete, de pe fiecare parte a barelor paraşoc, nu sunt acoperite (de murdărie, noroi, zăpadă etc.).

Dacă unul dintre senzorii cu ultrasunete este acoperit, mesajul „Radarul lateral nu detectează” va apărea pe tabloul de bord. Curăţaţi zonele senzorilor cu ultrasunete.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Activare/dezactivare

Vehicule echipate cu un ecran multimedia 1

Pentru a activa sau a dezactiva funcţia, consultaţi instrucţiunile multimedia.

Selectaţi ON sau OFF.

Vehicule care nu sunt echipate cu un ecran multimedia

- Cu vehiculul oprit, apăsaţi contactorul 2 de câte ori este nevoie pentru a ajunge la fila „Vehicul”;

- apăsaţi în mod repetat comanda 3 sau 4 pentru a ajunge la meniul „Setări”. Apăsaţi contactorul 5 OK;

- apăsaţi în mod repetat pe comanda 3 sau 4, până ajungeţi la meniul „Sisteme de asistenţă la conducere”. Apăsaţi contactorul 5 OK;

- apăsaţi succesiv comanda 3 sau 4 pentru a ajunge la meniul „Avertizare unghi mort”, după care apăsaţi butonul 5 OK ;

- apăsaţi din nou butonul 5 OK pentru a activa sau dezactiva funcţia:

= funcţie activată

< funcţie dezactivată

Sistemul foloseşte o lăţime de bandă standard. Atunci când conduceţi pe o bandă îngustă, funcţia vă poate avertiza atunci când este detectat un vehicul aflat la o distanţă mai mare decât cea mai apropiată bandă.

Indicator 6

Indicatorul luminos 6 se află pe fiecare dintre retrovizoare 7.

Notă: curăţaţi periodic oglinzile retrovizoare 7 pentru a asigura vizibilitatea indicatoarelor 6.

Funcţionare

Funcţia vă avertizează dacă viteza vehiculului dvs. depăşeşte 30 km/h şi dacă alt vehicul se află în punctul mort A şi se deplasează în aceeaşi direcţie ca şi vehiculul dvs.;

Dacă depășiți un alt vehicul, indicatorul 6 se va aprinde numai dacă vehiculul rămâne o perioadă suficient de îndelungată în punctul mort al vehiculul dumneavoastră A.

Anomalie de funcţionare

Dacă sistemul detectează o defecţiune, pe tabloul de bord se va afişa mesajul „Radar lateral de controlat”. Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Afişaj D

Primul avertisment: semnalizator de direcţie neactivat, martorul luminos 6 indică faptul că un vehicul este detectat în zona unghiului mort şi/sau că un vehicul se apropie cu viteză din spate pe o bandă alăturată.

Afişaj E

Semnalizator de direcţie activat, martorul luminos 6 clipeşte atunci când funcţia detectează un vehicul în zona unghiului mort şi/sau un vehicul care se apropie cu viteză din spate, pe partea către care veţi întoarce volanul. Dacă dezactivaţi semnalizatorul de direcţie, acesta revine la primul avertisment (afişaj D).

Condiţii de nefuncţionare

- La conducerea pe un drum cu viraje strânse;

- în marşarier.

Atunci când vehiculul este echipat cu un atelaj recunoscut de sistem, pe panoul de bord apare mesajul „Atelaj:dezactiv. alert.unghi mort” pentru a vă informa că funcţia nu este operaţională. Pentru alegerea echipamentului adaptat vehiculului dumneavoastră, vă recomandăm să consultaţi Reprezentantul mărcii.

Din cauza prezenţei senzorilor cu ultrasunete în spatele barei paraşoc, este recomandat să lăsaţi toate intervenţiile asupra barei paraşoc (reparaţie, înlocuire, vopsire etc.) în seama unui specialist calificat.

La pornirea motorului, sistemul adoptă ultima stare salvată înainte de întreruperea contactului (consultaţi în paginile anterioare).

- Sistemul foloseşte o lăţime de bandă standard. În cazul în care conduceţi pe o bandă lată, se poate ca sistemul să nu detecteze un vehicul în unghiul mort.

- În caz de expunere la unde electromagnetice puternice (sub liniile de înaltă tensiune) sau la condiţii meteo foarte nefavorabile (ploaie puternică, ninsoare etc.), sistemul poate fi perturbat temporar. Rămâneţi vigilenţi la condiţiile de drum.

Risc de accident.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Şoferul trebuie să adapteze întotdeauna viteza la condiţiile de drum, indiferent de indicaţiile sistemului.

Sistemul nu trebuie să fie considerat sub nicio formă detector de obstacole sau sistem anticoliziune.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de şoc, alinierea senzorilor cu ultrasunete se poate modifica, iar funcţionarea acestora poate fi, astfel, afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află senzorii cu ultrasunete (reparaţii, înlocuiri etc.) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Perturbarea sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- mediu complex (poduri metalice, tunel, drumuri cu bariere pe margine etc.);

- condiţii meteo nefavorabile (ninsoare, grindină, polei...).

Risc de alarme false sau absenţa alertelor

În cazul în care sistemul funcţionează anormal, dezactivaţi-l şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

Limitarea funcţionării sistemului

- Zonele de detectare cu ultrasunete trebuie păstrate curate şi nemodificate pentru a garanta buna funcţionare a sistemului.

- Este posibil ca obiectele mici aflate în mişcare în proximitatea vehiculului (motociclete, biciclete, pietoni etc.) să nu fie recunoscute de sistem.

- În caz de viraj, este posibil ca senzorii cu ultrasunete să nu mai detecteze temporar vehiculele de pe benzile învecinate.

- Funcţia vă poate avertiza târziu atunci când se apropie două alte vehicule din spate, unul lângă celălalt, pe benzile învecinăte (în cazul unui drum cu 3 benzi), cu o viteză mult mai mare decât cea a vehiculului dumneavoastră.

- Este posibil ca sistemul să nu vă avertizeze atunci când celelalte vehicule circulă cu viteze semnificativ diferite.

- Dacă vehiculul este depăşit de un vehicul lung (de ex.: vehicule de capacitate mare în depăşire la o viteză similară cu cea a vehiculul), este posibil ca sistemul să întrerupă avertismentul înainte de terminarea manevrei.

- Vehiculul rulează pe un drum sinuos.

Dezactivare funcţie

Trebuie să dezactivaţi funcţia dacă:

- zonele senzorilor cu ultrasunete au fost deteriorate (barele paraşoc faţă şi spate);

- vehiculul este echipat cu un atelaj care nu este recunoscut de sistem.