Înapoi la listă

AER CONDIŢIONAT MANUAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzi

Prezenţa comenzilor depinde de echiparea vehiculului.

1 Repartizare aer.

2 Dezgheţarea/dezaburirea retrovizoarelor exterioare şi, în funcţie de vehicul, a lunetei.

3 Reglare viteză de ventilare.

4 Reciclare aer.

5 Reglare temperatură aer.

6 Aer condiţionat.

Informaţii şi recomandări de utilizare AER CONDIŢIONAT: informaţii şi instrucţiuni de utilizare

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda 5 în funcţie de temperatura dorită. Cu cât indicatorul este mai spre roşu, cu atât temperatura este mai ridicată.

Reglare viteză de ventilare

Rotiţi comanda 3 de la 0 la 4. Cu cât comanda este poziţionată mai spre dreapta, cu atât cantitatea de aer suflat în habitaclu este mai mare. Dacă doriţi să opriţi fluxul de aer, treceţi comanda 3 la 0.

Sistemul este oprit: viteza de ventilare a aerului din habitaclu este nulă (vehicul oprit), puteţi resimţi totuşi un debit de aer slab atunci când vehiculul rulează.

Notă: utilizarea prelungită a acestei comenzi în poziţia 0 poate antrena aburirea geamurilor laterale şi a parbrizului, precum şi apariţia disconfortului din cauza prezenţei aerului neîmprospătat în habitaclu.

Pornire a modului izolare habitaclu/reciclare aer

Apăsaţi pe tasta 4 (martorul luminos se aprinde).

În aceste condiţii, aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior.

Reciclarea aerului permite:

- izolarea vehiculului de atmosfera exterioară (rulare în zone poluate etc.);

- să atingeţi cu mai multă eficacitate temperatura dorită în habitaclu.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Cu motorul pornit, apăsaţi pe tasta 2. Martorul luminos integrat se aprinde.

Această funcţie permite dezaburirea electrică rapidă a lunetei şi, în funcţie de vehicul, dezgheţarea electrică a retrovizoarelor exterioare.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 2. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Dezaburire rapidă

Funcţia de reciclare aer/izolare habitaclu este dezactivată (martorul luminos de pe butonul 4 este stins):

- apăsaţi pe butonul 2 (martorul luminos se aprinde) şi setaţi comanda 1 la poziţia de dezaburire W;

- setaţi comenzile 3 şi 5 la următoarele poziţii:

- viteza ventilatorului la poziţia 3 sau 4;

- temperatură maximă;

- apăsaţi butonul 6 (martorul luminos de pe buton se aprinde): declanşarea climatizării accelerează dezaburirea prin uscarea aerului.

În cazul în care climatizarea nu este activată (martorul luminos „A/C de pe contactorul 6 este stins), utilizarea prelungită a aerului reciclat poate provoca apariţia aburilor pe geamurile laterale şi pe parbriz, precum şi alte probleme din cauza prezenţei aerului nereciclat în habitaclu. Pentru a evita acest lucru, recircularea aerului este dezactivată automat după un anumit timp.

Repartizare aer în habitaclu

Rotiţi comanda 1 pentru a alege repartizarea dumneavoastră.

J Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planşa de bord.

G Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei de bord şi picioarele pasagerilor.

F Fluxul de aer este în principal dirijat spre picioarele pasagerilor şi aeratoarele planşei de bord.

Pentru a dirija fluxul de aer numai spre picioare, închideţi aeratoarele de pe planşa de bord.

i Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, dezaburitoarele geamurilor laterale faţă, frizele de dezaburire a parbrizului şi picioarele pasagerilor.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului şi dezaburitoarele de geamuri laterale faţă.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

Tasta 6 permite să puneţi în funcţiune (martor luminos aprins) sau să opriţi (martor luminos stins) funcţionarea aerului condiţionat.

Activarea nu este posibilă atunci când comanda 3 este trecută la „0”.

Utilizarea aerului condiţionat permite:

- să scădeţi temperatura în interiorul habitaclului;

- să eliminaţi aburirii mai rapid.

Aerul condiţionat nu funcţionează atunci când temperatura exterioară este scăzută.

Utilizarea climatizării în perioadele călduroase

Pentru a regla rapid temperatura în perioadele călduroase, porniţi climatizarea folosind butonul 6.

Activaţi recircularea aerului apăsând pe butonul 3.

Vehicule echipate cu modul ECO (contactorul 7): atunci când este activat, modul ECO poate reduce performanţa încălzirii şi/sau climatizării RECOMANDĂRI DE CONDUCERE, CONDUCERE ECO.

Nu deschideţi circuitul de fluid frigorific. Acesta este periculos pentru ochi şi pentru piele.