Înapoi la listă

REGLAJE DE NAVIGARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meniul „Setări”

Din meniul „Navigare”, apăsaţi pe „Setări”, apoi selectaţi subcategoria pe care doriţi să o modificaţi:

- „Sunete şi avertismente”;

- „Opţiuni traseu”;

- „Parametri de trafic”;

- «Reglaje hartă»;

- „Setări ghidare”.

„Sunete şi avertismente”

Acest meniu vă permite să definiţi vocea artificială în sistemul multimedia, diverse sunete şi alerte de navigare.

„Voce navigare”

Acest meniu vă permite să reglaţi următorii parametri:

- alegerea vocii artificiale;

- reglarea vocii artificiale la;

- alegerea limbii vocii artificiale;

- detaliile informaţiilor vocale transmise (minim, standard sau detaliat etc.);

- tipul de voce folosit (feminin sau masculin).

Notă: tipul de setare vocală selectată se aplică sistemului de navigare, recunoaşterii vocale şi aplicaţiilor.

„Setări punct de alertă”

Acest meniu vă permite să activaţi sau să dezactivaţi diferitele avertismente de siguranţă şi să le setaţi pentru a activa un avertisment sonor şi/sau vizual în apropierea anumitor zone, cum ar fi şcoli, trecerile la nivel, zone periculoase etc.

Puteţi programa sistemul de navigare să afişeze pe hartă aceste puncte de vigilenţă sporită şi să vă prevină printr-un semnal sonor atunci când vă apropiaţi de aceste zone.

Pentru unele dintre aceste zone există o limită de viteză legală sau redusă. Semnalul sonor poate fi diferit dacă rulaţi sub viteza limită sau dacă o depăşiţi.

Selectaţi să fiţi prevenit atunci când vă apropiaţi de aceste zone de vigilenţă sporită sau numai atunci când depăşiţi viteza.

„Alerte pentru semne de avertizare”

Acest meniu vă permite să activaţi sau să dezactivaţi diferitele alerte cu privire la panourile rutiere. Activaţi această funcţie pentru ca sistemul să vă indice atunci când vă apropiaţi de anumite tronsoane de drum (obstacole, viraje strânse, bifurcaţii etc.), printr-o afişare de panouri de semnalizare pe ecranul cu harta. Pentru fiecare categorie de semnal de alertă, stabiliţi sub ce formă (sonor şi/sau vizual) şi la ce distanţă de pericol doriţi să fie afişate aceste alerte.

„Avertisment traseu”

Acest meniu vă permite să activaţi sau să dezactivaţi alertele ce vă afectează traseul, cum ar fi zone pietonale, zone inaccesibile sau zone care necesită permisiuni speciale de acces.

Pentru a reiniţializa datele dumneavoastră şi a reveni la parametrii impliciţi, apăsaţi pe tasta meniului contextual, apoi pe „Resetare”.

În unele ţări, activarea opţiunii privind alertele radar este ilegală şi poate constitui o încălcare a legilor în vigoare.

„Opţiuni traseu”

„Metodă de planificare traseu”

Această funcţie permite modificarea metodei de calcul al itinerarului actual şi recalcularea acestuia, dacă este necesar. Selectând acest tip de itinerar al traseului, setaţi, de asemenea, metoda de calcul implicit al traseului pentru calculele viitoare ale traseului.

Pentru a cunoaşte diferitele metode de calcul al itinerarului, consultaţi capitolul „Harita Ayarları”.

Preferinţe itinerar

Preferinţele de itinerar sunt restricţii care afectează calculul itinerarului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi capitolul „Harita Ayarları”.

Parametri de trafic

Acest meniu vă permite să:

- activarea sau dezactivarea informaţiilor rutiere;

- configurarea ocolurilor din jurul evenimentelor (sistemul de navigare va calcula o nouă rută);

- selectarea tipului de eveniment şi afişarea acestuia pe hartă.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul „Trafic”.

Notă: disponibilitatea serviciilor „Citire trafic” poate varia.

„Parametri hartă”

Această funcţie vă permite să setaţi afişarea hărţii, punctul de vedere al hărţii etc. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Harita Ayarları”.

Precauţii referitoare la navigare

Utilizarea sistemului de navigare nu trebuie să înlocuiască, sub nicio formă, responsabilitatea şi vigilenţa conducătorului auto atunci când conduce vehiculul.

„Setări ghidare”

Acest meniu permite afişarea pe ecranul de navigare a informaţiilor referitoare la itinerarul dumneavoastră.

„Câmpuri de date”

Câmpurile de date situate în colţul ecranului de navigare pot fi personalizate. Selectaţi această opţiune şi alegeţi valorile pe care doriţi să le vizualizaţi. Valorile pot fi diferite în funcţie de situaţie, respectiv dacă urmaţi un itinerar sau vă deplasaţi fără destinaţie precisă. Puteţi să selectaţi afişarea distanţei rămase de parcurs până la destinaţia dumneavoastră/etapa următoare, a timpului rămas până la destinaţia dumneavoastră/etapa următoare sau a orei prevăzute de sosire la destinaţia dumneavoastră/etapa următoare.

„Vedere tunel”

Când intraţi într-un tunel, drumurile şi clădirile de la suprafaţă pot constitui o perturbare. Această funcţie propune o imagine generică a tunelului în locul hărţii. Sunt afişate şi o imagine a tunelului văzut de sus, precum şi distanţa rămasă de parcurs până la ieşirea din tunel.

„Indicatoare direcţii”

De fiecare dată când sunt disponibile, informaţii pertinente, similare celor regăsite pe panourile reale de semnalizare, sunt afişate în partea superioară a hărţii. Puteţi să activaţi sau să dezactivaţi această funcţie.

„Vizualizare intersecţie”

Dacă vă apropiaţi de o ieşire de pe autostradă sau de o intersecţie complexă şi există informaţiile necesare, harta este înlocuită de o imagine a nodului 3D. Puteţi activa această funcţie sau păstra afişajul standard pe parcursul întregului itinerar.

Pentru a reiniţializa datele dumneavoastră şi a reveni la parametrii impliciţi, apăsaţi pe tasta meniului contextual, apoi pe „Resetare”.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste operaţiuni cu vehiculul oprit.

Cum se schimbă afişajul de bord 2D în modul 3D