Toate videoclipurile

NAVIGARE

Navigation (Navigare)

Navigation (Navigare)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se programează un traseu în universul

Cum se programează un traseu în universul "navigation" (navigare)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se schimbă afişajul de bord 2D în modul 3D

Cum se schimbă afişajul de bord 2D în modul 3D

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

MULTIMEDIA

Multimedia

Multimedia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se redă muzica de pe o cheie USB

Cum se redă muzica de pe o cheie USB

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se vizualizează fotografiile sau se vizionează videoclipurile de pe o cartelă SD

Cum se vizualizează fotografiile sau se vizionează videoclipurile de pe o cartelă SD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se redă muzica transferată în flux de la o tabletă

Cum se redă muzica transferată în flux de la o tabletă

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

TELEFON

Telephone (Telefon)

Telephone (Telefon)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se asociază dispozitivul dvs. smartphone Android

Cum se asociază dispozitivul dvs. smartphone Android

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se asociază dispozitivul dvs. iPhone

Cum se asociază dispozitivul dvs. iPhone

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se asociază dispozitivul dvs. Windows Phone

Cum se asociază dispozitivul dvs. Windows Phone

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se asociază un al doilea dispozitiv

Cum se asociază un al doilea dispozitiv

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se realizează asocierea de pe telefonul Android

Cum se realizează asocierea de pe telefonul Android

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se dezasociază sau se şterge un dispozitiv

Cum se dezasociază sau se şterge un dispozitiv

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se răspunde la telefon în timpul condusului prin interfaţa R-Link 2

Cum se răspunde la telefon în timpul condusului prin interfaţa R-Link 2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se actualizează directorul telefonului dvs. în R-Link 2

Cum se actualizează directorul telefonului dvs. în R-Link 2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se consultă jurnalul apelurilor telefonului dvs.

Cum se consultă jurnalul apelurilor telefonului dvs.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

APPS

APPS (Aplicaţii)

APPS (Aplicaţii)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
R-LINK 2 CU ANDROID AUTO TM

R-LINK 2 CU ANDROID AUTO TM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
R-LINK 2 CU APPLE CARPLAY

R-LINK 2 CU APPLE CARPLAY

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
R-LINK 2: CONFIGURING AN EMAIL ACCOUNT

R-LINK 2: CONFIGURING AN EMAIL ACCOUNT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

VEHICUL

Descrierea funcţiei Multi-Sense

Descrierea funcţiei Multi-Sense

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se alege un mod de conducere programat în prealabil

Cum se alege un mod de conducere programat în prealabil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se personalizează modul de conducere Perso în meniul Multi-Sense

Cum se personalizează modul de conducere Perso în meniul Multi-Sense

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se accesează videoclipul software educaţional pentru meniul Multi-Sense

Cum se accesează videoclipul software educaţional pentru meniul Multi-Sense

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Activarea serviciilor de bord

Activarea serviciilor de bord

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Activarea climatizării

Activarea climatizării

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se activează climatizarea în modul normal

Cum se activează climatizarea în modul normal

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se activează climatizarea în modul

Cum se activează climatizarea în modul "dual"

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Vehicle (Vehicul)

Vehicle (Vehicul)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se utilizează meniul context Settings (Setări) în universul Vehicle (Vehicul)

Cum se utilizează meniul context Settings (Setări) în universul Vehicle (Vehicul)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se accesează un videoclip software educaţional despre sistemul de asistenţă la parcare

Cum se accesează un videoclip software educaţional despre sistemul de asistenţă la parcare

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se utilizează comanda rapidă pentru meniul Seats (Scaune)

Cum se utilizează comanda rapidă pentru meniul Seats (Scaune)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

SISTEM

System (Sistem)

System (Sistem)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se schimbă stilul afişajului tabloului de bord

Cum se schimbă stilul afişajului tabloului de bord

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se schimbă fotografia unui profil

Cum se schimbă fotografia unui profil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Voice recognition (Recunoaştere vocală)

Voice recognition (Recunoaştere vocală)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se utilizează comanda vocală pentru a alege un post de radio

Cum se utilizează comanda vocală pentru a alege un post de radio

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

DIVERSE

Prezentare generală

Prezentare generală

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se accesează videoclipul

Cum se accesează videoclipul "About" (Despre) în meniul contextual

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se accesează manualul de utilizare în meniul contextual

Cum se accesează manualul de utilizare în meniul contextual

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Descrierea ecranului tactil multifuncţional

Descrierea ecranului tactil multifuncţional

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Descrierea comenzilor ecranului multifuncţional

Descrierea comenzilor ecranului multifuncţional

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Descrierea comenzii centrale

Descrierea comenzii centrale

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Descrierea comenzilor la distanţă pentru radio

Descrierea comenzilor la distanţă pentru radio

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Descrierea paginilor principale

Descrierea paginilor principale

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se personalizează widget-urile pe paginile principale

Cum se personalizează widget-urile pe paginile principale

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5