Toate videoclipurile

NAVIGARE
Navigation (Navigare)
Cum se programează un traseu în universul "navigation" (navigare)
Cum se schimbă afişajul de bord 2D în modul 3D
MULTIMEDIA
Multimedia
Cum se redă muzica de pe o cheie USB
Cum se vizualizează fotografiile sau se vizionează videoclipurile de pe o cartelă SD
Cum se redă muzica transferată în flux de la o tabletă
TELEFON
Telephone (Telefon)
Cum se asociază dispozitivul dvs. smartphone Android
Cum se asociază dispozitivul dvs. iPhone
Cum se asociază dispozitivul dvs. Windows Phone
Cum se asociază un al doilea dispozitiv
Cum se realizează asocierea de pe telefonul Android
Cum se dezasociază sau se şterge un dispozitiv
Cum se răspunde la telefon în timpul condusului prin interfaţa R-Link 2
Cum se actualizează directorul telefonului dvs. în R-Link 2
Cum se consultă jurnalul apelurilor telefonului dvs.
APPS
APPS (Aplicaţii)
R-LINK 2 CU ANDROID AUTO TM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
R-LINK 2 CU APPLE CARPLAY
R-LINK 2: CONFIGURING AN EMAIL ACCOUNT
VEHICUL
Descrierea funcţiei Multi-Sense
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se alege un mod de conducere programat în prealabil
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se personalizează modul de conducere Perso în meniul Multi-Sense
Cum se accesează videoclipul software educaţional pentru meniul Multi-Sense
Activarea serviciilor de bord
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Activarea climatizării
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cum se activează climatizarea în modul normal
Cum se activează climatizarea în modul "dual"
Vehicle (Vehicul)
Cum se utilizează meniul context Settings (Setări) în universul Vehicle (Vehicul)
Cum se accesează un videoclip software educaţional despre sistemul de asistenţă la parcare
Cum se utilizează comanda rapidă pentru meniul Seats (Scaune)
SISTEM
System (Sistem)
Cum se schimbă stilul afişajului tabloului de bord
Cum se schimbă fotografia unui profil
Voice recognition (Recunoaştere vocală)
Cum se utilizează comanda vocală pentru a alege un post de radio
DIVERSE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prezentare generală
Cum se accesează videoclipul "About" (Despre) în meniul contextual
Cum se accesează manualul de utilizare în meniul contextual
Descrierea ecranului tactil multifuncţional
Descrierea comenzilor ecranului multifuncţional
Descrierea comenzii centrale
Descrierea comenzilor la distanţă pentru radio
Descrierea paginilor principale
Cum se personalizează widget-urile pe paginile principale