Înapoi la listă

ITINERAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meniul „Itinerariu”

Pe ecranul de pornire, apăsaţi pe „Meniu” > „Navigare” > NAV > „Ruta”, pentru a accesa următoarele meniuri:

- „Editare traseu”;

- „Anulare traseu”;

- „Trafic pe traseu”;

- „Evitări”;

- „Privire generală”;

- „Opţiuni traseu”.

Precauţii referitoare la navigare

Utilizarea sistemului de navigare nu trebuie să înlocuiască, sub nicio formă, responsabilitatea şi vigilenţa conducătorului auto atunci când conduce vehiculul.

„Editare traseu”

Notă: acest meniu este disponibil cu condiţia să existe un itinerar salvat. Dacă nu există niciun traseu salvat, puteţi să creaţi unul selectând funcţia „Traseu nou”.

Definirea unui punct de plecare

Pentru a defini unui punct de plecare pe itinerar, apăsaţi pe 1, „Setare punct pornire”, apoi pe „Reglare punct nou”.

Definiţi un loc în acelaşi mod în care introduceţi o destinaţie. În mod implicit, punctul de plecare este poziţia dumneavoastră GPS actuală.

După setarea poziţiei de pornire, puteţi simula ruta pe care o veţi urma până la destinaţie. Apăsaţi butonul „Mergi la”. După ce ruta dvs. a fost planificată, apăsaţi opţiunea „Simulare traseu” din meniul contextual.

Adăugarea unei destinaţii

Pentru a defini o nouă destinaţie, apăsaţi 3, apoi introduceţi destinaţia respectivă. Puteţi să selectaţi un punct de interes (POI) aşa cum este descris mai sus.

Adăugarea unei etape

Apăsaţi pe 4 între punctul de pornire şi punctul de final pentru a introduce etape de-a lungul traseului (de exemplu, dacă doriţi să călătoriţi printr-un loc anume pentru a lua pe cineva). Definiţi un loc în acelaşi mod în care introduceţi o destinaţie. Sistemul dumneavoastră calculează un nou itinerar care trece prin punctul (punctele) de trecere pe care le-aţi ales, înainte de a ajunge la destinaţia finală.

Meniu contextual 2

Meniul contextual 2 permite accesarea următoarelor funcţii:

- Selectare şi ştergere: utilizaţi această funcţie pentru ştergerea anumitor etape de pe traseu sau a întregului traseu;

- „Reordonare”: puteţi să reorganizaţi manual lista dumneavoastră de puncte de trecere.

Pentru a confirma traseul, apăsaţi pe „Mergi la” în partea de jos a ecranului. Sistemul calculează noul traseu şi începe ghidarea.

„Abandonare rută”

Selectaţi această funcţie pentru a opri navigarea în curs.

„Trafic pe traseu”

Această funcţie permite afişarea hărţii traficului în timpul parcurgerii itinerarului.

„Evitări”

Pentru a evita anumite tronsoane ale traseului (de exemplu, în cazul unui ambuteiaj care nu a fost semnalat de sistem), selectaţi „Evitări” din meniul „Itinerariu”.

Puteţi alege să evitaţi următoarele elemente:

- „Evitare secţiuni speciale”: pentru a evita un anumit tip de drum pe itinerar. De exemplu, puteţi evita un tronson de autostradă sau un feribot;

- „Secţiune de navigare”: pentru a indica o preferinţă în ceea ce priveşte distanţa pe care se va evita traseul salvat. Ecranul afişează distanţa, zona evitată a itinerarului şi ocolirea pe hartă. De asemenea, puteţi vedea diferenţa de distanţă şi durata estimată a itinerarului, în raport cu itinerarul iniţial, în partea superioară a ecranului;

- „Evitare anumit traseu”: pentru a evita un drum de pe itinerarul dumneavoastră. De exemplu, puteţi evita un drum pe care vă aşteptaţi la trafic aglomerat, pe care sistemul dumneavoastră de trafic nu vi l-a semnalat;

- „Restabilire traseu original”: pentru a anula ocolirile pe care le-aţi definit în prealabil.

În toate situaţiile, se afişează un ecran de navigare pe care puteţi vizualiza tronsonul evitat, ocolirea şi diferenţa estimată de lungime şi de durată faţă de itinerarul calculat iniţial.

Pentru validarea setărilor, apăsaţi „Acceptă”.

„Privire generală”

Este posibilă afişarea unei imagini de ansamblu a itinerarului calculat apăsând pe „Privire generală” din meniul „Ruta” sau după ce aţi selectat o destinaţie şi aţi calculat itinerarul. Sistemul multimedia afişează informaţiile despre călătoria dvs. (distanţă, timp de călătorie, tipuri de drum, trafic etc.).

Când un traseu este în curs, utilizaţi comanda 5 pentru o vizualizare mai precisă a destinaţiei.

Meniu contextual 5

Apăsaţi pe 5 pentru a accesa următoarele funcţii:

- „Trasee alternative”;

- „Itinerariu”;

- „Opţiuni traseu”;

- „Ad. traseu în agendă adr.”;

- „Simularea traseului”.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi capitolul „Introducerea unei destinaţii”.

„Opţiuni traseu”

„Tip rută”

Această funcţie permite modificarea metodei de calcul a itinerarului actual şi recalcularea acestuia. Selectând acest tip de itinerar al traseului, setaţi, de asemenea, metoda de calcul implicit al traseului pentru calculele viitoare ale traseului.

Pentru a cunoaşte diferitele metode de calcul al itinerarelor, consultaţi capitolul „Harita Ayarları”.

Preferinţe itinerar

Preferinţele de itinerar sunt restricţii care afectează calculul itinerarului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul „Harita Ayarları”.

Cum se programează un traseu în universul "navigation" (navigare)