Înapoi la listă

HARTĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Legenda hărţii

A Denumirea următorului drum principal sau informaţii cu privire la următorul panou de direcţie, dacă este necesar.

B Afişaj: distanţa rămasă de parcurs şi indicarea următoarei manevre.

Apăsare: comandă rapidă care oferă acces la diverse informaţii despre ruta dumneavoastră.

C Afişare: Furnizor de servicii de informaţii despre trafic.

Apăsare: această comandă rapidă vă pune la dispoziţie o listă a incidentelor din trafic de pe ruta dumneavoastră.

D Comandă rapidă la „Destinația”.

E Poziţia actuală.

F Bară cu informaţii despre trafic pentru ruta dumneavoastră.

G Reveniţi la poziţia curentă sau la ecranul anterior.

H Activaţi/dezactivaţi instrucţiunile de ghidare.

I Zoom: atingeţi lupa pentru a se afişa butoanele de mărire şi micşorare. Utilizaţi acest buton pentru a activa sau dezactiva funcţia zoom în modul automat.

J Panou care indică o zonă cu risc ridicat.

K Informaţiile despre călătoria dumneavoastră, cum ar fi ora de sosire, distanţa rămasă şi posibilitatea de a ajunge la destinaţie (steag verde sau roşu cu simbol fulger)/Rezumatul itinerarului.

L Meniu contextual.

M Revenire la meniul principal de navigare.

N Modurile 2D/3D şi 2D Nord (harta afişează întotdeauna Nordul în partea de sus a ecranului).

P Panou care indică limita de viteză (valoarea vitezei depinde de unitatea selectată). Pentru informaţii suplimentare despre alegerea tipului de unitate, consultaţi capitolul „Sistem”.

Q Simboluri pentru puncte de interes (POI) afişate pe harta de navigare.

R Afişare/Ascundere fereastră pop-up.

Meniul „Navigare”

Din ecranul de pornire, apăsaţi „Meniu”, apoi „Navigare” pentru a accesa „Harita Ayarları”.

„Harita Ayarları”

Meniu contextual: cu niciun traseu în desfăşurare

Apăsaţi pe tasta meniului contextual pentru a accesa următoarele meniuri:

- „Hartă trafic”;

- „Opţiuni traseu”

sau „Itinerariu”;

- „Reglaje hartă”;

- „Unde mă aflu?” sau „Informaţii GPS”;

- „Anulare traseu”.

„Hartă trafic”

Selectaţi „Hartă trafic” pentru a vizualiza starea actuală a traficului pe hartă.

„Opţiuni traseu”

Selectaţi „Opţiuni traseu” pentru a accesa opţiunile de mai jos:

- „Tip rută”:

Puteţi modifica criteriul de calcul al itinerarului („Rapid”, „Scurt”, Economic);

De asemenea, puteţi selecta metoda de planificare a itinerarului implicită atunci când se calculează itinerarul. Pentru a face acest lucru, în meniul „Hartă”, apăsaţi butonul meniului contextual, apoi selectaţi „Opţiuni traseu” > „Tip rută”.

Notă: funcţiile descrise mai sus pot varia.

Puteţi să alegeţi între următoarele metode:

- „Rapid”: această metodă permite găsirea itinerarului cel mai rapid posibil, în funcţie de preferinţele dumneavoastră în ceea ce priveşte itinerarul. Această metodă de calcul evită pe cât posibil zonele rezidenţiale şi drumurile secundare;

- „Scurt”: această metodă permite găsirea itinerarului cel mai scurt posibil. Încearcă, de asemenea, să evite zonele rezidenţiale;

- „Economic”: acest itinerar îmbină avantajele celor două metode anterioare. Sistemul de navigare realizează acelaşi calcul ca şi pentru itinerarul rapid, dar foloseşte şi alte drumuri pentru a economisi carburant.

Preferinţe itinerar

Preferinţele de itinerar sunt restricţii care afectează calculul itinerarului. Puteţi activa sau nu următoarele elemente din meniul „Opţiuni traseu”:

- „Autostrăzi”: include sau exclude autostrăzile de pe traseu;

- „Taxă de drum”: include sau exclude drumurile de pe traseu care percep o taxă periodică valabilă pentru o anumită perioadă de timp;

- „Taxă de acces”: include sau exclude drumurile cu taxă (care utilizează staţii de taxare sau soluţii similare);

- „Bacuri”: include sau exclude feriboturile de pe traseu (inclusiv autotrenurile);

- „Tren bac pentru maşini”: include sau exclude transportul combinat rutier şi feroviar de pe traseu (transport pe cale ferată);

- „Drumuri nepavate”: integrare sau nu a drumurilor nepavate în itinerar;

- Autorizare necesară: includerea sau nu a drumurilor cu acces limitat.

„Reglaje hartă”

Acest meniu permite reglarea următoarelor elemente:

- „Zoom automat”: activează sau dezactivează zoom-ul automat;

- „Vizualizare autostrăzi automată”: activează sau dezactivează afişarea semnelor de pe autostradă;

- „Punct de vedere”: selectaţi punctul de vizualizare preferat pentru navigare („Jos”, „Normal” sau „Ridicat”);

- Culoare hartă: selectaţi modul de afişare a hărţii preferat („Automat”, „Zi” sau „Noapte”);

- Galerie vehicul 3D: modificaţi marcajul pentru poziţia implicită. Derulaţi diferitele marcaje (vehicule 3D) prin apăsarea săgeţilor din stânga şi din dreapta;

Pentru a selecta un marcaj, apăsaţi pe butonul „Înapoi” de sub vehiculul preferat.

- „Puncte de interes”: când această funcţie este activată, harta afişează reprezentări 3D ale atracţiilor turistice, reprezentări artistice 3D sau modele 3D ale atracţiilor renumite sau cunoscute;

- „Clădiri”: când această funcţie este activată, harta afişează modele 3D ale localităţilor/oraşelor, precum şi reprezentări artistice în reprezentări model 3D sau 3D ale tuturor clădirilor din oraş, cu dimensiunile şi poziţiile reale ale acestora pe hartă;

- „Relief”: când această funcţie este activată, harta afişează o reprezentare 3D a împrejurimilor;

- „Marcatori locaţii”: selectaţi locurile sau POI care se vor afişa pe hartă, în timpul navigării. Este de preferat să folosiţi cât mai puţine marcatoare, pentru a nu supraîncărca harta.

Selectaţi Afişare tot/Ascundere tot pentru afişarea sau ascunderea tuturor categoriilor de locuri şi POI:

- apăsaţi pe locaţie sau POI pentru a accesa o listă de subcategorii;

- bifaţi sau debifaţi caseta aferentă unei categorii, pentru afişarea sau ascunderea acesteia.

„Unde mă aflu?”

Această funcţie afişează informaţii detaliate referitoare la poziţia curentă: coordonate şi adresă.

„Informaţii GPS”

Această funcţie vă permite să obţineţi informaţii despre starea semnalului GPS al vehiculului dumneavoastră.

„Anulare traseu”

Apăsaţi pe această comandă pentru a anula itinerarul activ.

Meniu contextual: cu zona selectată

Glisaţi degetul pe ecranul multimedia pentru a vă deplasa pe hartă pentru a accesa alte funcţii ale meniului contextual:

- „Locuri în jurul cursorului”;

- „Adăugare în agendă adrese”;

- „Ştiri”;

- „Afişare poziţie cursor”.

„Locuri în jurul cursorului”

Această funcţie vă permite să găsiţi puncte de interes în jurul poziţiei selectate. Puteţi să căutaţi, filtraţi, sortaţi şi vizualizaţi toate rezultatele găsite de sistemul multimedia pe hartă.

„Adăugare în agendă adrese”

Această funcţie vă permite să memoraţi poziţia selectată în carnetul de adrese.

„Ştiri”

Această funcţie vă permite să găsiţi detalii (adresă, latitudine şi longitudine) despre poziţia selectată.

„Afişare poziţie cursor”

Această funcţie vă permite să reveniţi la poziţia cursorul atunci când navigaţi pe harta de ghidare.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste operaţiuni cu vehiculul oprit.

Navigation (Navigare)