Înapoi la listă

GESTIONARE APLICAŢII

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meniul „Manager de aplicaţii”

Din ecranul de pornire, apăsaţi pe „Meniu”, „Aplicaţii”, apoi pe „Manager de aplicaţii” pentru a accesa ecranul de gestionare a aplicaţiilor dumneavoastră.

Memoria sistemului

Este afişat volumul de memorie utilizată 1 şi rămasă 2.

Informaţii

1: volum de memorie utilizată;

2: volum de memorie rămasă;

3: indicare a faptului că aplicaţia este în curs de executare;

4: spaţiul de stocare a aplicaţiei;

5: denumirea aplicaţiei;

6: pictograma aplicaţiei.

Informaţii referitoare la aplicaţii

Pentru a consulta informaţiile unei aplicaţii, apăsaţi pe aplicaţia dorită din listă.

„Despre”

Apăsaţi pe tasta „Despre” pentru a accesa următoarele informaţii:

- versiunea aplicaţiei;

- data instalării aplicaţiei;

- autorul aplicaţiei;

- descrierea aplicaţiei;

- memoria utilizată de aplicaţie.

„Notă juridică”

Apăsaţi pe fila „Notă juridică” pentru a consulta informaţiile referitoare la autorizări, dacă sunt disponibile.

Note: dacă aplicaţia este în curs de executare, apăsaţi pe „Oprire” pentru a o închide. În funcţie de aplicaţie, comanda „Oprire” poate fi estompată chiar dacă aplicaţia este în curs.

APPS (Aplicaţii)