Înapoi la listă

REGULATOR DE VITEZĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funcţia regulator de viteză controlează motorul şi sistemul de frânare pentru a vă ajuta să menţineţi viteza de rulare pe care aţi ales-o, cunoscută sub numele de viteză de croazieră.

Această viteză de croazieră poate fi reglată în mod continuu de la 30 km/h până la 150 km/h sau, în funcţie de vehicul, până la 160 km/h.

În funcţie de vehicul, simbolul de pe comanda 2 vă informează că vehiculul dvs. este echipat:

- cu regulator de viteză autoadaptiv Stop and Go REGULATOR DE VITEZĂ ADAPTIV STOP AND GO;

- cu „Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Comenzi

1 Contactor de activare/dezactivare a limitatorului de viteză .

2 Contactor de activare/dezactivare a regulatorului de viteză .

3 Buton pop-up (în funcţie de vehicul): adaptaţi valoarea de referinţă a vitezei la limitele de viteză detectate DETECTAREA SEMNELOR DE CIRCULAŢIE.

4 - În sus: activează, creşte viteza de croazieră sau reaminteşte viteza de croazieră memorată (RES/+).

- În jos: activează, reduce viteza de croazieră sau memorează viteza curentă (SET/-).

5 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei de reglare) (0).

În timp ce modul ECO este activat, viteza de croazieră nu poate depăşi viteza actuală a vehiculului RECOMANDĂRI DE CONDUCERE, CONDUCERE ECO.

Sistemul de frânare regenerativă şi padelele nu sunt disponibile atunci când funcţia regulator de viteză sau regulator de viteză autoadaptiv este activată.

În funcţie de vehicul, puteţi asocia funcţia regulator de viteză cu funcţia „Detectare semne de circulaţie” DETECTAREA SEMNELOR DE CIRCULAŢIE apăsând pe butonul 3.

Activare

Acţionaţi butonul 2.

Martorul luminos 6 are culoarea gri.

Pe panoul de bord apare mesajul "Pilot automat OK SET activare", însoţit de liniuţe, pentru a indica faptul că regulatorul de viteză este în funcţiune şi aşteaptă memorarea unei viteze de reglare.

Reglare viteză

La o viteză constantă mai mare de aproximativ 30 km/h, apăsaţi controlul 4 în sus pe (RES/+) sau în jos pe (SET/-): funcţia este activată iar viteza curentă este luată în considerare. Viteza de reglare înlocuieşte liniuţele.

Regulatorul de viteză este confirmat atunci când viteza memorată şi martorul luminos au culoarea verde 6.

Dacă încercaţi să activaţi funcţia la o viteză mai mică de 30 km/h, se va afişa mesajul „Viteză invalidă” iar funcţia va rămâne inactivă.

Conducere

Atunci când se înregistrează o viteză de reglare iar funcţia de reglare a vitezei este activată, puteţi ridica piciorul de pe pedala de acceleraţie.

Reţineţi că trebuie să ţineţi piciorul în apropierea pedalelor, pentru a fi pregătit să interveniţi în caz de urgenţă.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Nu poate înlocui în nicio situaţie responsabilitatea şoferului de a respecta limitele de viteză sau vigilenţa acestuia.

Şoferul trebuie să menţină în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Regulatorul de viteză nu trebuie utilizat atunci când circulaţia este densă, pe drum sinuos sau alunecos (polei, acvaplanare, pietriş) şi atunci când condiţiile meteorologice sunt defavorabile (ceaţă, ploaie, vânt lateral…).

Risc de accident.

Variaţie a vitezei de reglare

Puteţi varia viteza de croazieră apăsând controlul 4:

- în sus pe (RES/+) pentru a creşte viteza;

- în jos (SET/-) pentru a reduce viteza.

Notă: menţinerea apăsată a controlului 4 vă permite să modificaţi viteza prin creşteri succesive.

Depăşire a vitezei reglate

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza de reglare acţionând asupra pedalei de acceleraţie.

În timpul depăşirii, viteza reglată clipeşte pe tabloul de bord.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: după câteva secunde, vehiculul dumneavoastră reia automat viteza de reglare iniţială.

Trebuie să ţineţi picioarele lângă pedale, pentru a fi pregătit să reacţionaţi în caz de urgenţă.

Dacă regulatorul de viteză nu mai este disponibil (după mai multe tentative de activare), contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia este pusă în stare de veghe atunci când acţionaţi asupra:

- contactorul 5 (0);

- pedala de frână;

- treceţi în poziţia neutră.

Valoarea vitezei de reglare este memorată şi afişată cu gri pe tabloul de bord.

Revenire la viteza de reglare

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi, după ce v-aţi asigurat că, condiţiile de circulaţie sunt adaptate (trafic, starea şoselei, condiţii meteorologice…).

Împingeţi controlul 4 în sus pe (RES/+) dacă viteza vehiculului depăşeşte 30 km/h.

Atunci când vedeţi un memento cu viteza memorată, activarea regulatorului de viteză este confirmată prin afişarea cu culoarea verde a vitezei de reglare şi, în funcţie de vehicul, de aprinderea martorului luminos 6.

Notă: dacă viteza înregistrată anterior este mult mai mare decât viteza curentă, vehiculul va accelera puternic până la acest prag.

Atunci când regulatorul de viteză este în stare de veghe, apăsaţi controlul 4 în jos pe (SET/-) pentru a reactiva funcţia regulatorului de viteză fără a ţine cont de viteza memorată - este luată în considerare viteza la care rulează vehiculul.

Oprire funcţie

Funcţia regulatorului de viteză este întreruptă:

- atunci când apăsaţi butonul 2. În acest caz, nu există nicio viteză memorată;

- atunci când apăsaţi butonul 1. În acest caz, este selectat limitatorul de viteză şi nu se memorează nicio valoare pentru viteză.

Martorul luminos 6 dispare de pe tabloul de bord pentru a confirma că funcţia nu mai este activă.

Punerea în stare de veghe sau oprirea funcţiei regulator de viteză nu antrenează diminuarea rapidă a vitezei: trebuie să frânaţi prin apăsare pe pedala de frână.

regulator de viteză