SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dezactivare airbag pasager faţă

Înainte de a instala un scaun pentru copil pe scaunul pasagerului faţă:

- asiguraţi-vă că scaunul pentru copil poate fi instalat pe acest scaun;

- trebuie să dezactivaţi airbag-urile în cazul unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare.

Pentru a dezactiva l’airbag: cu vehiculul staţionat şi contactul decuplat, apăsaţi şi rotiţi comutatorul 1 la poziţia OFF.

Cu contactul pus, este obligatoriu să controlaţi dacă martorul luminos ¹ este aprins pe afişajul 2.

Acest indicator luminos rămâne aprins în permanenţă pentru a vă confirma că puteţi instala un scaun pentru copil.

Airbagul pasagerului din faţă trebuie activat sau dezactivat numai atunci când vehiculul este staţionat, cu contactul întrerupt.

În caz de manipulare cu vehiculul în rulare, martorii luminoşi å şi © se aprind.

Pentru a regăsi starea airbag-ului conform poziţiei zăvorului, întrerupeţi contactul şi apoi repuneţi-l.

PERICOL

Deoarece funcţionarea airbagului pasagerului faţă nu este compatibilă cu poziţia unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare, nu montaţi NICIODATĂ un sistem de fixare copil cu spatele la direcţia de deplasare pe un scaun protejat cu un AIRBAG frontal ACTIVAT. Acesta poate să provoace DECESUL COPILULUI sau RĂNIRI GRAVE.

Marcajele de pe planşa de bord şi etichetele A de pe fiecare parte a parasolarului pasager 3 (după exemplul etichetei de mai sus) vă amintesc aceste instrucţiuni.

PERICOL

Deoarece funcţionarea airbag-ului pasagerului faţă nu este compatibilă cu poziţia unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare, nu montaţi NICIODATĂ un sistem de fixare copil cu spatele la direcţia de deplasare pe un scaun protejat cu un AIRBAG frontal ACTIVAT. Acesta poate să provoace DECESUL COPILULUI sau RĂNIRI GRAVE.

Activare airbag pasager faţă

După ce aţi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faţă, reactivaţi airbag pentru a asigura protecţia pasagerului faţă în caz de şoc.

Pentru a reactiva airbag: cu vehiculul oprit, şi contactul luat, împingeţi şi rotiţi zăvorul 1 pe poziţia ON.

Cu contactul pus, verificaţi obligatoriu dacă martorul luminos ] este stins şi dacă martorul luminos se aprinde pe afişajul 2 timp de aproximativ 1 minut după fiecare pornire.

airbag-ul pasagerului faţă este activat.

Anomalii de funcţionare

În caz de anomalie a sistemului de activare / dezactivare a airbag pasager faţă, instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare pe scaunul faţă este interzisă.

Instalarea oricărui alt pasager nu este recomandată.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

Activarea sau dezactivarea airbagului pasagerului fin faţă trebuie să se facă numai cu vehiculul staţionat şi contactul întrerupt.

În caz de manipulare cu vehiculul în rulare, martorii luminoşi å şi © se aprind.

Pentru a regăsi starea airbag-ului conform poziţiei zăvorului, întrerupeţi contactul şi apoi repuneţi-l.