Înapoi la listă

SCAUN ŞOFER CU COMENZI ELECTRICE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

La vehiculele astfel echipate, contactorul 1 poate fi utilizat pentru a accesa meniul „Scaune” pe ecranul multimedia (consultaţi paginile următoare).

Reglaj spătar

Pentru a înclina spătarul, acţionaţi partea superioară a contactorului 2 spre înainte sau spre înapoi.

Reglaţi scaunul şoferului la nivel lombar

Acţionaţi contactorul 3 spre înainte, înapoi, în sus sau în jos.

Reglare pernă

Pentru a avansa sau a retrage scaunul

Acţionaţi contactorul 4 spre înainte sau spre înapoi.

Pentru a ridica sau a coborî perna

Acţionaţi partea din spate a contactorului 4 în sus sau în jos.

Pentru a înclina perna scaunului

(În funcţie de vehicul)

Deplasaţi partea din faţă a contactorului 4 în sus sau în jos.

Scaune cu încălzire

Cu contactul pus

- Prima apăsare a butonului 5 de pe scaunul dorit activează sistemul de încălzire la putere maximă. Ambii martori luminoşi sunt aprinşi;

- a doua apăsare a butonului schimbă setarea încălzirii la putere scăzută. Doar un martor luminos este aprins;

- a treia apăsare opreşte încălzirea.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinaţi prea mult spătarele scaunelor în spate.

Niciun obiect nu trebuie să se găsească pe planşeu (partea din faţa şoferului): în cazul unei frânări bruşte, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.