CENTURI DE SECURITATE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a asigura securitatea dumneavoastră, purtaţi centura de securitate în momentul oricăror deplasări. În plus, trebuie să vă conformaţi legislaţiei ţării în care vă găsiţi.

Înainte de a porni, procedaţi mai întâi la reglarea poziţiei de conducere, apoi, pentru toţi pasagerii, la ajustarea centurii de securitate pentru a obţine cea mai bună protecţie.

Reglare poziţie de conducere

- Aşezaţi-vă bine pe scaunul dumneavoastră (după ce v-aţi dezbrăcat de palton, bluzon…). Acest lucru este esenţial pentru poziţionarea corectă a spatelui;

- reglaţi avansarea scaunului în funcţie de pedalier. Scaunul dumneavoastră trebuie retras până la distanţa maximă compatibilă cu apăsarea completă a pedalelor. Spătarul trebuie să fie reglat astfel încât braţele să rămână uşor îndoite;

- reglaţi poziţia tetierei dumneavoastră. Pentru un maxim de securitate, distanţa dintre capul dumneavoastră şi tetieră trebuie să fie minimă;

- reglaţi înălţimea pernei. Acest reglaj vă permite să optimizaţi câmpul vizual de conducere;

- reglaţi poziţia volanului.

Ajustare centuri de securitate

Menţineţi-vă rezemat de spătar.

Chinga de torace 1 trebuie să fie apropiată cât mai mult posibil de baza gâtului, însă fără a fi purtată pe acesta.

Chinga de bazin 2 trebuie să fie purtată orizontal peste coapse şi bazin.

Centura trebuie purtată cât mai direct posibil pe corp. Ex. : evitaţi îmbrăcămintea prea groasă, obiectele intercalate...

Pentru buna funcţionare a centurilor spate, asiguraţi-vă de buna blocare a banchetei spate. BANCHETĂ SPATE.

Centurile de securitate incorect ajustate sau răsucite riscă să cauzeze răniri în caz de accident.

Utilizaţi centura de securitate pentru o singură persoană, copil sau adult.

Chiar şi femeile însărcinate trebuie să poarte centura. În acest caz, aveţi grijă ca chinga de bazin să nu exercite o presiune prea mare în partea inferioară a abdomenului fără a crea joc suplimentar.

Blocare

Derulaţi chinga încet şi fără bruscări şi asiguraţi înclichetarea penei 3 în unitatea 5 (verificaţi blocarea trăgând de pana 3).

În caz de blocare a chingii, efectuaţi o largă întoarcere înapoi şi derulaţi din nou.

Dacă centura dumneavoastră este complet blocată, trageţi lent, dar cu putere chinga pentru a o extrage aproximativ 3 cm. Lăsaţio să se rebobineze singură apoi derulaţi din nou.

Dacă problema persistă, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

ß Martor luminos alertă nepurtare centură şofer şi, în funcţie de vehicul, a pasagerului faţă

Apare pe afişajul central la punerea contactului şi dacă centura de securitate a şoferului sau a pasagerului din faţă (atâta timp cât scaunul pasagerului este ocupat) nu este cuplată. În funcție de vehicul, dacă scaunul este ocupat și una dintre aceste centuri de siguranță nu este fixată sau este desfăcută în timp ce vehiculul se deplasează cu o viteză de peste 20 km/h, ß indicatorul luminos de alertă clipește și se aude un bip pentru aproximativ 120 de secunde.

Notă: un obiect pus pe perna pasagerului poate în anumite cazuri să declanşeze martorul luminos de alertă.

Deblocare

Apăsaţi butonul 4, centura este readusă de către rulor. Însoţiţi-o.

Alertă de nepurtare a centurii spate (în funcţie de vehicul)

Graficul 6 este afișat pe tabloul de bord când contactul este pornit. Acesta informează șoferul cu privire la starea de fixare a fiecărei centuri de siguranță din spate de fiecare dată:

- contactul este pus;

- deschidere a unei uşi;

- cuplare sau decuplare a unei centuri din spate.

Semnificaţia simbolului grafic 6:

- martor luminos verde: centura de siguranţă cuplată;

- martor luminos roşu: centură de securitate decuplată.

Când viteza vehiculului este sub aproximativ 20 km/h, graficul 6 apare timp de aproximativ 60 de secunde de fiecare dată când una dintre centurile de siguranță din spate este fixată sau desfăcută.

Dacă una dintre centurile de securitate spate este decuplată în timpul călătoriei, martorul luminos ß clipeşte pe afişajul central şi un semnal sonor este emis timp de 30 de secunde atunci când viteza vehiculului atinge sau depăşeşte aproximativ 20 km/h. În plus, simbolul grafic 6 este afişat timp de cel puţin 60 de secunde, iar indicatorul pentru scaunul în cauză se transformă într-un simbol de culoare roşie.

Asiguraţi-vă întotdeauna că pasagerii din spate au centurile cuplate corespunzător şi că numărul de centuri de securitate cuplate corespunde numărului de scaune spate ocupate.

Reglare pe înălţime centuri faţă

Utilizaţi butonul 7 pentru a regla înălţimea centurii astfel încât chinga de torace să treacă aşa cum s-a indicat anterior. Apăsaţi pe comanda 7 şi ridicaţi sau coborâţi centura de securitate. Odată reglajul efectuat, asiguraţi-vă că blocarea este corespunzătoare.

Centuri spate 8

Blocarea, deblocarea şi ajustarea se efectuează în acelaşi mod ca pentru centurile faţă.

Verificaţi poziţionarea şi funcţionarea corespunzătoare a centurilor de securitate spate după fiecare manipulare a banchetei spate.

Informaţiile următoare se referă la centurile faţă şi spate ale vehiculului.

- Nicio modificare nu trebuie adusă elementelor sistemului de reţinere montate original: centuri şi scaune precum şi fixările lor. Pentru cazuri particulare (ex: instalarea unui scaun pentru copil), consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Nu utilizaţi dispozitive care permit să se introducă joc în chingi (ex.: cleşte de rufe, clips...), deoarece o centură de securitate purtată prea larg riscă să provoace răniri în caz de accident.

- Nu treceţi niciodată chinga de torace pe sub braţ, sau pe la spate.

- Nu utilizaţi aceeaşi centură pentru mai mult de o persoană şi nu ataşaţi niciodată un bebeluş sau un copil pe genunchi folosind centura dumneavoastră.

- Centura nu trebuie să fie răsucită.

- În urma unui accident, verificaţi şi dacă este necesar înlocuiţi centurile. De asemenea, înlocuiţi centura dumneavoastră dacă aceasta prezintă o degradare.

- În momentul poziţionării banchetei spate, aveţi grijă să poziţionaţi corect centurile de siguranţă şi închizătoarele acestora, astfel încât să poată fi utilizate corespunzător.

- Introduceţi pana centurii în unitatea potrivită.

- Aveţi grijă să nu intercalaţi vreun obiect în zona unităţii de blocare a centurii care ar putea împiedica buna sa funcţionare.

- Verificaţi poziţionarea corectă a unităţii de blocare (aceasta nu trebuie să fie acoperită, strivită, presată... de persoane sau obiecte).