Înapoi la listă

FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funcţionare asistată

Strângere frână de parcare asistată

Cu vehiculul staţionat, frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului:

- prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact 2 la poziţia „ON" 2;

sau

- atunci când centura de securitate a şoferului este deschisă;

sau

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

sau

- pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, atunci când este cuplată poziţia P;

În toate celelalte cazuri, de exemplu la oprirea bruscă a motorului sau dacă acesta intră în starea de veghe din cauza funcţiei Stop and Start FUNCŢIA STOP AND START, frâna de parcare asistată nu este aplicată în mod automat.

Modul manual trebuie atunci să fie utilizat.

Pentru anumite ţări, funcţia strângere a frânei de parcare nu este activată. Consultaţi paragraful „Funcţionare manuală”.

Strângerea frânei de parcare asistată este confirmată prin apariţia mesajului „Frână de parcare activată” şi aprinderea martorului luminos } pe tabloul de bord şi prin aprinderea martorului luminos 4 pe contactorul 3.

În urma opririi motorului, martorul luminos 4 se stinge câteva minute după strângerea frânei de parcare asistate şi martorul luminos } se stinge la blocarea vehiculului.

Funcţionare asistată (continuare)

Notă: în anumite situaţii (defecţiune la frâna de parcare asistată, eliberare manuală a frânei de parcare etc.) este emis un semnal sonor şi mesajul „Acţioneazăfrâna de parcare” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza în legătură cu eliberarea frânei de parcare asistată.

- motor pornit: la deschiderea uşii şoferului ;

- motor oprit (în caz de oprire bruscă a motorului de exemplu): la deschiderea unei uşi faţă.

În acest caz, trageţi apoi eliberaţi contactorul 3 pentru a strânge frâna de parcare asistată.

Frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului. Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Martorul luminos 4 al contactorului 3 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind pentru a indica aplicarea frânei de mână, dar se sting după blocarea uşilor. În funcţie de vehicul, în partea superioară a parbrizului este amplasat un autocolant pentru a vă aminti acest lucru.

Eliberare asistată a frânei de parcare

Frâna de parcare este eliberată:

- după ce vehiculul începe să accelereze;

sau

- la comutarea din poziţia P, la vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată.

Funcţionare manuală

Puteţi cupla manual frâna de parcare asistată.

Aplicarea manuală a frânei de parcare asistată

Trageţi contactorul 3: martorul luminos 4 de pe contactor şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprins.

Frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului. Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Martorul luminos 4 al contactorului 3 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind pentru a indica aplicarea frânei de mână, dar se sting după blocarea uşilor. În funcţie de vehicul, în partea superioară a parbrizului este amplasat un autocolant pentru a vă aminti acest lucru.

Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată

Apăsaţi contactorul 1 fără a apăsa pedalele sau roti cheia 2 în poziţia ON 2 pentru a pune contactul. Apăsaţi pedala de frână, apoi apăsaţi contactorul 3: martorul luminos 4 de pe contactor şi martorul luminos } afişat pe tabloul de bord se sting.

Oprire punctuală

Pentru a strânge manual frâna de parcare asistată (oprire la lumina roşie a semaforului, oprire cu motorul pornit etc.): trageţi şi eliberaţi contactorul 3.

Slăbirea este automată din momentul repornirii vehiculului.

Cazuri particulare

Pentru a staţiona pe plan înclinat sau cu o remorcă de exemplu, trageţi de contactorul 3 timp de câteva secunde pentru a obţine frânarea maximă.

Pentru a staţiona cu frâna de parcare asistată slăbită (risc de îngheţ de exemplu):

- cuplaţi orice raport sau poziţia P: roţile motoare vor fi blocate mecanic de către arborele de transmisie;

- opriţi motorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact 2;

- decuplaţi centura de securitate a şoferului;

- deschideţi uşa şoferului;

- eliberaţi manual frâna de parcare asistată (consultaţi informaţiile din paragraful anterior „Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată”).

Dacă centura de securitate a şoferului este deschisă înainte de oprirea completă a vehiculului, asiguraţi-vă că frâna de parcare a fost aplicată corespunzător: acest lucru este confirmat de aprinderea martorului luminos } de pe tabloul de bord.

Risc de pierdere a imobilizării.

Dacă apare mesajul „Avarie electrică PERICOL” sau „Control baterie”, activaţi manual frâna de parcare asistată, trăgând contactorul 2 (sau treceţi levierul de viteze în poziţia P pentru cutiile de viteze automate) înainte de a opri motorul.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Nu părăsiţi niciodată vehiculul fără a deplasa maneta de selectare în poziţia P şi fără a opri motorul. Aceasta, deoarece, când vehiculul este staţionat, cu motorul pornit şi o viteză cuplată, vehiculul se poate pune în mişcare.

Risc de accident.

Versiuni cu cutie de viteze automată

Cu uşa şofer deschisă sau închisă necorespunzător şi cu motorul pornit, din motive de securitate, slăbirea automată este dezactivată (aceasta pentru a evita ca vehiculul să ruleze singur, fără şofer). Mesajul „Eliberaţi manual frâna de parcare” apare pe tabloul de bord atunci când şoferul apasă pe pedala de acceleraţie.

Absenţa de retur vizual sau sonor indică o defecţiune a tabloului de bord. Aceasta că impune o oprire imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Asiguraţi-vă de imobilizarea corespunzătoare a vehiculului şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Anomalii de funcţionare

- În caz de anomalie, martorul luminos © se aprinde pe tabloul de bord însoţit de mesajul „Verifică frâna de parcare” şi în unele cazuri de martorul luminos }.

Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

- În caz de defecţiune a frânei de parcare asistate, martorul luminos ® se aprinde însoţit de mesajul „Avarie sistem de frânare”, de un semnal sonor şi în unele cazuri de martorul luminos }.

Aceasta impune o oprire imediată şi compatibilă cu circulaţia.

Este atunci obligatoriu să imobilizaţi vehiculul cuplând prima viteză (cutii de viteze mecanice) sau poziţia P (cutii de viteze automate). Dacă panta o justifică, puneţi cale vehiculului.