Înapoi la listă

LIMITATOR DE VITEZĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Limitatorul de viteză este o funcţie care vă ajută să nu depăşiţi o viteză de rulare pe care o veţi fi ales, numită viteză limitată.

În funcţie de vehicul, limitatorul de viteză este legat de funcţia „Control viteză la coborâre” care utilizează sistemul de frânare pentru optimizarea limitării vitezei în pantă.

Prezenţa funcţiei „Control viteză la coborâre” este identificată de prezenţa butonului 6.

Comenzi

1 Limitator de viteză pornit/oprit.

2 Regulator de viteză pornit/oprit.

3 Comutaţi pentru a activa şi a reduce limita de viteză (SET/-).

4 Comutaţi pentru a activa şi a mări limita de viteză sau pentru a regla limita de viteză memorată (RES/+).

5 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei limitate) (0).

Puteţi lega limitatorul de viteză cu funcţia „Detectare semne de circulaţie”. DETECTAREA SEMNELOR DE CIRCULAŢIE.

Conducere

dacă a fost setată o limită de viteză dar aceasta nu a fost încă atinsă, conducerea este similară celei a unui vehicul neechipat cu limitator de viteză.

De îndată ce atingeţi viteza înregistrată, orice acţiune asupra pedalei de acceleraţie nu va permite depăşirea vitezei programate decât în caz de necesitate (consultaţi paragraful „Depăşire viteză limitată”).

Activare

Acţionaţi butonul 1. Martorul luminos 7 are culoarea gri. Pe panoul de bord apare mesajul „Limitator viteză ON”, însoţit de liniuţe pentru a indica faptul că funcţia limitator de viteză este activată, în aşteptarea înregistrării unei viteze de limitare.

Pentru a înregistra viteza curentă, apăsaţi butonul 4 (RES/+) sau 3 (SET/-): valoarea limitei de viteză înlocuieşte liniuţele şi, în funcţie de vehicul, martorul luminos 7 devine alb.

Viteza minimă înregistrată va fi de 30 km/h.

Variaţie a vitezei limitate

Puteţi varia viteza limitată acţionând (prin apăsări succesive sau prin apăsare continuă) pe:

- butonul 4 (RES/+) pentru a mări viteza;

- butonul 3 (SET/-) pentru a micşora viteza.

Depăşire viteză limitată

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza limitată, pentru aceasta: apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (dincolo de „punctul dur”).

În timpul depăşirii, limita de viteză luminează roşu intermitent pe tabloul de bord. Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: funcţia limitatorului de viteză va reveni de îndată ce atingeţi o viteză mai mică decât viteza memorată.

Imposibilitate pentru funcţie de a menţine viteza limitată

În cazul coborârii unei pante abrupte, este posibil ca sistemul să nu poată menţine viteza limitată: limita de viteză memorată clipeşte cu roşu pe tabloul de bord şi un semnal sonor este declanşat periodic, pentru a vă informa în legătură cu această situaţie.

Dacă limitatorul de viteză nu este disponibil (după mai multe tentative de activare), contactaţi un reprezentant aprobat.

Regulator/limitator de viteză cu Control viteză la coborâre:

funcţia poate acţiona asupra sistemului de frânare.

Regulator/limitator de viteză fără Control viteză la coborâre:

Funcţia nu interacţionează niciodată cu sistemul de frânare.

Reţineţi că trebuie să ţineţi întotdeauna picioarele în apropierea pedalelor pentru a putea interveni în caz de urgenţă.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia limitator de viteză este suspendată atunci când apăsaţi contactorul 5 (0). Valoarea vitezei limită este memorată şi afişată cu gri pe tabloul de bord.

Revenire la viteza limitată

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi prin apăsarea butonului 4.

Oprire funcţie

Funcţia limitatorului de viteză este întreruptă:

- atunci când apăsaţi butonul 1. În acest caz, viteza nu mai este memorată;

- atunci când apăsaţi butonul 2. În acest caz, este selectat regulatorul de viteză şi nu se memorează nicio valoare pentru viteză.

Martorul luminos 7 dispare de pe tabloul de bord pentru a confirma că funcţia nu mai este activă.

Atunci când limitatorul este comutat în starea de veghe, o apăsare pe butonul 3 reactivează funcţia fără a ţine cont de viteza memorată: viteza la care rulează vehiculul este cea care este luată în calcul.