Înapoi la listă

PANĂ DE PNEU, ROATĂ DE REZERVĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În caz de pană de pneu

În funcţie de vehicul, dispuneţi de un kit de umflare a pneurilor sau de o roată de rezervă (consultaţi paginile următoare).

Particularitate

Funcţia de supraveghere presiune pneuri nu controlează roata de rezervă (roata înlocuită de roata de rezervă dispare de pe afişajul tabloului de bord) AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI.

În caz de staţionare pe partea joasă a şoselei, trebuie să-i avertizaţi pe ceilalţi participanţi la trafic de prezenţa vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislaţia locală a ţării în care vă găsiţi.

Dacă roata de rezervă a fost păstrată timp de mai mulţi ani, verificaţi-o la atelierul dumneavoastră pentru a vedea dacă mai corespunde şi dacă poate fi utilizată fără riscuri.

Vehicule echipate cu o roată de rezervă de mărime mai mică faţă de celelalte patru roţi:

- Nu montaţi niciodată mai mult de o roată de rezervă pe acelaşi vehicul.

- Roata în pană fiind mai lată decât roata de rezervă, înălţimea gărzii la sol a vehiculului este redusă.

- Înlocuiţi cât mai curând roata de rezervă cu o roată de aceeaşi dimensiune cu cea originală.

- În timpul utilizării, care trebuie să fie temporară, viteza de rulare nu trebuie să depăşească viteza indicată pe eticheta situată pe roată.

- Montarea acestei roţi poate modifica comportamentul obişnuit al vehiculului dumneavoastră. Evitaţi accelerările sau decelerările brutale şi reduceţi viteza în viraj.

- Dacă trebuie să utilizaţi lanţuri de zăpadă, montaţi roata de rezervă pe osia spate şi verificaţi presiunile de umflare.

Roată de rezervă 3

Aceasta este situată în portbagaj.

Vehicul neechipat cu un subwoofer

Pentru a avea acces la ea:

- deschideţi portbagajul;

- ridicaţi covorul portbagajului 1 cu ajutorul langhetei 2 (sau mânerul, în funcţie de vehicul);

- deşurubaţi elementul de fixare central 6 situat sub cric 4;

- scoateţi trusa de scule 5;

- scoateţi roata de rezervă.

Vehicul echipat cu un subwoofer

Pentru a avea acces la ea:

- deschideţi portbagajul;

- ridicaţi covorul portbagajului 1 cu ajutorul langhetei 2 (sau mânerul, în funcţie de vehicul);

- deşurubaţi elementul de fixare central 6 situat sub cric 4;

- scoateţi trusa de scule 5;

- deconectaţi cablul de alimentare al subwooferului 7;

- scoateţi subwooferul;

- scoateţi roata de rezervă.

Scoateţi subwooferul 7, remontaţi-l şi rebranşaţi-l în aceeaşi poziţie. Manevraţi-l cu grijă. În caz contrar, acest lucru ar putea afecta funcţionarea corespunzătoare a chesonului de joase.

Nu se recomandă înlocuirea şi reconectarea chesonului de joase în cazul unei pene de pneu: acest lucru poate deteriora chesonul de joase.

Roată de rezervă11

Ea este situată sub vehicul.

Pentru a avea acces la ea:

- în portbagaj, ridicaţi capacul 9 de pe covorul portbagajului;

- demontaţi obturatorul;

- utilizaţi exclusiv cheia de roată 8 (utilizarea unui dispozitiv diferit poate deteriora mecanismul) pentru a desface complet piuliţa în sens invers acelor de ceasornic (mişcare A), iar roata va coborî pe sol;

- sub vehicul, ridicaţi apoi împingeţi (mişcare B) mânerul 10 pentru a coborî panerul pe sol;

- trageţi roata 11 spre dumneavoastră, un ghid din plastic situat sub roată facilitează deplasarea acesteia;

- scoateţi ghidul din plastic de sub roată înainte de montarea pe vehicul.

Pentru a remonta panerul:

- utilizaţi cheia de roată 8 pentru a strânge complet piuliţa în sensul acelor de ceasornic (mişcare A inversă);

- asiguraţi blocarea corespunzătoare a panerului în poziţie;

- remontaţi obturatorul, apoi capacul 9.

Notă: pentru versiunea cu 4 uşi a vehiculului, depozitaţi roata cu pană în portbagaj.

Nu atingeţi sistemul de eşapament.

Pericol de arsuri.

Asiguraţi-vă că panerul roţii este blocat întotdeauna, cu sau fără roata de rezervă în interior.

Risc de accident.

Atunci când roata de rezervă se găseşte sub vehicul, este obligatorie scoaterea roţii de rezervă înainte de ridicarea vehiculului.

Risc de rănire.