Înapoi la listă

CLIMATIZARE COMANDATĂ AUTOMAT: Comanda C

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comandă C

5 şi 11 reglarea indicatorului de temperatură stânga şi dreapta.

6 Dezgheţare/dezaburire lunetă spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

7 Repartizare aer în habitaclu.

8 Funcţia „Recirculare automată”.

9 Reciclare aer.

10 Funcţie „vedere clară”.

Vitezele de ventilare12 şi 18.

13 SYNC Funcția „Sincronizare”.

Modurile automate 14, 15 şi 16.

17 Aer condiţionat.

Semnalizatoare luminoase

Indicatoarele următoare sunt afişate pe ecranul 3:

1 Modul activ, viteza de ventilare şi repartizarea aerului în habitaclu (afişaj temporar după apăsarea comenzilor asociate).

2 Temperatura exterioară a aerului.

4 Temperatura aerului, stânga şi dreapta.

Mod automat

Climatizarea comandată automat este un sistem ce garantează (cu excepţia cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

Acest mod este compus din trei programe la alegere:

AUTO: permite optimizarea atingerii nivelului de confort ales, în funcţie de condiţiile exterioare. Apăsaţi pe butonul 15.

SOFT: atinge nivelul de confort dorit mai uşor şi silenţios. Apăsaţi pe butonul 14.

FAST: creşte fluxul de aer în habitaclu. Acest mod este recomandat în special pentru optimizarea confortului pe locurile spate. Apăsaţi pe butonul 16.

Anumite butoane prezintă un martor luminos care indică starea lor de funcţionare.

Modificare a vitezei de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Veți putea totuși să reglați viteza ventilatorului apăsând butoanele 12 sau 18.

Reglare temperatură

Există 2 tipuri de reglaje:

- reglarea independentă a habitaclului;

- ajustare în modul SYNC pentru a sincroniza setările pasagerului și șoferului.

Reglarea habitaclului

Acţionaţi asupra comenzii 11.

SYNC Funcţie

Apăsaţi butonul 13 pentru activare. Martorul luminos al butonului 13 se aprinde.

Pentru a dezactiva funcția, apăsați butonul 13 din nou sau folosiți controlul 5 și reglați partea dreaptă separat de partea stângă.

Martorul luminos al butonului 13 se stinge.

Notă: configurația aerului condiționat depinde de modul selectat în meniul Multi-Sense MULTI-SENSE.

Pentru a dezactiva funcția, apăsați butonul 13 din nou sau folosiți controlul 5 și reglați partea dreaptă separat de partea stângă.

Notă: configurația aerului condiționat depinde de modul selectat în meniul Multi-Sense MULTI-SENSE.

Valorile temperaturii afişate traduc un nivel de confort.

În momentul pornirii vehiculului, creşterea sau diminuarea valorii afişate nu permite în nici un caz atingerea mai rapidă a nivelului de confort. Sistemul optimizează întotdeauna scăderea sau creşterea temperaturii (ventilarea nu porneşte instantaneu în viteză maximă: ea creşte progresiv) aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

În general, exceptând un impediment particular, aeratoarele de pe planşa de bord trebuie să rămână constant deschise.

Funcţie „vedere clară”

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi a lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei şi, în funcţie de vehicul, a dezgheţării electrice a parbrizului.

Apăsaţi pe tasta 10, martorul luminos integrat se aprinde.

Apăsaţi pe tasta 6 pentru a opri funcţionarea lunetei spate cu dezgheţare, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a schimba viteza ventilatorului: apăsați butoanele 12 sau 18.

Pentru a ieşi din această funcţie, puteţi apăsa fie:

- din nou pe butonul 10;

- unul dintre butoanele 1415 sau 16.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Apăsaţi pe butonul 17 pentru:

- activarea aerului condiţionat (martorul luminos din zona 1 se aprinde).

- dezactivarea aerului condiţionat (martorul luminos din zona 1 se stinge).

Oprire instalaţie

Pentru a opri sistemul, apăsaţi pe butonul 12 în mod repetat până la apariţia mesajului OFF în zona 1.

Este de preferat să folosiţi unul din programele automate AUTO, SOFT sau FAST.

În modul automat (martor luminos aprins pe butonul 1415 sau 16), toate funcţiile climatizării sunt controlate de sistem.

Puteţi să modificaţi în continuare alegerea sistemului; în acest caz, martorul luminos de pe butonul 1415 sau 16 se stinge.

Pentru a reveni în modul automat, apăsaţi pe unul din programele AUTO 15, SOFT 14 sau FAST 16.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi pe tasta 6, martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite o dezaburire rapidă a lunetei spate şi a retrovizoarelor cu dezgheţare (pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 6. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Apăsaţi pe butoanele 7 pentru a selecta repartizarea dorită (un martor luminos se afişează în zona 1):

W Fluxul de aer este dirijat în principal spre orificiile de dezaburire a parbrizului şi a geamurilor laterale.

Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Reciclare aer

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi să o activaţi manual.

Remarcă:

- în timpul recirculării, aerul este preluat din habitaclu şi recirculat, neexistând aer preluat de la exteriorul vehiculului;

- recircularea aerului permite izolarea faţă de atmosfera exterioară (atunci când se rulează în zone poluate etc.) şi scăderea mai rapidă a temperaturii din habitaclu.

Utilizare automată

Apăsaţi pe butonul 8 (un martor luminos se aprinde în zona 1).

Utilizarea manuală

Apăsaţi pe butonul 9 pentru a forţa recircularea aerului.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Vă recomandăm să reveniţi la modul automat de îndată ce recircularea aerului nu mai este necesară, apăsând din nou pe butonul 8 sau pe butonul 9.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe butonul 8 sau pe butonul 9.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.