Înapoi la listă

CLIMATIZARE COMANDATĂ AUTOMAT: Comanda A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzile A

Pentru a accesa setările controlului automat al climatizării de pe ecranul multimedia 1, consultaţi instrucţiunile multimedia.

Prezenţa comenzilor descrise în continuare depinde de modelul vehiculului.

2 Reglarea temperaturii programate pentru stânga și dreapta.

3 Reciclare aer.

4 Reduce viteză de ventilare până la oprirea sistemului.

5 Creşte turaţia ventilatorului.

Modurile automate 61415 şi 16

7 Comandă rapidă către pagina de climatizare.

8 SYNC Funcția „Sincronizare”.

9 Dezgheţare/dezaburire a lunetei spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor

10 Funcţia „Vedere clară”.

11 Aer condiţionat.

12 Mod climatizare adiţională OFF

13 Afișarea vitezei ventilatorului.

17,18 şi 19 Repartizare aer în habitaclu.

20 Mod climatizare adiţională Auto

21 Mod manual climatizare suplimentară

Anumite butoane prezintă un martor luminos care indică starea lor de funcţionare.

Modificare a vitezei de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Puteți regla în continuare viteza ventilatorului apăsând contactorul 4 sau 5.

Notă: configurația aerului condiționat depinde de modul selectat în meniul MULTI-SENSE MULTI-SENSE.

Reglare temperatură

Există 2 tipuri de reglaje:

- reglarea independentă a habitaclului;

- ajustare în modul SYNC pentru a sincroniza partea pasagerului și partea șoferului.

SYNC Funcţie

Apăsaţi butonul 8 pentru a permite setarea uniformă a habitaclului. Lumina butonului 8 se va aprinde. Apoi, utilizaţi comanda 11.

Pentru a dezactiva funcția, apăsați butonul 8 din nou sau folosiți controlul 2 și reglați partea dreaptă separat de partea stângă.

Martorul luminos al butonului 2 se stinge.

Notă: configurația aerului condiționat depinde de modul selectat în meniul Multi-Sense MULTI-SENSE.

Valorile temperaturii afişate traduc un nivel de confort.

În momentul pornirii vehiculului, creşterea sau diminuarea valorii afişate nu permite în nici un caz atingerea mai rapidă a nivelului de confort. Sistemul optimizează întotdeauna scăderea sau creşterea temperaturii (ventilarea nu porneşte instantaneu în viteză maximă: ea creşte progresiv) aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

În general, exceptând un impediment particular, aeratoarele de pe planşa de bord trebuie să rămână constant deschise.

Funcţie „vedere clară”

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi a lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei şi, în funcţie de vehicul, a dezgheţării electrice a parbrizului.

Acţionaţi butonul 10. Martorul luminos integrat se aprinde.

Apăsaţi butonul 9 pentru a dezactiva funcția lunetei încălzite. Indicatorul integrat se stinge.

Pentru a schimba viteza ventilatorului: apăsați butonul 4 sau 5.

Pentru a părăsi această funcţie,

apăsați:

- contactorul 6;

- contactorul 10 din nou;

- pe butonul 1415 sau 16.

Mod automat

Climatizarea comandată automat este un sistem ce garantează (cu excepţia cazurilor de utilizare extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui bun nivel de vizibilitate optimizând consumul. Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

Acest mod este compus din trei programe la alegere:

NORMAL: permite optimizarea atingerii nivelului de confort ales, în funcţie de condiţiile exterioare. Apăsaţi contactorul 6 sau butonul 15.

SOFT: atinge nivelul de confort dorit mai uşor şi silenţios. Apăsaţi butonul 14.

FAST: creşte fluxul de aer în habitaclu. Acest mod este recomandat în special pentru optimizarea confortului pe locurile spate. Apăsaţi butonul 16.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Apăsaţi pe butonul 11 pentru:

- activați aerul condiționat manual (indicatorul luminos din controlul 11 se aprinde);

- dezactivați aerul condiționat manual (indicatorul luminos din controlul 11 se stinge);

Oprire instalaţie

Apăsați contactorul 4 în mod repetat pentru a opri sistemul.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Acţionaţi butonul 9. Martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite dezaburirea sau dezgheţarea rapidă a lunetei spate şi dezgheţarea retrovizoarelor (pe vehiculele astfel echipate).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou contactorul 9. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Este de preferat să folosiţi unul din programele automate NORMAL, SOFT sau FAST.

În modul automat (martorul luminos al contactorului 6 este aprins), toate funcţiile climatizării sunt controlate de către sistem.

Puteți schimba în continuare selecţia sistemului; în acest caz, indicatorul luminos al contactorului 6 se stinge.

Pentru a reveni în modul automat, apăsaţi pe unul dintre programele (NORMAL 15, SOFT 14 sau FAST 16) sau comutaţi 6.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Apăsați butoanele 1718 și 19 pentru a selecta modul de distribuție dorit (este afișat fluxul de aer selectat).

17 Fluxul de aer este dirijat în principal spre orificiile de dezaburire ale parbrizului şi ale geamurilor laterale.

18 Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

19 Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Reciclare aer

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi să o activaţi manual.

Notă:

- în timpul recirculării, aerul este preluat din habitaclu şi recirculat, neexistând aer preluat de la exteriorul vehiculului;

- recircularea aerului permite izolarea faţă de atmosfera exterioară (atunci când se rulează în zone poluate etc.) şi scăderea mai rapidă a temperaturii din habitaclu.

Utilizarea manuală

Acţionaţi contactorul 3. Un martor luminos integrat în contactor 3 se aprinde.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Este deci recomandat să treceţi în mod automat apăsând din nou pe contactorul 3 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou contactorul 3.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.