Înapoi la listă

BLOCARE AUTOMATĂ A DESCHIDERILOR MOBILE ÎN RULAJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Principiu de funcţionare

După pornirea vehiculului, sistemul blochează automat deschiderile mobile de îndată ce atingeţi aproximativ 10 km/h.

Deblocarea se face:

- apăsând pe contactorul 2 de deblocare a uşilor centrale.

- la oprire, deschizând din interior o uşă din faţă.

Notă: dacă există deschidere/închidere a unei uşi, aceasta se blochează din nou automat atunci când vehiculul atinge aproximativ 10 km/h.

Activare/Dezactivare funcţie

Pentru activare: cu vehiculul oprit şi motorul pornit, apăsaţi pe contactorul 2 până auziţi un semnal sonor.

Pentru dezactivare: cu vehiculul oprit şi motorul pornit, apăsaţi pe contactorul 2 până auziţi două semnale sonore.

De asemenea, puteţi activa/dezactiva funcţia din meniul 1 al ecranului multimedia MENIU DE PERSONALIZARE A REGLAJELOR VEHICULULUI.

Anomalie de funcţionare

În caz de anomalie de funcţionare (nu are loc blocarea automată, martorul luminos încorporat în contactorul 2 nu se aprinde atunci când se încearcă blocarea uşilor şi a portbagajului etc.), asiguraţi-vă că blocarea nu a fost dezactivată din greşeală şi asiguraţi-vă că uşile şi portbagajul sunt corect închise. Dacă sunt bine închise şi problema persistă, adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Responsabilitate şofer

Dacă decideţi să rulaţi cu uşile blocate, trebuie să ştiţi că acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenţă.