Înapoi la listă

AERATOARE: ieşiri de aer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Locuri faţă

Orientare

Direcţie stânga/dreapta

Deplasaţi cursorul 8.

Direcţie în sus/jos

Deplasaţi cursorul 8.

Debit

Rotiţi moleta 9:

la : deschidere maximă;

la : închidere.

Nu utilizaţi împotriva mirosurilor neplăcute din vehiculul dumneavoastră decât sisteme concepute în acest scop. Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Locuri spate

Direcţie stânga/dreapta

Deplasaţi cursorul 11.

Direcţie în sus/jos

Deplasaţi cursorul 11.

Debit

Rotiţi moleta 10:

în sus: deschidere maximă;

în jos: închidere.

Nu introduceţi nimic în circuitul de ventilare al vehiculului (de exemplu în caz de miros neplăcut…).

Risc de degradare sau de incendiu.