Înapoi la listă

FUNCŢIA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acest sistem permite diminuarea consumului de carburant şi a emisiei de gaze cu efect de seră.

La pornirea vehiculului, sistemul se activează automat.

În mers, sistemul opreşte motorul (punere în starea de veghe) în cazul opririi vehiculului (ambuteiaj, oprire la semafor...).

Condiţii de punere în stare de veghe

Vehiculul a rulat de la ultima sa oprire.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată:

- cutia de viteze este în poziţia D, sau N;

şi

- pedala de frână este apăsată (suficient de puternic);

şi

- pedala de acceleraţie nu este apăsată;

şi

- viteza este zero timp de aproximativ 1 secundă.

Motorul rămâne în stare de veghe în cazul în care se cuplează poziţia N, cu frâna de parcare aplicată şi pedala de frână eliberată.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze manuală:

- Cutia de viteze este în poziţie neutră (punct mort);

şi

- pedala de ambreiaj este eliberată.

Dacă martorul luminos clipeşte, acesta vă indică faptul că pedala de ambreiaj nu a fost eliberată.

şi

- viteza vehiculului este mai mică de aproximativ 3 km/h.

Motorul porneşte din nou dacă apăsaţi pedala de ambreiaj şi treceţi într-o viteză.

Pentru toate vehiculele:

martorul luminos rămâne aprins pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la punerea în stare de veghe a motorului.

Echipamentele vehiculului rămân în funcţiune pe parcursul duratei opririi motorului.

În caz de oprire bruscă a motorului, dacă sistemul este în funcţiune, apăsarea până la capăt a pedalei de ambreiaj reporneşte motorul.

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie să fie oprit (şi nu trecut în stare de veghe): contactul trebuie să fie întrerupt OPRIRE, PORNIRE MOTOR, REZERVOR DE CARBURANT.

Risc de incendiu.

Dacă părăsiţi vehiculul, un semnal sonor vă avertizează că motorul este în stare de veghe şi nu este oprit.

Nu lăsaţi vehiculul să ruleze dacă motorul se află în stare de veghe (martorul luminos este aprins pe tabloul de bord).

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul TREBUIE să fie oprit (nu trecut în stare de veghe).OPRIRE, PORNIRE MOTOR.

Împiedicarea punerii în stare de veghe a motorului

În anumite situaţii, cum ar fi intrarea într-o intersecţie, dacă sistemul este activat, puteţi să menţineţi motorul pornit pentru o pornire rapidă.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată:

Menţineţi vehiculul staţionat apăsând uşor pedala de frână.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze manuală:

Menţineţi pedala de ambreiaj apăsată.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze mecanică

Repornirea poate fi întreruptă dacă pedala de ambreiaj este eliberată prea rapid în timp ce un raport este cuplat.

Ieşirea din starea de veghe a motorului

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată:

- pedala de frână este eliberată, poziţia D sau M este cuplată;

sau

- pedala de frână este eliberată în poziţia de raport N cu frâna de mână decuplată;

sau

- pedala de frână este apăsată din nou, cu poziţia N cuplată şi cu frâna de mână aplicată;

sau

- vehiculul este în poziţia de raport R;

sau

- pedala de acceleraţie nu este apăsată.

Pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze manuală:

- cutia de viteze este în poziţie neutră şi pedala de ambreiaj este apăsată uşor;

sau

- viteza cuplată şi pedala de ambreiaj apăsată complet.

Condiţii de ne-punere în stare de veghe a motorului

Anumite condiţii nu permit sistemului punerea în stare de veghe a motorului, în special:

- este angajată poziţia marşarier;

- nu este blocată capota motorului;

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- diferenţa dintre temperatura interioară a vehiculului şi de cea stabilită a climatizării automate este extrem de importantă;

- asistenţa la parcare este în curs de funcţionare;

- altitudinea este prea mare;

- panta este prea abruptă pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze secvenţială;

- funcţia „Vedere clară” este activată CLIMATIZARE AUTOMATĂ;

- temperatura lichidului de răcire motor este insuficientă;

- curăţarea automată a filtrului de particule este în curs;

- funcţia „Ralanti accelerat” este activată RALANTI ACCELERAT;

-...

Martorul luminos apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la indisponibilitatea punerii în stare de veghe a motorului.

Particularitate de repornire automată a motorului

În anumite condiţii, motorul poate reporni fără intervenţie pentru a garanta securitatea şi confortul dumneavoastră.

Acest lucru se poate întâmpla în special atunci când:

- temperatura exterioară este prea mică sau prea mare;

- funcţia „Vedere clară” este activată CLIMATIZARE AUTOMATĂ;

- bateria nu este suficient de încărcată;

- viteza vehiculului este mai mare de 7 km/h (la coborâre...);

- apăsarea repetată a pedalei de frână sau necesitatea sistemului de frânare;

-...

Particularitate: în funcţie de vehicul, pentru unele dintre aceste condiţii, repornirea automată a motorului este împiedicată dacă o uşă este deschisă.

Dezactivaţi funcţia Stop and Start pentru orice intervenţie în compartimentul motorului.

Dezactivare, activare funcţie

Apăsaţi pe contactorul 1 pentru a dezactiva funcţia. Martorul luminos al contactorului 2 se aprinde.

O nouă apăsare reactivează sistemul. Martorul luminos 2 integrat în contactorul 1 se stinge.

Sistemul se reactivează automat la fiecare pornire a vehiculului cu ajutorul butonului de pornire. OPRIRE, PORNIRE MOTOR.

Anomalii de funcţionare

Dacă martorul luminos 2 se aprinde fără apăsare pe contactorul 1, sistemul este dezactivat.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Înainte de a părăsi vehiculul, motorul trebuie să fie oprit (nu trecut în stare de veghe) OPRIRE, PORNIRE MOTOR.