CHEIE DIGITALĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de ţară şi abonament, puteţi instala pe smartphone o cheie digitală pentru vehiculul dvs.

Cheia digitală conţine drepturile necesare pentru a bloca/debloca şi porni vehiculul folosind un smartphone.

În acest mod, smartphone-ul vă înlocuieşte cartela.

Generalităţi

Instalarea, administrarea şi transmiterea cheilor digitale se realizează prin intermediul aplicaţiei producătorului.

După ce aplicaţia producătorului este instalată pe smartphone şi abonamentul este activat, cheia digitală trebuie activată din aplicaţia producătorului.

Condiţii de funcţionare

Activaţi Bluetooth® pe smartphone, apoi deschideţi aplicaţia producătorului pentru a accesa diferitele funcţii ale cheii digitale (consultaţi paginile următoare).

Notă: pentru a utiliza o cheie digitală, smartphone-ul trebuie să fie încărcat suficient. În cazul unui nivel scăzut de încărcare, pe tabloul de bord apare mesajul „Nivel redus baterie smartphone”.

Împrumutarea unei chei digitale

Din aplicaţia producătorului, accesaţi meniul „Share Virtual Key „ şi completaţi informaţiile pentru utilizatorul ocazional. După validare, utilizatorului i se va trimite un e-mail de confirmare.

Notă: aplicaţia producătorului trebuie să fi fost descărcată şi instalată anterior de către utilizatorul ocazional.

Revocarea unei chei digitale

Utilizatorul poate revoca individual o cheie digitală. După ce o cheie digitală este revocată, utilizatorul poate activa o nouă cheie.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi aplicaţia producătorului.

Aria de acoperire a cheii digitale va depinde de conexiunea Bluetooth® a smartphone-ului.

Activare/dezactivare de pe ecranul multimedia

Este posibilă dezactivarea şi reactivarea funcţiei „Cheie digitală”, astfel încât vehiculul să nu comunice cu nicio cheie digitală.

Consultaţi instrucţiunile multimedia.

La blocarea/deblocarea uşilor şi a portbagajului, la superblocare, la aprinderea de la distanţă a iluminării

Prima dată când vehiculul este deblocat sau pornit utilizând o nouă cheie digitală sau un nou smartphone, va dura câteva secunde pentru ca vehiculul să identifice cheia digitală instalată pe smartphone.

De pe telefonul smartphone, cu Bluetooth® activat, deschideţi aplicaţia producătorului şi descoperiţi diferitele funcţii disponibile pentru cheia dvs. digitală. Sunt identice cu cele ale cardului dvs.

Aceste funcţii sunt:

- blocarea/deblocarea tuturor elementelor de deschidere: consultaţi „Cartelă mâini libere: utilizare” CARTELĂ „MÂINI LIBERE”: utilizare;

- încuierea/deblocarea portbagajului (în funcţie de vehicul): consultaţi „Cartelă mâini libere: utilizare” CARTELĂ „MÂINI LIBERE”: utilizare;

- superblocare (în funcţie de vehicul): consultaţi „Cartelă mâini libere: superblocare” CARTELĂ „MÂINI LIBERE”: Superînchidere centralizată;

- aprinderea de la distanţă a iluminării: consultaţi informaţiile din „Funcţia de aprindere de la distanţă a iluminării”. CARTELĂ: generalităţi;

- acţionarea de la distanţă a claxonului (vă permite să identificaţi vehiculul de la distanţă sau când este parcat într-o parcare aglomerată, de exemplu);

- pornirea/oprirea motorului: consultaţi paragraful „Pornire, oprire motor” PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Pornire, oprire motor

La prima utilizare şi de fiecare dată când este utilizat un nou smartphone, este necesar să calibraţi cheia digitală cu vehiculul dvs.

Pentru a face acest lucru, activaţi Bluetooth® pe smartphone, apoi urmaţi procedura din aplicaţia producătorului.

La calibrare, smartphone-ul trebuie plasat în zona de plasare a 1.

Pentru a porni/opri motorul, sistemul verifică dacă smartphone-ul este prezent în zona de plasare a 1 înainte de a permite pornirea motorului.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi paragraful „Pornire, oprire motor” PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Smartphone-ul trebuie să rămână în vehicul pe durata întregii deplasări.

Este necesar să amplasaţi smartphone-ul în zona de plasare pentru a porni şi opri motorul şi pentru calibrare.

Dacă smartphone-ul nu se mai află în habitaclu atunci când încercaţi să opriţi motorul, pe tabloul de bord se afişează un mesaj: apăsaţi lung pe butonul de pornire/oprire a motorului mai mult de două secunde 2.

În cazul în care smartphone-ul nu se mai află în habitaclu, aveţi grijă să o recuperaţi înainte de a apăsa şi apăsa lung butonul. Fără un smartphone sau card, nu veţi putea porni din nou vehiculul.

Particularităţile cheii digitale

- Pentru a permite cheii digitale să rămână activă, smartphone-ul în cauză trebuie să fie conectat la internet (prin WI-FI sau reţeaua mobilă) cel puţin o dată la 48 de ore. În caz contrar, conectaţi-vă smartphone-ul la internet pentru câteva minute, astfel încât cheia digitală să poată fi reactivată.

- Dacă o cartelă a fost lăsată în interiorul vehiculului şi uşile au fost blocate cu cheia digitală, toate funcţiile cartelei vor fi inhibate. Funcţiile cardului vor rămâne inactive până când motorul este pornit din nou.

În acest caz, pentru a porni motorul, va trebui să utilizaţi fie cheia digitală, fie altă cartelă decât cea rămasă în interiorul vehiculului.

Atunci când motorul este pornit sau oprit, acumulatorul smartphone-ului trebuie să fie întotdeauna suficient de încărcat pentru a utiliza cheia digitală.