PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pornire motor

Pentru a porni:

La vehiculele echipate cu cutii de viteze automate, treceţi levierul în poziţia P.

Versiuni pe benzină

- Acţionaţi demarorul fără a accelera;

- eliberaţi cheia de îndată ce motorul porneşte.

É Versiuni diesel

- Rotiţi cheia de contact în poziţia „ON2 şi menţineţi această poziţie până la stingerea indicatorului luminos pentru preîncălzirea motorului;

- rotiţi cheia în poziţia de pornire „START3 fără a apăsa pedala de acceleraţie;

- eliberaţi cheia de îndată ce motorul porneşte.

Particularitate: în caz de pornire a motorului la temperatură exterioară foarte scăzută (mai mică de -10°C): menţineţi pedala de ambreiaj apăsată până la pornirea motorului.

Oprire motor

Cu motorul la ralanti, rotiţi cheia în poziţia „LOCK0.

Notă: la vehiculele echipate cu o cutie de viteze mecanică, în caz de oprire bruscă a motorului, mesajul „Apasă ambreiaj” va fi afişat pe tabloul de bord. Apăsaţi până la capăt pe pedala de ambreiaj pentru a reporni motorul.

Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului. După oprirea motorului, amplificatorul de frânare, direcţia asistată etc. şi dispozitivele de securitate pasivă, precum airbags şi pretensionatoare, nu vor mai funcţiona.

Nu porniţi niciodată vehiculul în mers liber în pantă. Risc de inactivare a direcţiei asistate. Risc de accident.

Responsabilitate şofer în momentul staţionării sau opririi vehiculului

Nu părăsiţi niciodată vehiculul, nici măcar pentru scurt timp, atunci când în interior se află un copil, o persoană fără discernământ sau un animal.

Aceştia ar putea fi sau ar putea pune în pericol alte persoane, de exemplu pornind motorul, acţionând echipamente precum macaralele de geamuri sau blocând uşile.

În plus, pe timp cald şi/sau însorit, trebuie să ştiţi că temperatura interioară din habitaclu creşte foarte rapid.

RISC DE DECES SAU DE RĂNIRI GRAVE.